Het verborgen gevaar van on-Thais gedrag


Thais die niet in de pas lopen, krijgen geregeld het verwijt dat ze naar de pijpen dansen van het buitenland of zelfs buitenlanders zijn. Zo schreef voormalig opperrechter Chuchart Srisaeng dat de politiek van Thanathorn, partijleider van de onlangs opgerichte Future Forward Party, te herleiden is op de Chinese wortels van zijn familie.

Afgelopen februari haalde een opmerking van legercommandant generaal Apirat de voorpagina’s van de Thaise kranten. Hij gaf de oppositie het advies om te luisteren naar ‘Uitschot der Aarde’ (Nàk Phèndin). Dit controversiële lied uit de jaren zeventig beschuldigt sommige burgers van on-Thais gedrag.

Prominent historicus Nidhi Eoseewong schreef naar aanleiding van de commotie een opiniestuk in Matichon Online. Hoe moeten we dit lied  plaatsen, vroeg hij zich af. Hieronder staat een bewerkte vertaling van zijn artikel.

Rob V. , Uitschot der aarde

Uitschot der Aarde

door: Nidhi Eoseewong

Het lied หนักแผ่นดิน [Nàk Phèndin] is niet zomaar een patriottisch lied. Het lied moedigt de Thais aan om een front te vormen en tegen de vijanden van de staat (buitenstaanders) te vechten. H​et lied is expliciet geschreven om sommige insiders (burgers) als buitenstaander (buitenlander) te bestempelen. De Thaise staat wees bijvoorbeeld de communisten aan als de vijand, maar zij wist donders goed dat de vijand niet uit Moskou, Hanoi of Peking kwam. De vijand, dat waren andere Thais. Aanhangers van de Thaise Communistische Partij werden weggezet als sloofjes van Moskou of Peking en verdienden daarom geen politieke stem.

In Thaise patriottische liederen komt de vijand van buiten. Zowel impliciet als expliciet. Zulke liederen resulteerden niet in gewone vaderlandslievendheid. De liefde voor de natie kan op allerlei manieren tot uiting komen. Ook op een manier die de staat afkeurt, zoals verzet tegen corrupte regeringsleiders of het verenigen van gemarginaliseerde –stemloze- mensen in de samenleving.

De Thaise staat laat al sinds 1947 burgers uit de weg ruimen die zij als politieke vijand zien, daar is een lied als ‘Uitschot der Aarde’ niet voor nodig. Zij die vermoord werden kregen het verwijt te hebben geheuld met buitenlanders. Maar vanaf 1975 verloor deze strategie aan efficiëntie. Zo liet de regering boeren vermoorden, maar bleven de boeren zich toch nog steeds verenigen in een boerenbeweging. De secretaris van de Socialistische Partij werd vermoord, maar dit kreeg de partij niet op de knieën, sterker nog de partij deed het beter dan verwacht in de verkiezingen.

De enige oplossing was massaslachtingen: de straten vol bloed laten lopen, zodat de burgers diepe angst werd aangejaagd en het wel uit hun hoofd zouden laten om in opstand te komen tegen de staat. Maar als de angst vervaagt, kan deze plaatsmaken voor haat. Haat voor het afslachten van mede-burgers.

Het lied ‘Uitschot der Aarde’ moest daarom van deze insiders buitenstaanders maken, mensen die niet echt volledig Thais zijn. Zo begint de eerste zin van het lied “Er zijn er die zichzelf Thai noemen, die er als Thai uit zien, en hier leven op het land, van het land, maar die in hun hart het land willen vernietigen”. De boodschap is duidelijk, deze mensen zijn geen echte Thais, ze kunnen alleen maar Chinees zijn. Deze mensen en hun afstammelingen zijn nep insiders.  Nog meer dan bij de eenvoudige boeren het geval was, waren de Chinese handelaren een populaire groep om door corrupte ambtenaren te worden afgeperst. Deze hadden immers een stuk meer geld te makken dan de eenvoudige boeren.

Ook gewone Thaise studenten werden een bedreiging voor de maatschappij. Hoe konden deze jongeren zich immers een studie veroorloven als ze geen rijke Chinezen waren? Deze nep insiders stonden op om inspraak te eisen en werden daarmee buitenstaanders.

Na de slachting op de Thammasat universiteit op 6 oktober 1976 zei de minister van Binnenlandse Zaken, Samak Sundaravej, dat de doden Vietnamezen waren. Ze konden geen Thais spreken. Het leven van hen die de Thaise taal niet machtig waren werd gelijkgesteld aan dat van muskieten. Die kun je plat drukken en je kunt je ervan ontdoen wanneer dat zo uitkomt.

Verwijzingen naar dit lied zijn niets minder dan een dreigement. Een dreigement jegens individuen, want vandaag de dag zal zo’n lied niet langer de burgers opzwepen om massamoorden te begaan. De tijden zijn veranderd, het publiek kan zich nu beter informeren. Zoals de Duitse filosoof Karl Marx ooit stelde: “De geschiedenis herhaalt zich, eerst als tragedie en daarna als farce.”

– Nidhi Eoseewong,  Februari 2019

 

Hieronder staat mijn vertaling van het lied.

Uitschot der Aarde

Ze noemen zichzelf Thais en ze zien er ook als een Thai uit.
Ze leven onder de koninklijke gouden Bodhi boom.*
Maar in hun harten denken ze aan vernietiging (van Thailand).
Ze zien de Thais als slaven, kijken neer op de Thaise natie.
Maar ze maken wel gebruik van de Thaise rijkdom.
Terwijl ze de Thaise verachten als hun slaven.

Tuig der aarde, tuig der aarde.
Mensen zoals deze zijn het tuig der aarde.
Tuig der aarde, tuig der aarde.
Mensen zoals deze zijn het tuig der aarde.

Iedereen die probeert de Thais op te stoken om te vechten.
Hen hoopt op te breken en verdeeldheid te creëren.
De menigte oproept te mobiliseren, verwarring en chaos zaaiend.
Om de Thaise mensen in kampen te splitsen die elkaar bevechten.
Iedereen die in verwarring is, die andere naties adoreert.
Terwijl hun land misbruikt wordt.
Gebruik maken van bezittingen om hun eigen Thaise mensen te vermoorden.
Maar het buitenland lief heeft als een hecht familielid.

Tuig der aarde, tuig der aarde.
Mensen zoals deze zijn het tuig der aarde.
Tuig der aarde, tuig der aarde.
Mensen zoals deze zijn het tuig der aarde.

Iedereen die zichzelf en de natie te koop zet
En de poorten opent voor de vijand.
De Thaise kracht verpulvert.
Zo dat wanneer de vijand toeslaat, wij verslagen worden.
Iedereen die slecht denkt over de Thaise tradities hebben we niet nodig.
|Steun aan vooringenomenheid, komen ze verspreiden in ons land.

Tuig der aarde, tuig der aarde.
Mensen zoals deze zijn het tuig der aarde.
Tuig der aarde, tuig der aarde.
Mensen zoals deze zijn het tuig der aarde.

*Bodhi-boom: de boom waaronder Boeddha de staat van verlichting bereikte.

 

Bronnen:

– https://prachatai.com/english/node/8020
– https://www.youtube.com/watch?v=j1keG6_NLI8
http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/02/18/army-chief-cites-massacre-anthem-to-slam-proposed-defense-cuts/
– http://www.khaosodenglish.com/opinion/2019/04/13/opinion-lets-not-succumb-to-political-hysteria/
– https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

 


Rob V.
Over Rob V. 25 Artikelen
Rob V. is een Thailandliefhebber en -ganger. Hij heeft zich gespecialiseerd in immigratiepolitiek en procedures voor verkrijgen Schengen-visa

3 Comments

  1. Toen in die zeventiger jaren, net als nu, was de radio vrijwel geheel in handen van de militairen. Daar was dit lied het meest te horen, vergezeld van de oproep ‘Dood de communisten!’

  2. De bombastische tekst en muziek doen me denken aan de propaganda van de oude USSR ‘heilstaat’ en aan een land waar men ooit ‘Die Fahne hoch’ zong….

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.