Federale klacht zegt dat toelating tot Harvard Legacy-opties in strijd is met de Civil Rights Act | nieuws

Bijgewerkt op 3 juli 2023 om 17:26 uur

Drie zwarte en Latino-groepen dienden maandagochtend een burgerrechtenklacht in tegen Harvard, omdat ze beweerden dat de nalatenschap van de universiteit en de donorvoorkeuren in het toelatingsproces in strijd waren met de Civil Rights Act van 1964.

Een klacht van 31 pagina’s, ingediend door burgerrechtenadvocaten bij het Office for Civil Rights van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs, stelt dat de overweging door Harvard van traditionele keuzevakken “in strijd is met de federale wet”.

“Met andere woorden, Harvard laat voornamelijk blanke studenten toe die donor- en legacy-opties gebruiken en sluit als direct gevolg niet-blanke aanvragers uit”, stelt de aanklacht.

Als ontvanger van federale fondsen moet Harvard Titel VI van de Civil Rights Act van 1964 volgen, die discriminatie “op basis van ras, huidskleur of nationale afkomst” verbiedt in programma’s die federale financiële steun ontvangen.

De aanvraag komt dagen nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat het toelatingsbeleid van Harvard en de Universiteit van North Carolina in strijd was met de clausule inzake gelijke bescherming van het veertiende amendement en ten onrechte rekening hield met ras in het toelatingsproces.

In een gezamenlijke verklaring die donderdag op de uitspraak van de rechtbank reageerde, schreven de topfunctionarissen van Harvard dat de universiteit “een levendige gemeenschap zal blijven met leden van over de hele wereld”.

“We schrijven vandaag om het fundamentele principe te bevestigen dat diepgaand en transformerend onderwijs, leren en onderzoek afhangen van een gemeenschap met meerdere achtergronden, perspectieven en geleefde ervaringen”, schreven ze.

Burgerrechtenadvocaten dienden de klacht in namens het CHICA-project, African Socio-economische ontwikkeling van New England en The Greater Boston Latino Network.

READ  Coachella's headline-show op vrijdagavond eindigt op een slechte noot

De klacht schetst zes eisen, waarbij het ministerie van Onderwijs wordt verplicht het toelatingsbeleid van Harvard te onderzoeken, te verklaren dat legacy-voorkeuren in strijd zijn met Titel VI, en te verklaren dat Harvard moet stoppen met het overwegen van legacy- en donorvoorkeuren als het federale financiering wil voortzetten.

In de klacht roepen de groepen op tot “het ministerie om alle passende en redelijke hulp te bieden” om ervoor te zorgen dat aanvragers op geen enkel moment in het toelatingsproces kunnen verwijzen naar een relatie met een familielid of donor.

De klacht beweert dat Harvard “bij het toelatingsproces speciale voorkeur geeft aan honderden voornamelijk blanke studenten” vanwege “wie hun familieleden zijn”.

“Studenten die deze speciale voorkeuren (“donor- en legacy-voorkeuren”) ontvangen, worden eerder geaccepteerd dan andere aanvragers, en vormen tot 15% van de toegelaten studenten van Harvard”, stelt de klacht.

Harvard-woordvoerster Nicole G. Roura reageerde niet op een verzoek om commentaar op de burgerrechtenklacht.

Erfgoedadoptie wordt al lang onder de loep genomen door federale en staatsambtenaren – vorig jaar werd in het Congres een wetsvoorstel ingediend om erfenisadoptie te verbieden, en eerder dit jaar in Massachusetts.

Tijdens pleidooien afgelopen oktober vroegen de rechters of het elimineren van oude opties een rasneutraal alternatief zou zijn voor het diversifiëren van het studentenbestand van Harvard. Na hun uitspraak vorige week noemden verschillende rechters van het Hooggerechtshof en president Joe Biden – waaronder president Joe Biden – legacy-opties oneerlijk.

Dean of Admissions en financiële hulp William R. Fitzsimmons ’67 pleitte eerder voor beurzen op legacy-niveau met een kleine fooi in het toelatingsproces.

READ  Google wordt geconfronteerd met een EU-antitrustbevel wegens concurrentiebeperkende adtech-praktijken

Elitescholen zijn de afgelopen jaren gestopt met het overwegen van verouderde opties. Johns Hopkins University, Amherst College en Massachusetts Institute of Technology houden allemaal geen rekening met erfgoed in hun toelatingsproces.

In Amherst daalde het percentage legaten in de ingeschreven inkomende klas tot 6 procent ten opzichte van het jaarlijkse gemiddelde van 11 procent vorig jaar, wat de eerste keer was dat legaten geen keuzevakken waren.

In juni 2017, decaan van het College Rakesh Khurana, Fitzsimmons en de toenmalige decaan van de Faculteit der Letteren en Wetenschappen Michael D. Onder voorzitterschap van Smith werd de commissie voor het bestuderen van raceneutrale alternatieven opgericht om alternatieven voor de raciale gevoeligheid van het college te overwegen. Toelatingsproces inclusief eliminatie van ALDC-voorkeuren: voorkeuren voor atleten, tradities, “Dean’s List” -aanvragers en kinderen van docenten en personeel.

In het rapport van de commissie, uitgebracht in 2018, staat dat rasneutrale alternatieven – inclusief het opgeven van opties voor ALDC’s – geen diversiteit kunnen bereiken zonder “aanzienlijke en onaanvaardbare” offers aan “andere institutionele vereisten”.

In hun klacht vielen de advocaten Harvard’s aandringen aan dat legacy-voorkeuren noodzakelijk zijn om goede relaties met donateurs en alumni te onderhouden.

“Mensen solliciteren niet naar, committeren zich niet aan of doneren niet aan Harvard omdat de voorkeuren van donoren en legacy de logica hebben geëlimineerd”, schreven ze.

De indiening vermeldt specifiek de impact die de recente beslissing van de rechtbank zal hebben op de inspanningen om een ​​diverse studentenorganisatie op te nemen.

“Om diversiteit en gelijkheid in het toelatingsproces in de toekomst te bevorderen, of op zijn minst te behouden, moet Harvard stoppen met het gebruik van een systeem dat significante voorkeuren geeft aan blanke aanvragers, zoals donor- en legacy-opties, ten nadele van aanvragers van kleur,” de rapport zei.

READ  Trump zei dat hij dinsdag zou worden gearresteerd

“Harvard’s concrete rechtvaardigingen voor het gebruik van de donor- en legacy-opties vormen geen belangrijke academische doelen; aan de andere kant is diversiteit een dwingend academisch doel, en een doel dat Harvard consequent heeft bepleit”, zegt het.

— Stafschrijver Michelle N. Amponsah is te bereiken op [email protected]. Volg haar op Twitter @mamponsah.

—Stafschrijver Raheem D. Hamid is te bereiken via [email protected].

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *