Europa en islam: gematigde afvalligen of militante kakkerlakken?


Michel Houellebecq versus Messin’Issa

 

Er zijn vast nogal wat lieden die de koude rillingen over hun rug voelen lopen bij het scenario dat Michel Houellebecq ons voorhoudt un zijn roman Soumission: een gematigde islamitische partij die middels democratische verkiezingen aan de macht is gekomen heeft het in Frankrijk voor het zeggen

Antonin Cee, Messun Issa, islam, islamiserin
Michel Houellebecq

Gematigd, want wijn drinken mag en wat andere dingen die volgens de Koran niet kunnen ook, al moet het niet te ostentatief gebeuren. Om hun baan te behouden aan de Sorbonne in Parijs bekeren verschillende personages zich tot de islam, onder wie een wat oudere, ietwat verlopen docent. Hij is er best tevreden mee, want hij krijgt er een mooie jonge vrouw bij die goed voor hem zorgt en in overeenstemming met de wetten van de Sharia in bed geen nee mag zeggen. Meerdere vrouwen mag natuurlijk ook. Het lijkt alles bijeen niet zo slecht.

Je kunt je afvragen hoe reëel dit toekomstbeeld is. Zijn er daadwerkelijk dergelijke moslims? De Turkse president Erdogan laat er geen twijfel over bestaan. Voor hem is de gematigde moslim een westerse uitvinding, die er op uit is de islam te verzwakken.

Tot op zekere hoogte kan hij daar gelijk in hebben. Want misschien zijn dit soort moslims zich thans in westerse landen aan het vormen. Het is niet meer dan normaal dat ze -hoe moeizaam integratie ook mag verlopen – een zekere invloed ondergaan van de landen waarin ze wonen. Voor Erdogan is dat natuurlijk een bedreiging. Reden genoeg om de moslimbevolking in westerse landen nauwgezet in de gaten te houden en radicale imams op ze af te sturen, voornamelijk gefinancierd door Saoedi-Arabië.

Europa strooit zich zand in de ogen

Antonin Cee, Messun Issa, islam, islamiserin
Messin’Issa

Een heel ander geluid spreekt uit Saladin de Saint-Josse ou l’adieu aux géraniums, een boek van de Marokkaanse schrijver Messin’Íssa. Hij was jarenlang correspondent in de voormalige Sovjet-Unie en verschillende landen in het Midden Oosten en woont tegenwoordig in Brussel.

Voor hem is de gematigde moslim eveneens een westers bedenksel, maar het is een concept waarmee Europa zich zand in de ogen strooit en hij waarschuwt: ‘Voor elke moslim is de jihad (strijd tegen de opponenten van de islam) een heilige plicht.’ Zijn boek dat gedeeltelijk speelt in de gemeente Saint Josse in België waar veel moslims wonen, is een felle aanklacht tegen de islam en veegt de vloer aan met de in België wonende Marokkanen.

Kan je een korte beschrijving van Saladin de Saint-Josse geven?

Het is een gefantaseerd verhaal dat gaat over de beslommeringen van een man die geconfronteerd wordt met een gemeenschap van armzalige lieden, die er op uit zijn de macht te veroveren en hun achterlijke zeden tot gemeengoed te maken. Ze worden in het boek gepresenteerd als kakkerlakken en zijn er op uit hun levensregels voor iedereen geldig te maken. Ze staan onder gezag van een aanvoerder uit Molenbeek, die er op uit is de wereld te veroveren. De hoofdpersoon uit het verhaal, zelf van origine moslim, komt daar tegen in opstand en stelt alles in het werk om deze kakkerlakken te verdelgen. In feite maakt hij er zich drukker om dan de oorspronkelijke bevolking. Heel kort samengevat het boek veroordeelt het compromis of liever de capitulatie van de heersende macht

Heb je je voor dit verhaal laten inspireren door de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel?

In feite niet. Dit boek was al geschreven en lag al bij de uitgever voordat die plaatsvonden. Die gebeurtenissen hebben het als het ware het verhaal ingehaald. De terroristen die deze aanslagen pleegden, kwamen zich zogezegd tegen de personages uit de roman aanwrijven.

Politiek is wat je allemaal schrijft niet even correct.

Zeker niet. Dit is geen boek voor mensen die last hebben van politieke correctheid. Ze zouden er een trauma van op kunnen lopen (hij lacht). Maar dat risico is minimaal want in België is de er door de media en de bibliotheken een sanitair cordon omheen gesponnen.

Wat was je bedoeling achter het schrijven van dit boek?

Het is op de allereerste plaats een waarschuwing en als zodanig neemt het stelling. Zelf lijk ik veel op de hoofdpersoon uit het verhaal. Het is anti-islam en anti-socialistisch. Het wijst de alliantie tussen die twee volledig af, want dat zijn de twee pijlers van het kwaad in Europa. Er is veel overeenkomst tussen de repressieve regelgeving van de socialisten en de straffende fatwa’s van de islam die elkaar aanvullen, zoals dat hier beschreven wordt.

De hoofdpersoon raakt soms het onderscheid kwijt tussen inbeelding en werkelijkheid. Is dat een vorm van schizofrenie of is het een overmaat aan luciditeit? Wordt hij door de catastrofe die hij aan ziet komen mentaal uit zijn evenwicht gebracht?

Er is geen overmatige luciditeit voor nodig om te weten dat we op een gigantische ijsberg afsteven. Maar regeringsleiders weigeren dat te zien of pretenderen het niet te zien. Zij zijn het die een volkomen schizofrene houding hebben. Pretenderen niet te weten wat aanstaande is of het misschien donders goed weten, maar ondertussen doen alsof ze er geen besef van hebben. Er wordt alles aan gedaan om het woord islam te vermijden.
Dat kan alleen maar tot een ramp leiden. Hoe kun je islam nu bestrijden en tegelijkertijd in bed kruipen met de landen in het midden oosten, die de verspreiding financieren? Hoe kun je islam bestrijden en tezelfdertijd de bouw van moskeeën toestaan en zelfs aanmoedigen? Gebedshuizen, die door de chef van Turkije gekarakteriseerd worden moskee-kazernes met minaretten als bajonet, met koepels als helmen en met regimenten van gelovige soldaten die klaar staan om voor Allah hun leven te offeren.

Antonin Cee, Messun Issa, islam, islamiserin
gematigd of radicaal…

In je boek zeg je dat veel moslims België als een islamitisch gebied zien. Hoe bedoel je dat precies?

Het is vrij eenvoudig. Voor moslims is de wereld opgedeeld in twee delen. Er zijn islamitische landen waar ze hun moskeeën kunnen bouwen en hun religieuze praktijken vrijelijk kunnen belijden, zoals de vijf dagelijkse gebeden, de ramadan, ritueel slachten en het hebben van meerdere vrouwen. Het andere deel van de wereld bestaat uit gebieden die nog onder de controle van islam gebracht moeten worden.
In de optiek van moslims is België islamitisch gebied. Dat houdt automatisch in dat het land bestuurd zou moeten worden door moslims en met een wetgeving gebaseerd op de sjaria. Dat is de officiële zienswijze van politieke en militante groeperingen in dit land zoals de Parti Islam of Charia-Belgium waar de overgrote meerderheid van de in België wonende moslims het mee eens is. Bovendien krijgen ze daarin de steun van gevestigde politieke partijen op de allereerste plaats van de Parti Socialiste.

In Colombey Les deux Eglises, de geboorte- en laatste rustplaats van De Gaulle, werd onlangs de Conseil National de La Résistance Européeenne opgericht, een groep die zich actief te weer wil stellen tegen de islamisering van Europa. Is dat laatste onvermijdelijk?

De islamisering van België en heel Europa is al lang bezig. Geloof me, Moslims twijfelen er niet aan dat Europa zich tot de islam zal bekeren en zich ter aarde zal werpen richting Mekka. Veel Europeanen, vooral uit de links-intellectuele politieke hoek, zijn ook van die mening. Ze haasten zich ten dienste te stellen van islam. Sommigen bekeren zich om een goede positie te verwerven. Praktisch alle islamitische landen en zeker de Golfstaten geloven dat Europa klaar is om zich aan Allah te onderwerpen en ze besparen niet op de middelen die ze gebruiken om dat te bespoedigen.

Antonin Cee, Messun Issa, islam, islamiserin
…. men past zich aan….

Westerse regeringen heulen steeds meer met de islam. Dus lijkt het onvermijdelijk. Maar sinds enige tijd zijn er tegenbewegingen waar te nemen onder de autochtone bevolking zoals in Colombey Les deux Eglise, waar mensen die hun land liefhebben zich organiseerden. Ook op het politieke front zijn er hier en daar wat succesjes. De traditionele media in Europa hebben het grotendeels laten afweten en informeren het publiek niet adequaat. Maar weerspannige sociale platforms en nieuwssites zijn bezig het publiek weer naar waarheid voor te lichten.

Overal worden er weerstandsgroepen opgezet zoals bijvoorbeeld ‘de soldaten van Odin’’ in de Scandinavische landen en die van Colombey. Daarbuiten zijn er de mensen uit Oostbloklanden die in groten getale naar het westen komen. Die zijn niet besmet met het paralyserende virus ‘samenleven met islam’’ en zullen zeker een tegenwicht vormen. Oost-Europa dat ons hielp het fascisme van Hitler te overwinnen kan nu misschien ook helpen het islamitische fascisme te overwinnen.
West Europese regeringen wankelen en zijn ten einde raad. Er zal een nieuwe dageraad aanbreken voor Europa als deze corrupte equipes die hun ziel aan islam verkocht hebben naar huis gestuurd worden.

In je boek citeer je Ibn Khaldoun, een filosoof uit de XVde eeuw, die zegt: “Arabieren zijn van nature plunderaars en vernietigers. Overal waar ze kwamen hebben ze het fundament van de beschaving er onderuit gehaald. Zelf ben je ook van Arabische afkomst. Hoe beleef je dit alles?

Ik heb het geluk gehad dat ik grotendeels Frans ben opgevoed, wat me op jeugdige leeftijd al bevrijdde van islam en die Arabische cultuurelementen. Op de middelbare school in die tijd lazen we Camus, Sartre, Marx, Hegel… Daarna besloot het Marokkaanse koningshuis te stoppen met dit ‘gezagsondermijnende’ onderwijs dat gearabiseerd werd. Dat was het begin van de afdaling in de vallei der onwetendheid. De generaties die volgden hadden alleen maar Allah en de Koran als referentie.

Wat Ibn Khaldou zei is meer actueel dan ooit en dat is ook in België te constateren. Het irriteert me als ik de kruiperigheid zie van de Marokkanen in Marokko, terwijl ze geen spoor van dankbaarheid tonen tegenover de westerse landen waar ze domicilie hebben gekozen. Ze hebben niets om trots op te zijn en geen enkel eergevoel of waardigheid.

Antonin Cee, Messun Issa, islam, islamiserin
Richting Mekka in Europislam

In hun eigen land durven ze niets te zeggen. Daar wordt recht gesproken in naam van de koning. In feite is rechtvaardigheid er alleen maar te koop. Martelen op bekentenissen af te dwingen is een heel normale zaak. Dat is in Marokko geïnstitutionaliseerd in de rechten van de mens. Iedereen heeft er recht op (lachend).

Je hebt zo nu en dan stevige kritiek geuit op het Marokkaanse koningshuis en bent niet erg flatteus naar je mede-Marokkanen. Ben je niet bang voor rechtsvervolging of een vergeldingsactie.?

Met al die terroristische aanslagen van islam, de sociale regelgeving hier in België en het rechtsapparaat van Zijne Koninklijke Hoogheid in Marokko riskeer ik misschien ingepakt te worden in een mooi wit laken. Voor de grap zette ik het ook neer in mijn boek: Elke overeenkomst met de auteur heeft zijn risico’s. Hij lacht opnieuw….

 

**Door een misverstand binnen de redactie is het relaas van Messin’Issa in interview-vorm gepresenteerd. Het verhaal is tot stand gekomen door een aantal persoonlijke contacten tussen auteur Antonin Cee en schrijver Messin’Issa. De laatste heeft daarbij onder meer een interview dat hij eerder dit jaar had gegeven aan het franstalige Vlaams Belang Bruxelles  opgestuurd. Dat is ook gebruikt voor dit verhaal. Aan wat Messin’Issa inhoudelijk te berde bremgt verandert dit alles niets, maar we hadden in onze presentatie zorgvuldiger moeten zijn.  Excuses.


Antonin Cee
Over Antonin Cee 185 Artikelen
Antonin Cee woont sinds eind jaren tachtig in Chiangmai en voerde themareizen uit. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk en werkte enige tijd als redacteur bij The Nation in Bangkok. Ook schreef hij artikelen voor verschillende Nederlandse, Belgische en Engelstalige magazines. Met zijn achttienjarige dochter vormt hij een eenoudergezin en brengt elk jaar enige tijd door in Zuid-Frankrijk. Hij publiceerde een verhalenbundel getiteld 'Inheems Kruid'. Onlangs bracht hij zijn tweede boek 'Thailand tegen het Licht' uit. Beide boeken zijn zonder verzendkosten te bestellen bij www.amazon.de.

35 Comments

 1. Saladin de Saint-Josse is een roman an als zodanig fictie, maar fictie dicht bij de werkelijkheid – de werkelijkheid van een voortschrijdende islamisering in Europa gebroken door het prisma van M’I.
  Is de afstand iets groter, dan hebben we met een fictieve werkelijkheid minder moeite en we bewonderen haar zelfs, voorbeelden: Animal farm, 1984, Der Prozess, Platforme, Heart of darkness.
  Saladin de Saint-Josse is half fictie, geplaatst in het concrete Brussel van nu.
  De Brusselse deelgemeente Sint-Josse-ten-Noode had bij de laatste telling een percentage islamieten van 49,3%.

 2. Het is maar goed dat er een islam is, dan kunnen we het tenminste ergens over hebben.

 3. Hans,
  Ik wil niet bij de hand doen maar de islamisering is begonnen als reactie op de modernisering die haar startpunt had in de verovering van Egypte door Napoleon. Dat was de grote schok. Hoe kon de islam, de laatste trap van de monotheistische drietrapsraket, qua wetenschap, techniek en militair vermogen afgetroeft worden door het eigenlijk inferieure christelijke westen. Dat is het grote trauma en dat werkt nog altijd door. De compensatie wordt gezocht in de ‘superioriteit van de ware islam ‘. Die ware islam bestaat natuurlijk niet maar dat is wel wat Mehmet en Abdul van de haatprediker op de hoek horen. Dat zijn onze gebakken peren.
  Secularisering zal veel langzamer verlopen dan bij ons omdat de islam zeker in de diaspora de identiteit bepaalt. Dat is een bekend fenomeen. Het orthodoxe jodendom heeft zo overleefd. Door de oude gewoontes en tradities in ere te houden.
  Dat doen de vader en moeder van Mehmet en Abdul ook. Het zal langzaam slijten, dat zie je vooral bij de meiden die zich steeds meer aan de tirannie van paps en broers ontworstelen. Dat gaat natuurlijk gepaard met ruzies, heibel en soms bloedwraak, al schijnt dat laatste al af te nemen.
  Wanneer we die Europese islam mogen begroeten, geen idee. Hij zal niet opeens op de stoep staan, -hier ben ik -, maar langzaam gestalte krijgen. Het is een proces, met haken en ogen, en Henk en Ingrid zullen nog tijden last houden van treitervloggers en opgeschrikt worden door aanslagen. Dus prik me niet vast op een datum.
  Zaak blijft het hoofd koel te houden en je niet laten meeslepen door opgeklopt alarmisme.
  En inderdaad, dat identiteitsgesodemieter is een gesel, iedereen in zijn door de respectieve stemmingmakers getimmerde hok. Dat veroorzaakt veel domme opwinding, die dankzij die vreselijke sociale media en talkshows nagalmt in de diverse echoputten, maar optimist die ik ben, vertrouw ik nog steeds op het gezonde verstand van de medeburgers. Kan ik me in vergissen, natuurlijk, maar zolang de hordes niet plunderend, verkrachtend en brandschattend door de straten trekken en Henk en Ingrid thuis rustig pakjesavond kunnen vieren met een Zwarte Piet, valt het allemaal wel mee.

  • Is inderdaad een beetje bijdehand Peet, want ik heb niet opgeworpen of islamisering het gevolg is van de zondeval, Mozes in Egypte vv. of de kruistochten is begonnen. Mij ging het om de recente geschiedenis, met de komst van grote groepen buitenlanders naar Nederland in vooral de jaren zestig/zeventig en daarna. Mijn tijd van zelfstandig worden en politisering, in een Rotterdamse volkswijk. Ik zou een heel verhaal kunnen schrijven over hoe die islamisering stapje voor stapje in z’n werk is gegaan, maar laat ik het maar een keer kort houden. Ik ben bijna een halve eeuw later vrdraaid nog aan toe blij met een CDA-minister die zegt: tot hiertoe en niet verder, geen hoofddoekjes bij de politie. Dat het immigratievraagstuk vooral een islam-vraagstk is geworden is niet voor niets. De kern ervan is of een minderheid zich wil voegen naar een meerderheid en van die meerderheid verwacht mag worden de rechten van die minderheid in redelijkheid te garanderen.

   • Ha Hans,
    Ik denk dat we het wel eens zijn. Ik wilde alleen de oorsprong van de huidige problemen aanstippen. Meer niet.
    Wat jij en ik beschrijven is het failliet van de multiculti-samenleving, iedereen happy want we zijn allemaal mensen ongeacht cultuurverschillen. Dat was een pipedream en zal het altijd wel blijven. Het gaat mij ook niet om assimilatie maar een meer of mindere mate van integratie van moslims via een Europese, opener en gematigder islam.
    Meer zit er niet in en het zal er op den duur wel van komen denk ik. Er zijn indicaties die daar op wijzen, daling van geboortecijfers, hogere opleidingen, schoorvoetende vrouwenemancipatie etc. Ik weet natuurlijk niet hoe lang dat gaat duren, we mogen er van uit gaan dat het geen rechte lijn wordt, dus terugval zit er dik in, en dat we op het vinkentouw moeten blijven en geen uitzonderingssituaties moeten creeëren, dat heb ik bij de voorgaande gelegenheden al betoogd.
    Alleen, de polarisatie aanblazen puur om politiek gewin, van Wilders tot Denk, dat schiet niet op.
    Ben je ook wel met me eens, vermoed ik.

 4. Niet mee eens. Dat het salafisme en zijn varuanten een pest zijn, akkoord, maar dat er een sluipende islamisering gaande is in dit land, is onzin. Je kan constateren dat er in sommige kringen geradicaliseerd wordt; van islam, via islamisme naar jihadisme. Dat moet niet gebagatelliseerd worden maar is geen onoplosbaar probleem. Daarvoor is die groep te klein, rond de 200 man heb ik begrepen. Daar hebben we de politie voor. Haatpredikers oppakken, desnoods moskeeën sluiten, terugkerende jihadisten meteen vast zetten. Allemaal binnen het kader van de wet, dat spreekt vanzelf. Veel van die jihadisten maken de overstap vanuit het criminele milieu, zie Molenbeek maar ook de Hofstadgroep, en raken in de bajes geradicaliseerd. Dus: niet bij elkaar en met een haatprediker opsluiten.
  Belangrijk is ook dat de politie en overheid in het algemeen neutraal blijven: geen hoofddoeken, meiden die mannen in ziekenhuizen etc weigeren een hand te geven wegsturen, kortom, geen uitzonderingssituaties creëren. Waakzaam blijven en niet overdrijven maar evenmin zwichten voor politiek correcte Goedpraters en Wedgkijkers. Lijkt mij de beste houding, bespaart ook veel verhitte discussies.
  Ik ben geen islam-expert maar heb die wereld in een vorig leven vaak bereisd, veel over gelezen en met deskundigen gesproken, onder wie Oliver Roy en Hans Jansen toen hij nog goed bij zijn hoofd was. Teneur: er zal op den duur een Europese islam verschijnen, gematigder en opener dan de meeste andere versies. Dat gaat niet zonde slag of stoot, ongetwijfeld met terroristische stuiptrekkingen – dat hebben we de laatste jaren gezien -, maar uiteindelijk, Allah weet na hoeveel jaar, zal het zich voegen naar de dominante cultuur. In de stamlanden is de orthodoxe soort zo dominant dat ze modernisering en hervorming kan blokkeren en dus ook blokkeert. Hier kunnen ze saboteren, aanslagen plegen, het politieke klimaat verzieken, allemaal niet niks en er moet hard tegen worden opgetreden, maar de samenleving ontwrichten zie ik niet gebeuren.
  Ik kan het natuurlijk mis hebben. Ik voorspel ook altijd de verkeerde wereldkampioen voetbal, maar het lijkt me een plausibele ontwikkeling.

  • Een uiterst zinvolle en beredeneerde actie, Peter. Ik kan het er geheel mee eens zijn. Ik wil er een paar gedachten aan toevoegen.
   Ten eerst is de islam een nog veel bredere godsdienstige beweging dan het christendom of jodendom. Het loopt van het gewelddadige jihadisme via de extreme ideeënwereld van het salafisme en wahhibisme naar gematigde moslims en de mystieke, vreedzame soefi’s. Deze laatsten waren de slachtoffers van de recente aanslag in de Sinai. Er is geen centraal gezag in de islam.
   Zoals heksenverbrandingen, kruistochten, de Inquisitie en ketterijoorlogen ook niet in de Bijbel staan ook al beriep men zich daar wel op, zo staan veel van wat we nu associëren met de islam niet in de Koran maar is van latere oorsprong. Ik vind het altijd hilarisch om te zien hoe gelovigen elkaar om de oren slaan met uit hun verband gerukte citaten.
   Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Je beroepen op heilige geschriften is een pest in de geschiedenis. Zelfs de boeddhisten in Myanmar citeren geschriften om de verdrijving van moslims te rechtvaardigen.

  • Peter, ik ben het met je eens dat we niet moeten overdrijven. Dat kunnen we overlaten aan degenen die met politieke of religieuze oogkleppen van eigen keuze door het leven gaan. Messin’Issa overdrijft en belandt met zijn stellingname ook nog eens in de extreem-rechtse hoek. Dat wil echter niet zeggen dat hij alleen maar onzin uitslaat. Islamisering is geen proces dat vandaag of gisteren is begonnen, maar al drie decennia terug. En het zijn niet alleen de radicale moslims, het gaat veel meer om de ‘gewone’ moslims die niet kunnen accepteren dat wat zij in hun eigen cultuur en tradities meenemen niet op dezelfde manier in een totaal andere cultuur kunnen kunnen voortzetten. Ik vind dat trouwens verklaarbaar, net zo goed als ik het verklaarbaar vind dat er Nederlanders zijn die wat zij aan eigen cultuur en traditie belangrijk vinden bedreigd zien. Je schrijft, ooit zal er een gematigde Europese islam ontstaan. Helaas heb je geen datum op de kalender geprikt. En de vraag is dan of wij wel de tijd hebben of krijgen daarop te wachten. Het extremisme ligt op de loer, en niet alleen van rechts. Ik zou het al een vertrouwenwekkend signaal vinden als de idiotie over het eigen identiteit beleven met symbool hoofddoek wordt begraven met de idioiie rond symbool Zwarte Piet. https://www.volkskrant.nl/opinie/martin-sommer-uitspraak-over-hoofddoek-houdt-geen-rekening-met-de-praktijk~a4541452/

    • Ik begrijp deze reactie totaal niet. Bedoel je dat Vuijsje de erfzonde selectief toepast? Als dat niet het geval is, vraag ik me af of je het artikel wel goed hebt gelezen alvorens de link te plaatsen.
     Jij beweert dat islamisering een ‘hersenspinsel’ is. Dream on. Veelvuldig draag je ter onderbouwing links aan van statisticus Flip van Dyke. Van Dyke, in zijn kruistocht tegen de media, probeert met statistieken aan te tonen dat er geen probleem is. Ik waag me niet aan bestrijding van die kille cijfertjes. Maar ik voel me meer thuis bij de benadering van de door reageerder Bernard aangedragen Van de Beek. Die wil namelijk ook meten wat de cijfertjes niet vertellen, bijv. met te kijken naar waardensystemen. Oftewel in welke mate mensen uit een andere cultuur/religieuze achtergrond, bereid of in staat zijn zich de waarden eigen te maken die in het grootste deel van Europa gemeengoed zijn. Wil je niet selectief zijn, stop dan niet bij het in de fascistische hoek zetten van mensen als Wilders of Baudet, maar kijk ook naar degeneen in Nederland en Europa die pal achter de Turkse Wilders/Baudet staan. Wil je niet selectief naar islam en christendom kijken, realiseer je dan dat de islam met al zijn stromingen altijd gedijt heeft en zijn machtsbasis heeft in landen met autoritaire en totalitaire regimes. Het christendom heeft een ontwikkeling doorgemaakt die bij de islam nog in de beginfase is. De brandstapels van de christenen van lang geleden functioneren helaas nog steeds binnen de islamitische gemeenschap, moordpartijen als de verschrikkelijke bomaanslag in Egypte zijn er getuige van. (at die tegenstellingen worden uitgebuit en aangewakkerd door buitenlandse belangen is mij niet onbekend).
     Ik verzet me sterk tegen opvattingen die culturen op één hoop gooien (we zijn toch allemaal mensen) en het zien en benoemen van verschillen in cultuur een soort erfzonde vinden. Of – om naar de het Messin-verhaal op deze site terug te keren – haastig bij zijn om datgene wat niet in hun denkraam past in de hoek van fascisme te drukken en als ongeloofwaardig weg te zetten. Onder het artikel van Antonin Cee over de persoon Messin’Issa en diens werk staat geen enkele reactie. De hoofddoek zal wel voor de ogen hebben gehangen denk ik dan.

     • Herman maakt juist het punt dat we niet moeten polariseren. Figuren als Wilders, Ozturk en Sylvana schilderen te boel zwart/wit. Geraaskal zonder ruimte voor nuance. Wij versus zij, if you aint with us you are against us. Brrr. Wilders is geen facist maar hij liegt en bedriegt. Getalsmatig is er geen islamerering, dat gaat ook niet gebeuren tenzij er drastische dingen zoals een Endlösung op de westerlingen gaat worden toegepast. Dat gevoelsmatig er islamisering is, zeker. Hier en daar een moskee er bij. Daar is niets mis mee. Alleen is het wel verwerpelijk dat landen zoals Saudia Arabië die boel sponsoren en zo juist integratie een spaak in de wielen steken. Zo is een verwesterde islam niet bereikbaar. Dat soort rare kolder moeten we dus zeker aanpakken maar niet op de polariserende manier van PVV achtige partijen. Juist door samen te werken, een kopje thee te drinken met de normale redelijke mensen kunnen we een normale samenleving behouden en uitbouwen. Eentje waar we niet olie op elkaars vuur gooien, de boel opfokken en mensen naar de flanken uitwijken. De tuigwijken hebben betere sociale programma’s nodig, de onderste lagen van de bevolking moeten nniet in het afvalputje verdwijnen, haal ze vanuit de zijlijn. Betrek ze er bij. Dan maken de (religie) extremisten geen kans al blijf je altijd wel een handjevol orthodoxe idioten hebben die alles geheel op hun manier willen en geen greintje tolerantie kennen. Maar als ik zo Messen zijn visie zie hitst dat de boel juist op in plaats dat er toenadering is.

      En ja er zijn grenzen. Zo moet de staat neutraal zijn, scheiding van kerk en staat, trias politica. Bij een rechter of agent in officiële neutrale kledij (uniform) verwacht ik dan ook een 100% neutraal uiterlijk zodat er nimmer geen twijfel kan zijn of die ambtenaar de wet boven alles stelt of persoonlijke zaken zoals religie of politieke vizie.

     • In antwoord op Peter van Nuijsenburg en Rob V. De polarisatie opblazen om politiek gewin is volstrekt schaamteloos en zelfs walgelijk. Ik maak wat dat betreft geen verschil tussen denigrerende politieke oneliners als kopvoddentax van Wilders en Kutmarokkanen van PvdA’er Oudkerk. Rob, het spijt me want ik denk dat je intenties goed zijn, maar jij bent voor mij de kampioen van het met ‘objectieve cijfertjes’ bagatelliseren en toedekken van maatschappelijke problemen. Het slot is dan doorgaans de algemene wenselijkheid met elkaar in gesprek te blijven. Nou, daar ben ik ook voor. Over Vuijsje schrijf je dat hij oproept tot niet polariseren. Maar citeren doe je niet. Van de tien dagoma’s die hij opvoert liggen er acht in de sfeer van dogma nummer 1: Elke uiting van etnisch verschil is een vorm van racisme. Geen wonder dat je geen aandacht schenkt aan de rest van het verhaal of aan de column van Martin Sommer! De acties zoals die in Nederland door Zwarte Piet-tegenstanders en hoofddoekje-toelaters worden gevoerd zijn in hoge mate polariserend, bengen grote schade toe aan het realistisch en geduldig toewerken naar uitbannen van racisme en vreemdelingenhaat. Terroristische aanslagen van extreem-islamitische signatuur hebben hetzelfde effect. Jij duikt dan in de cijfertjes, en jawel hoor, de kans dat je in Europa slachtoffer wordt van een terroristische aanslag is te verwaarlozen. Pech gehad, heef niks met islam te maken. Is dat ook je antwoord aan de getraumatiseerde nabestaanden van de honderden slachtoffers die dankzij dit soort verdwaasden in Europa zijn gevallen? Of aan de tienduizenden islamieten die buiten Europa door hetzelfde soort militanten worden afgeslacht? Wij, vanuit onze verlichte liberaal-christelijk-humanistische waarden geven een volslagen verkeerd signaal af aan mensen die zich hier vestigen. Zet een grote bek op, zoek de media, maak gebruik van rechten die je in je land van afkomst niet hebt. Daarover gaat de column van Vuijsje ook.

     • Hans, ik heb het dan niet alleen over de onterende termen maar imderdaad ook het gegoochel met cijfers. Dat men niet tot achter de komma gaat rekenen prima. Maar Wilders en Baudet en ook ‘kwaliteits’ media zoals Elsevier, Telegraaf, NRC, VK (soms hebben NRC en VK ook wel degelijke cijfers) etc komen regelmatig met de meest vreemde cijfers aan zetten als het om moslims, migratie, uitkeringen etc gaat. Baudet bijvoorbeeld nog tijdens de regeringsverklaring afgelopen maand, de cijfers omtrent migratie zijn absolute lariekoek.

      Geen wonder dat mensen in Europa bij peilingen het aantal moslims veel te hoog inschatten (15-20% bijvoorbeeld tegenover 5% werkelijk). Of dat ze denken dat de grote steden al half moslim zijn. En dan ook nog fokken als konijnen. Dan krijg je onderbuik angsten zonder enige fundering dat de moslims straks de meerderheid hebben of minstens groot genoeg om een dikke vinger in de pap te hebben zodat de gewone Nederland in een half kalifaat terecht komt. Zie de treffende waanzin cartoon gmgier boven over de laatste heidense Belgen. Dat is angszaaien en gaat het boekje van dingen aan de kaak stellen (zoals extremistische moskeeen waarin men zegt dat homos met de kop nasr onder van het dak moeten) in meegesleurd raken. Dan trek ne terechte kritiek en zieke uitspattingen in (rechts of links) extremisme. Dat is fout. Ik wil daarom onderbouwing en bronnen zien. Afronden en prognoses prima maar het moet wel reeël zijn.

      https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/02/europa-overschat-het-aantal-moslims-fors-en-zegt-minder-graag-7081773-a1548502

     • Hans,
      Dit zeg je:
      ‘Jij beweert dat islamisering een ‘hersenspinsel’ is. Dream on. Veelvuldig draag je ter onderbouwing links aan van statisticus Flip van Dyke. Van Dyke, in zijn kruistocht tegen de media, probeert met statistieken aan te tonen dat er geen probleem is. Ik waag me niet aan bestrijding van die kille cijfertjes.’

      Het zijn juist de mensen die roepen ‘Islamisering! Islamisering!’ die zijn begonnen met het noemen van kille (maar foute) cijfertjes. ‘In 2050 50 procent moslims!’ Dat was waarop ze hun ‘islamisering’ gedachte baseerden. De maatschappelijke ontwrichting zou daarvan het logische gevolg zijn. Go figure. Flip van Dyke heeft geen ‘kruistocht’ tegen de media. Hij zegt ook niet dat er geen probleem is. Hij zegt alleen dat de vaak door ‘islamiseringsdeskundigen’ aangevoerde getallen onjuist zijn. Meer niet. OK?

     • Misschien kan ik bij de NOS aan de slag?

      “Waarom ons brein vindt dat terrorisme gevaarlijker is dan bijen (…)
      ‘Wauw. Dat NOS zo’n bericht de deur uitdoet. Dus al dat angst aanjagen de afgelopen jaren was onzin?’ (…)
      Zomaar een paar reacties op social media onder het bericht over De Bosatlas van de veiligheid die onlangs is verschenen. Daarin staat dat de kans dat iemand in Nederland door terrorisme omkomt kleiner is dan dat iemand overlijdt aan een bijensteek. Veel mensen kunnen dat maar moeilijk geloven. Daarom vroegen we massapsycholoog Jaap van Ginneken hoe dat werkt. (…)”

      https://nos.nl/artikel/2205291-waarom-ons-brein-vindt-dat-terrorisme-gevaarlijker-is-dan-bijen.html

      Aandacht voor religie gekkies (moslims maar even goed joden, christenen etc.) en andere rare snuiters of moordenaars, prima. Maar als je als media de roeptoeters een podium geeft om de ondergang van onze (westerse, humanistische) maatschappij te verkondigen, of zelfs maar nalaat af en toe de (goede!) cijfers te presenteren dan krijg je dus een buitenproportionele vrees, een fobie.

     • Baantje bij de NOS zou geen gek idee zijn Rob. Dan leer je ‘de media’ eens van binenuit kennen. Je komt weer met een link aanzetten die je van pas komt. Nou ken ik toevallig Jaap van Ginneken zeer goed uit de tijd dat we nog als aanhangers van hetzelfde geloof de media wilden leren dat het met de dictatuur in Noord-Korea wel meeviel en het aantal slachtoffers van het Mao-fascisme zwaar werd overdrven door de burgerlijke kritici. Ik ben dus van dat geloof gevallen, Jaap hangt kennelijk de lijn van dat niet overdrijven’ nog steeds aan als ik dit korte stukje met lachwekkend open deuren lees.
      Yvonne reikt hier statistieken aan die een heel andere taal spreken dan die van jouw favoriete statisticus. Bijt er je tanden op stuk. En houd bij het cijferwerk dit voor ogen: de onderbuik is van alle kleuren, religies en volkeren.

 5. Ziende blind en horende doof wordt er wel eens gezegd. Duidelijker dan het verhaal van een ex-moslim, zo dat al kan, met zijn visie op wat er gaande is in Europa kan toch haast niet. Maar ja dat is niet politiek correct……….
  We gaan het allemaal zien en dan zal er gezegd worden, die Messin’Issa had het toch bij het rechte eind. Hadden we maar…..

  • Arie,
   Ik vind dat ieder verhaal allereerst gebaseerd moet zijn op feiten. Daarna is de meningsvorming vrij en kunnen we discussiëren. Ik vorm mijn mening en het interesseert me niet of die politiek correct is of niet. Ik heb niets met godsdiensten en zou het liefst willen dat ze uit de politiek bleven, of dat nou christelijke, joodse, islamitische of boeddhistische figuren zijn. Laat ieder zijn godsdienst thuis belijden of in een kerk, tempel of moskee en val mij er niet mee lastig in de openbare ruimte. En probeer mij niet te vertellen wat ik moet denken, geloven en doen, afgezien van algemeen menselijke regels als liefde, vergeving, empathie, vrijgevigheid etc. Wetten moeten alleen deze regels weerspiegelen en algemeen worden aanvaard, en mogen niet voortkomen uit de godsdienst alleen. In zoverre heeft Issa Messin absoluut gelijk.
   Feit is bv dat de bovengenoemd beweging Sharia4Belgium is verboden en dat de leider daarvan een gevangenisstraf uitzit van 12 jaar en dat de Parti Islam zelfs in gebieden waar moslims de helft van de bevolking uitmaken slechts een paar procent van de stemmen kreeg.

   • Voor wie van feiten houdt, die toegegeven niet sec betrekking hebben op islamisering maar op de algemene problematiek van immigratie en het spanningsveld dat dit met zich mee kan brengen voor de verzorgingsstaat, kan eens een blik werpen op de website van Dr. Jan van de Beek (wiskundige en filosoof).

    http://www.demo-demo.nl/

    • Bedankt voor deze doorverwijzing. Dit gaat inderdaad meer over de economische gevolgen van de immigratie en de economische gevolgen in Nederland. Frappant is dat dhr. Van de Beek hierop gepromoveerd is nadat hij er zo weinig over kon vinden, omdat de bekende instituten zoals het CBS en het CPB er kennelijk weinig of niets over publiceren. Dat laatste is dan niet zo frappant, want de politiek wil dit niet weten, want dan zijn de poppen aan het dansen als dergelijke bedragen bekend worden.
     Zo wordt er ook nooit teveel over de islamisering gezegd, want dat is politiek niet correct, ja ik noem het maar weer. Beseffen we als niet islamieten wel wat de islam inhoudt? En ja er zijn vele stromingen, maar alle baseren ze zich op de koran. Verhelderend, naar ik hoop ook voor de geïnteresseerde, maar niet onbekend voor mij, was hetgeen Messin’Issa in het laatste artikel van Antonin Cee zei en ik citeer uit dit artikel:

     ‘Weet je Antonin.’ zei hij zijn blik op oneindig zettend, ‘de Koran kent het begrip takia. Dat komt er in feite op neer dat alles wat islam vooruit helpt is toegestaan. Je anders voordoen dan je bent of zelfs ronduit liegen is in dat geval gerechtvaardigd. De Koran raadt het aan aan als de correcte houding voor moslims en het is ook te vinden in de Hadiths van de Profeet’.

     Dit is een feit.
     En verder we zullen het zien, zoals ik al eerder opmerkte en ik kijk ui tnaar het vervolg van het artikel van Antonin.

 6. De ideeën van de schrijver vindt men verder op de websites ripostelaique.com

 7. Ter afsluiting van de verwarring over presentatie van dit verhaal. Auteur Antonin Cee schrijft zodra hij terug is in zijn woonplaats een verhaaltje over Messin’Issa en zijn relatie met deze Marokkaanse schrijver. Wij rekenen erop dat dit eventuele verdere discussie brengt naar waarover die zou moeten gaan, namelijk wat Issa over islamisering heeft te zeggen.

 8. Geachte redactie,

  Ik had al even gezocht op ‘Soldaten van Odin’ want daar had ik nog nooit van gehoord en nu lees ik dat het ‘interview een misverstand’ is. Hoe moet ik dan dat ‘lachend’ en ‘hij lacht opnieuw’ zien? En kent de redactie de achtergrond van ‘Vlaams Belang’ en hun band met het het ‘Vlaamse Blok’? En dat die laatste partij is opgericht door de Holocaust-ontkenner Karel Dillen die zichzelf ooit een ‘passieve’ collaborator met de nazi’s noemde?

  Deze betweter zou het erg op prijs stellen als de redactie dit artikel verwijderd. Gezien de genoemde achtergrond is het ongeloofwaardig.

  • Tino, bij afwezigheid van Antonin en als verantwoordelijke voor misverstand over presentatie als interview: er is daarover een uitleg met excuses gegeven, dat mag voldoende zijn. Het verhaal vertolkt de opvattingen van deze Marokkaanse auteur over islamisering en er is geen reden om aan de geloofwaardigheid ervan te twijfelen. Als redactie vonden wij het in het kader van het islam-debat goed om ook deze stem te laten horen. De redactie heeft kennis van rechts-nationalistishe partijen vertegenwoordigd in de Nederlandse en Belgische parlementen. Karel Dilden is tien jaar terug overleden, hij heeft dit artikel niet geschreven.

 9. Gelukkig dat er statistieken zijn, anders deden we geen oog meer dicht. Ik heb ook nooit begrepen waarom de overheid miljoenen en politielegers stak in bestrijding van het voetbalhooliganisme. Statistisch gezien ging het immers om een uiterst kleine groep raddraaiers. Ik wil islamitische gelovigen niet met voetbalhooligans vergelijken, maar het kan geen kwaad te bedenken dat het niet de macht van het getal is die voor maatschappelijke onrust zorgt. Maar goed, ik maak me nergens zorgen over. Ik leef ver van Nederland gerieflijk in een autoritair geregeerd superkapitalistisch land. Ik houd me aan de regels en m’n kop, bewust van m’n positie als buitenlandse gast. Is met een kleine maandelijkse kapitaalsinjectie jaren vol te houden, heb ik geleerd.

 10. Volgens het CBS is het percentage moslims in Nederland 5 tot 6 % en dat percentage neemt eerder af dan toe.

 11. Schokkend maar diepgravend artikel van Antonin. Begrijp de reacties van de ‘Gutmenschen’ hierbij niet. Waarom worden fascisme en ‘rechts’ denken altijd exclusief aan West-Europa vastgeklonken – bij uitbreiding de westerse wereld?
  In Turkije gebeurt nu wat in 1933 door een jonge snaak in Duitsland op precies dezelfde manier is begonnen: politieke confrontaties uitlokken, radicalisering en daarna aan de grote zuiveringen beginnen. Iedereen zwijgt nu verbeten, de westerse pers voorop. Geen afkeuring. Fascisme kan in het Midden-Oosten niet… Precies een blinde vlek op het wereldgeweten van zo menig progressief denker. Zit daar een taboe op? Zelfcensuur?
  Vanzelfsprekend en heel democratisch vinden we het dat in de Arabische wereld vrouwenrechten worden geschonden, de doodstraf bestaat, homo’s mogen worden afgemaakt, de godsdienst de civiele wetten ordonneert, niet iedereen gelijke kansen krijgt, er vaak geen algemeen stemrecht is, het volksonderwijs abominabel, enz. Ons hoogste westerse goed, de freedom of speech, is vanzelfsprekend ook een algemeen recht in de islamitische landen, daar wijden we geen krantenartikels meer aan.

  Tenslotte: het spook van het kapitalisme, ook nog zo’n progressief vooroordeel dat maar in (linkse?) clichés blijft voortleven. Kijk, het Midden-Oosten heet niet voor niets het Midden-Oosten. Al meer dan 3000 jaar beheren de bewoners van het middengebied (vanaf 7de eeuw Arabische wereld) de goederenstroom van oost naar west en west naar oost. Daar zit vanouds de motor van de markteconomie en de kapitaalaccumulatie. Europa (later aangevuld door Noord-Amerika) vs. India-China zouden hun productie niet in stand kunnen houden als ze niet via het Midden-Oosten aan de andere kant van de wereld ter bestemming kwamen. Het Romeinse rijk is daar een exemplarisch voorbeeld van.
  Denken dat de westerse wereld immer de kapitalistische bron des verderfs is, getuigt wel van een heel simplistisch en zelfgenoegzaam cultuurimperialisme. Wat meer nederigheid past.

  Het moralistisch wereldgeweten spelen, ja dat kunnen we wel goed! Wij, met de luxe van freedom of speech dwz onze vrijblijvende babbel.
  Onrechtvaardigheid is inherent aan deze globe… Ik zeg niet dat dat goed is. Maar dat wij zo goed geworden zijn in het opsporen van de grote en kleine onrechtvaardigheden in dit ondermaanse – ja dat is echt een kritische superspecialisatie op zich geworden. Misschien een dwangmatigheid! Tot in de kleinste uithoeken van de wereld stort de kritische westerling zich erop en exporteert ‘zijn idee’ van hoe het moet. Ons laatste vrijblijvende luxe exportproduct over de hele wereld: gratuite vrijheidsidealen! Wat een pretentie! We zijn gewoon een stelletje schofferende betweters.

 12. Ik maak me heel wat meer zorgen over het dogma van de marktwerking dat zich als een tumor verspreidt over de wereld.

  • Inderdaad. En ik maak me eveneens meer zorgen over de daarmee samenhangende vernieling van het milieu en de opkomst van autoritaire regimes.
   Verder zie ik een toenemende secularisatie van moslimjongeren.

  • Sluit ik me bij aan. Het pleasen van het groot kapitaal en de minimale aanpak omtrent milieu en klimaat maak ik me zorgen over. Religie, inclusief Islam, maak ik me niet echt druk over. Die paar ontspoorde idiote reli gekkies in de diverse geloven is niet iets om vrolijk van te worden maar de loep die de media en partijen als PVV en FvD er op leggen is eerder vermoeiend. ‘EUSSR’ en ‘Europistan’? 5555

   • Getalsmatig is islamisering een rare hersenspinsel. Om dat te bereiken zou je massaal de oorspronkelijke bewoners moeten bekeren, deporteren of uitroeien.

    Zie bijvoorbeeld over het massa immigratie en islamiseringsspook:
    http://www.flipvandyke.nl/category/islamisering/

    Maar dat de traditionele media het af laten weten, eens. Die hobbelen vrolijk achter de bekende onheil voorspellers aan of laten het op zijn minst na hun gekakel en cijfers uit de dikke duim te ontkrachten.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.