Een procureur-generaal in Georgië probeert Trump uit het verkiezingsonderzoek te halen

Een advocaat uit de regio Atlanta die onderzoekt of Donald Trump en zijn bondgenoten de wet hebben overtreden toen ze probeerden het verkiezingsverlies van Trump in 2020 in Georgië ongedaan te maken, vroeg een rechter maandag om een ​​motie van de advocaten van Trump om bewijsmateriaal dat was verzameld door een speciale grand jury. , bewerend dat de voormalige president het onderzoek probeerde te blokkeren “voordat er aanklachten werden ingediend”.

De rechtszaak werd aangespannen naar aanleiding van een motie van het in Georgië gevestigde juridische team van Trump om de vrijgave van het eindrapport van de speciale grand jury op 20 maart te blokkeren en “te voorkomen dat enig verkregen bewijsmateriaal uit het onderzoek wordt gebruikt”. Het werd “uitgevoerd onder een ongrondwettelijk statuut” en schond de rechten van Trump op een eerlijk proces “via een onwettig en ongrondwettelijk proces”.

In een reactie die maandagmiddag is ingediend, heeft Fulton County District Attorney Fannie D. Willis (D) zei dat de motie – vorige maand vergezeld door Kathy Latham, genomineerd voor de Republikeinse en surrogaat-Trump uit Georgië, die werd genoemd als een doelwit in het onderzoek – “procedureel gebrekkig was en argumenten zonder verdienste presenteerde”.

In de aanvraag van Willis zijn Trump en Latham “niet tevreden met het volgen van de gewone rechtsgang. Ze proberen het strafrechtelijk onderzoek te ‘belemmeren’. Ze vragen dat het gerechtelijk apparaat hen boven de algemene administratie van het strafrecht plaatst; ze hebben geen status , of niet tijdig meedoen, of al gefaald hebben of Dat doen door argumenten aan te dragen die geen juridische basis hebben.

Een grand jury voor speciale doeleinden, die de zaak vorig jaar over een aantal maanden van 75 getuigen hoorde, adviseerde aanklachten voordat ze in januari een eindrapport uitbrachten, maar grotendeels in afwachting van een beslissing over de aanklacht van Willis. Omdat de speciale grand jury niet de bevoegdheid heeft om aanklachten uit te vaardigen – alleen aanbevelingen – moet Willis zijn zaak voorleggen aan een reguliere grand jury, die strafrechtelijke vervolging kan uitvaardigen als zij daarvoor kiest.

De advocaten van Trump – Drew Fineling, Jennifer Little en Marissa Goldberg – probeerden het ambt van Willis terug te nemen en het ervan te weerhouden ‘elke verdere actie in deze zaak’ voort te zetten, inclusief aanklachten, en zeiden dat de aanklagers de ‘advocatuurnormen’ en de grondwettelijke rechten van Trump gedeeltelijk schonden. Door publiekelijk commentaar te leveren op de zaak.

“De hele wereld keek naar het proces [special-purpose grand jury] Toen ze zich uitbreidden, ontdekten ze een proces dat verwarrend, gebrekkig en in sommige gevallen ronduit ongrondwettelijk was’, aldus een 483 pagina’s tellend document van de advocaten van Trump. “Gezien het onderzoek en de ernst van het onderzoek en de betrokken mensen – namelijk de vertrekkende president Donald J. Trump – moet het proces correct, eerlijk en met respect voor de wet en de hoogste ethische normen zijn afgehandeld.”

READ  Justin Bieber verkoopt muziekrechten voor 200 miljoen dollar

In zijn reactie duwde Willis die beweringen terug – hij vroeg zich af waarom Trump wachtte met het indienen van een klacht over het proces en de behandeling van de zaak door zijn kantoor.

“In plaats van deze kwestie onmiddellijk aan de orde te stellen, heeft meneer Trump jaren gewacht. [special-purpose grand jury] Onderzoek, wanneer [Fulton County District Attorney’s Office’s] “Het eigen onderzoek is in de laatste fase beland”, schreef Willis.

Willis verdedigde zijn openbare opmerkingen over het onderzoek en zei dat zijn opmerkingen “voorwaardelijke, vage opmerkingen waren over ‘beschuldigingen’ of algemene verklaringen over het onderzoek en de reden voor de voortzetting ervan.” Trump en Latham “hebben (en kunnen) niet het alomtegenwoordige wangedrag vertonen dat nodig is voor diskwalificatie”, schreef Willis.

Rechter Robert McBurney van het Hooggerechtshof van Fulton County, die toezicht hield op de speciale grand jury, beval Willis maandag te reageren op de verzoeken van Trump en Latham. Het juridische team van Trump heeft verzocht om een ​​hoorzitting over zijn verzoeken om getuigenissen van de grand jury te blokkeren en het kantoor van de officier van justitie uit het onderzoek te verwijderen – waardoor het onduidelijk is of McBurney maandagavond zal getuigen of wanneer hij zal regeren.

In een verklaring zei het juridische team van Trump dat Willis “verschillende belangrijke inhoudelijke kwesties niet heeft aangepakt” die in zijn motie aan de orde waren gesteld en van plan was om McBurney om toestemming te vragen om een ​​reactie in te dienen.

De advocaten van Trump hebben gevraagd dat McBurney uit de zaak wordt verwijderd, met het argument dat hij de rechten van getuigen en degenen die bij het onderzoek betrokken waren, heeft geschonden door ongepaste wettelijke richtlijnen te gebruiken, waaronder grand jury’s. Ze vroegen de hoofdrechter van Fulton County om de zaak te horen, maar McBurney blijft toezicht houden op de zaak.

Het heen-en-weer bericht komt nadat Willis in brieven aan staats- en lokale wetshandhavers heeft onthuld dat hij van plan is aan te kondigen of hij tussen 11 juli en 1 september aanklachten zal indienen in de zaak. Voor deze lopende melding.”

De brieven waren een sterke aanwijzing dat Willis strafrechtelijke aanklachten kon indienen in de spraakmakende zaak die niet alleen de acties van Trump en zijn naaste medewerkers onderzocht, maar ook verschillende prominente Republikeinen betrof, waaronder de voormalige burgemeester van New York. Rudy Giuliani en Sen. Lindsey O. Graham (RSC).

Verschillende topambtenaren van Georgië, waaronder gouverneur Brian Kemp (rechts), die het doelwit waren van Trumps lobbywerk om de nipte overwinning van Joe Biden in de staat ongedaan te maken, getuigden voor een speciale grand jury die de zaak onderzoekt en zouden sleutelgetuigen kunnen zijn in elk strafrechtelijk onderzoek.

READ  Ron DeSantis zal zijn presidentiële bod met Elon Musk op Twitter lanceren

Willis, een oude officier van justitie in Fulton County die in 2020 tot officier van justitie werd gekozen, drong er bij de staatssecretaris van Georgië, Brad Raffensberger (R), dagen nadat een opname van het telefoongesprek van januari 2021 openbaar was gemaakt, op aan. Hij “vond” genoeg stemmen om het verlies van Trump in Georgië ongedaan te maken.

Het was een van de vele oproepen van Trump en zijn bondgenoten aan functionarissen van Georgië, die hen ertoe aanzetten om pogingen te ondernemen om de resultaten van de presidentsverkiezingen van de staat, die Trump met minder dan 12.000 stemmen verloor, ongedaan te maken. Aanklagers presenteerden audio van ten minste drie oproepen aan een speciale grand jury.

Willis heeft publiekelijk en in rechtszaken aangegeven dat het onderzoek van zijn bureau verschillende andere onderzoeken omvat, waaronder valse beweringen over verkiezingsfraude door Giuliani en andere Trump-medewerkers aan de staatswetgevers van Georgië; bedreigingen en intimidatie gericht op verkiezingsmedewerkers in Georgië; In december 2020 stelde het Republikeinse Kiescollege, bijeen in het Capitool van Georgia, een alternatieve lijst van kiezers op en ondertekende certificaten waarin ten onrechte werd beweerd dat Trump de staat had gewonnen.

Willis en zijn team onderzoeken naar verluidt niet alleen de telefoontjes van Trump, maar ook welke kennis hij had en welke rol hij mogelijk heeft gespeeld bij andere inspanningen in Georgië, waaronder het samenstellen van een lijst van plaatsvervangende kiezers. Willis heeft aangegeven dat hij de uitgebreide antifraudewet van Georgië onderzoekt om na te gaan of Trump en zijn bondgenoten hebben samengespannen om de wet te overtreden om de verkiezingsuitslag van de staat te wijzigen.

Willis vertelde vorig jaar aan The Washington Post dat hij en andere aanklagers geloofwaardige beschuldigingen van ernstige misdaden hadden gehoord en geloofden dat sommigen gevangenisstraffen zouden krijgen als ze veroordeeld zouden worden.

Volgens gerechtelijke documenten en verklaringen van hun advocaten zijn ten minste 18 mensen genoemd als doelwitten van het onderzoek naar verkiezingsinmenging. Die lijst bevat Giuliani en 16 plaatsvervangende Republikeinse kiezers – hoewel bekend is dat ten minste acht van de kiezers van Trump immuniteitsovereenkomsten in de zaak hebben aanvaard.

McBurney oordeelde eerder dit jaar dat het rapport verzegeld moest worden om de rechten van “toekomstige beklaagden” te beschermen, maar suggereerde dat het hele document openbaar zou kunnen worden gemaakt zodra de aanklachtbeslissing in de Willis-zaak bekend is gemaakt.

Emily Kors, een pionier van de groep, heeft gezegd dat een grand jury de aanklacht tegen verschillende mensen heeft aanbevolen. Hij weigerde te zeggen of Trump een van hen was – daarbij verwijzend naar de instructie van McBurney om juryberaadslagingen privé te houden totdat de aanklagers beslissen of ze een aanklacht indienen – maar vertelde verslaggevers dat het publiek “niet geschokt zou zijn” door de aanbevelingen van het panel.

READ  Iran verzekert volledige medewerking aan IAEA voorafgaand aan bestuursvergadering

Behalve brieven aan wetshandhavers heeft Willis de afgelopen maanden niet in het openbaar over de zaak gesproken. Recente gerechtelijke dossiers hebben gesuggereerd dat het onderzoek actief en aan de gang is, en een persoon die dicht bij de zaak staat, die sprak op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om het onderzoek in het openbaar te bespreken, zei dat aanklagers doorgingen met het verkrijgen en beoordelen van bewijsmateriaal. Willis houdt rekening met mogelijke aanklachten.

Vorige maand probeerde Willis een advocaat die tot voor kort 10 van de alternatieve Republikeinse kiezers vertegenwoordigde uit de zaak te verwijderen, omdat hij zei dat hij zijn cliënten niet had geïnformeerd over immuniteitsovereenkomsten en de juridische ethiek had geschonden door meerdere cliënten tegelijk te vertegenwoordigen. Onder verwijzing naar interviews met enkele van de Republikeinen in de rechtszaak vorige maand, zeiden sommige kiezers dat Kimberly Burroughs “negatieve beweringen” deed tegen andere kiezers vertegenwoordigd door DeBrow.

Maar advocaat DeBrow beschuldigde Willis en zijn team ervan bewust valse beschuldigingen te hebben geuit om hem uit de zaak te halen.

In een rechtszaak van 5 mei citeerde DeBrow een brief aan zijn cliënten. Hij onthulde dat twee van de cliënten een andere raadsman hadden gekregen en dat de overige acht immuniteit hadden aanvaard, waardoor het voor hen onmogelijk was om elkaar erbij te betrekken. Onder verwijzing naar audio-opnamen en transcripties van interviews van zijn cliënten met advocaten, waarbij hij aanwezig was, zei hij dat hij geen bewijs vond dat een van hen iemand anders betrokken had.

Vorige week diende Willis een motie in om zijn verzoek om DeBrow uit de zaak te verwijderen in te trekken, omdat hij zei dat het nu “betwistbaar” is omdat twee “potentiële beklaagden” die DeBrow ooit vertegenwoordigde, “nieuwe conflictvrije raadsman” hebben behouden.

DeBrow, wiens juridische kosten worden betaald door de Republikeinse Partij van Georgië, zei dat Willis de feiten had kunnen bevestigen voordat hij een “lichtzinnige motie” indiende waarin hij zijn ethiek aanviel. Hij heeft het districtsbureau gevraagd om de tijd terug te geven die nodig was om het antwoord voor te bereiden.

Noch de verdediging, noch de rechtszaak identificeerde de “niet-geïmmuniseerde” Trump-kiezers die DeBrow niet vertegenwoordigde, maar Latham, een van DeBrow’s klanten, merkte in een aanvraag van 28 april op dat hij een nieuwe advocaat in de zaak heeft aangenomen.

Latham, een voormalig voorzitster van de Republikeinse Partij in Coffee County, heeft niet alleen haar rol als surrogaat onderzocht, maar ook welke rol ze mogelijk heeft gespeeld bij het kopiëren van gevoelige verkiezingsgegevens van stemmachines naar Trump-bondgenoten. Koffie wijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *