De Thais in een paar foto’s. Deel 3

De Thai in Thailand 3

Rama V (1868-1910)

In 1868 overleed Rama IV en werd opgevolgd door zijn 15-jarige zoon Chulalongkorn, die regeerde als Rama V. Hij was de eerste Siamese koning die een westerse opleiding had genoten, namelijk van de Engelse gouvernante Anna Leonowens.

De eerste jaren werd de regering van Rama V gedomineerd door zijn conservatieve regent Chao Phraya Si Suriyawongse, maar toen de koning in 1873 volwassen werd nam hij de touwtjes in handen. Hij creëerde een Raad van State, een formeel rechtbanksysteem en een begrotingsbureau. Hij kondigde aan dat de slavernij spoedig zou worden afgeschaft en schuldslavernij beperkt zou worden.

De Thai in Thailand 3

Eerst verzetten de oudere prinsen zich met succes tegen de hervormingsagenda van de koning. Maar naarmate de oudere generatie werd vervangen door jongere, westers opgeleide broers van de koning, nam dit verzet af. De koning gaf als reden voor de hervormingen dat het enige alternatief overheersing door het buitenland (als kolonie) was. Hij vond machtige bondgenoten in zijn broers prins Chakkraphat, zijn minister van Financiën en prins Damrong, die het binnenlands bestuur en onderwijs organiseerde. Zijn zwager prins Devrawongse, die 38 jaar lang minister van Buitenlandse Zaken was, was ook een sterke medestander. In 1887 bezocht Devrawongse Europa om regeringssystemen te bestuderen. Op zijn aanbeveling stelde de koning een bestuur in de vorm van een kabinet in, een Rekenkamer en een ministerie van Onderwijs. De semi-autonome status van Chiang Mai werd beëindigd en het leger werd gereorganiseerd en gemoderniseerd.

De Thai in Thailand 3

Fransen maken aanspraak op Siam.

Ondertussen bleven de Fransen aanspraak maken op Siam en Laos. Franse kanonneerboten verschenen bij Bangkok en eisten het afstaan van Lao territorium ten oosten van de rivier de Mekong.

Rama V klopte voor hulp aan bij de Britten, maar de Britse ambassadeur gaf de koning te verstaan dat hij zelf maar een overeenkomst met de Fransen moest zien te vinden. Toen Siam zijn aanspraken over de Shan Staat in Birma liet vallen, hebben de Britten wel een gesprek gehad met de Fransen. Op 15 januari 1896 stelden zij de Fransen voor de rest van Siam intact te laten. Dit had voor hen het voordeel dat er een buffer zou zijn tussen Brits-India en Frans Indo-China.

De Thai in Thailand 3

Rama V en zijn buitenlandse contacten.

Rama V heeft er alles aan gedaan om Siam onafhankelijk te houden. Hij bezocht verschillende Europese landen om Siam te promoten als een gelijkwaardige natie. Zijn zachtheid en beleefdheid bij de Europese vorsten hebben zeker bijgedragen aan een beter begrip voor de Siamese samenleving.

Als jonge man, voor hij de troon besteeg, was Rama V al op bezoek geweest in Rusland. Dat leidde tot een blijvende vriendschap met tsaar Nicolaas. Later stuurde hij zijn zoon Chakrabongse Bhuvanath naar Rusland. De prins, toen nog in zijn tienerjaren, studeerde er in het Page Corps. Hij keerde terug naar Siam met Ekaterina Desnitskaya, een vrouw uit Lutsk met wie hij in 1906 getrouwd is. Aangezien de oudste zoon van Rama V al op jonge leeftijd was overleden, zou prins  Chakrabongse normaliter de troonopvolger zijn. Omdat hij getrouwd was met een buitenlandse vrouw, kon hij echter geen koning worden 

Hij en zijn broer prins Purachatra, commandant van de legeringenieurs, speelden in Thailand een belangrijke rol in de ontwikkeling van de luchtvaart. Prins Chakrabongse wordt gezien als de vader van de Royal Aeronautical Service van het leger, de voorloper van de ‘Royal Thai Air Force’. Tot aan zijn dood was hij stafchef van het Royal Siamese Leger. Hij stierf aan een longontsteking in 1920 op 37-jarige leeftijd.

De contacten met het buitenland en het oprichten van een sterk leger hebben zeker bijgedragen om de kolonisatieplannen van de Fransen en de Britten in te tomen.  

De Thai in Thailand 3

De Fransen blijven aandringen.

De Fransen bleven echter aandringen en in 1906-1907 kwam het wederom tot een crisis. Ditmaal moest Siam ook grondgebied ten westen van de Mekong opgeven. Namelijk het gebied tegenover Luang Prabang en rond Champassak in zuidelijk Laos, plus westelijk Cambodja. De Britten kwamen nu wel te hulp, in ruil voor een verdrag waarin Siam een aantal gebieden aan hen overgaf. Al deze ‘verloren gebiedsdelen’ lagen aan de rand van de Siamese invloedssfeer en hadden nooit echt onder Siamees bestuur gestaan. Toch was het afstaan ervan een gevoelige vernedering voor Rama V. Historicus David Wyatt beschrijft Chulalongkorn als ‘gebroken in geest en gezondheid’. Ondertussen ontstond in Siam het besef dat men zich nationalistischer moest gaan opstellen tegenover het Westen en de buurlanden, wat een bijdrage leverde aan de moderne staatsvorming van het land. 

De Thai in Thailand 3

Siam wordt moderner.

Er werden steeds meer hervormingen doorgevoerd, die het land transformeerden van een absolute monarchie naar een moderne staat. De zonen van koning Rama V, die allemaal in Europa waren opgeleid, versterkten dit proces. Spoorwegen en telegraaflijnen verbonden de hoofdstad met afgelegen provincies, die voorheen semi-autonoom waren. De nationale munt, de Baht, werd vastgeklonken aan de goudprijs en er werd een modern belastingsysteem ingevoerd. Het grootste probleem in Siam was het tekort aan goed opgeleide ambtenaren. Daarom werden vele buitenlanders aangetrokken om dit hiaat op te vullen, totdat nieuw te bouwen scholen voldoende geschoold personeel konden leveren. Rond 1910, het jaar dat de koning overleed, was Siam een semi modern land geworden en het had kolonisatie weten te vermijden.

De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3
De Thai in Thailand 3

Deel 2 van deze reeks vind je hier.

Volgende aflevering over Rama VI en VII.

© Lode Engelen. Foto’s gemaakt op diverse tijdstippen en plaatsen in Thailand.

Informatie over Rama V komt gedeeltelijk van Wikipedia.

Over Lode Engelen 286 Artikelen
Lode Engelen, jaargang 1952. Hield zich in actieve carrière bezig met röntgenapparatuur. Onmiddellijk na zijn vervroegde pensionering in 2013 is hij met levensgezellin Pat, een Thaise antropologe, permanent in Thailand gaan wonen. Lode is amateur-fotograaf, en probeert leven en cultuur van de Thai vast te leggen. Pat is de perfecte partner om hiervoor deuren te openen. Meer werk van Lode op LodeEngelen.be

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*