De Texas-groep diende artikelen van afzetting in tegen procureur-generaal Ken Paxton

Een door de Republikeinen geleid panel van het Huis van Afgevaardigden van Texas heeft donderdag aanbevolen om procureur-generaal Ken Paxton af te zetten wegens verschillende vormen van misbruik door zijn kantoor.

De aanbeveling stortte het Capitool en zijn Republikeinse leiders in onbekend politiek terrein in de nadagen van de wetgevende zitting. Geschiedenis.

Als hij wordt afgezet, meneer Trump, een Republikein die sinds 2015 afzonderlijk strafrechtelijk wordt vervolgd Paxton moet zijn functie neerleggen terwijl hij wordt geconfronteerd met een onderzoek in de senaat.

“Er is echt geen precedent – we hebben eigenlijk maar twee afzettingsprocedures gehad onder de grondwet van 1876”, zei Mark P. zei Jones. Ze bevatten Gouverneur in 1917Hij nam ontslag de dag voordat de senaat hem veroordeelde, en een districtsrechter werd veroordeeld en ontslagen In de jaren zeventig.

Voorafgaand aan de stemming kwam de commissie bijeen in een bestuursvergadering buiten het zicht van het publiek.

“Het omverwerpen van verkiezingen begint achter gesloten deuren”, zei dhr. zei Paxton Een bericht op Twitter Het bevatte ook een video van een advocaat van zijn kantoor die tegen verslaggevers pleitte tegen de afzetting in een bijna lege commissiekamer terwijl de beraadslagingen van de commissie aan de gang waren.

Na de stemming diende de commissie in 20 artikelen van aanklacht Dhr. Hij beschuldigde Paxton van omkoping, verwaarlozing van officiële plichten, belemmering van de rechtsgang in een afzonderlijke zaak over effectenfraude die tegen hem aanhangig was, het afleggen van valse verklaringen over officiële documenten en rapporten en misbruik van het vertrouwen van het publiek.

Meneer ten voordele van een bepaalde donor. Veel van de beschuldigingen hadden betrekking op de verschillende manieren waarop Paxton zijn kantoor gebruikte, zei de commissie, en ontsloeg later mensen in het kantoor die zich tegen zijn acties uitspraken.

Toen de artikelen donderdag laat in het Huis van Afgevaardigden werden doorgegeven, zei de voorzitter van de commissie, de Republikein Andrew Moore, dat ze “ernstige misdaden” beschreven en ze ter stemming in het Huis wilden brengen.

De ongebruikelijke ontwikkelingen zouden de Republikeinse Partij in Texas op nieuwe en onvoorspelbare manieren op de proef kunnen stellen, in een tijd waarin verdeeldheid in de partij steeds meer aan het licht komt.

READ  Tesla verlaagt de prijzen scherp naarmate de vraag toeneemt

Het Texas House wordt geleid door spreker Tate Phelan, een Republikein die Beaumont vertegenwoordigt en wordt beschouwd als een traditionele conservatief. Daarentegen dhr. Paxton is in botsing gekomen met enkele van de meest harde Republikeinse wetgevers in Texas, waaronder voormalig president Donald J. Trump wordt samengevoegd in een kamp met onder meer de luitenant-gouverneur en president van de senaat, Dan Patrick.

De House Investigations Committee, die bestaat uit drie Republikeinen en twee Democraten, stemde tijdens een korte plenaire sessie unaniem om verder te gaan met de afzettingsprocedure. “De voorzitter stelt voor dat de commissie de artikelen van afzetting tegen de procureur-generaal van de staat Texas, Warren Kenneth Paxton, aanvaardt”, zei dhr. zei Moore.

Het was niet meteen duidelijk wanneer het Huis de afzettingsartikelen zou behandelen en een stemming zou houden, hoewel veel leden verwachtten dat dit vóór het einde van de zitting van maandag zou gebeuren. Anders kunnen wetgevers zichzelf op elk moment weer bijeenroepen voor een speciale zitting.

Gevraagd door een lid van het Huis naar de timing van de afzettingsstemming, antwoordde dhr. De heer Phelan vraagt ​​wanneer de zaak in stemming moet worden gebracht. Murr zei dat hij zou beslissen. Hij gaf geen tijdschema.

Een groot deel van de donderdag waren de leden van het Huis al bezig met de voorbereidingen voor wat onvermijdelijk begon te voelen.

Er is ten minste één wetgever te zien die onderzoek doet Beschuldiging proces in de bibliotheek van het Capitool. “Ik probeer erachter te komen wat impeachment is”, zei de wetgever, afgevaardigde John Smithy, een conservatieve republikein uit Texas Panhandle. Voorafgaand aan de stemming in de commissie zei hij dat het te vroeg was om een ​​oordeel over de zaak te vellen en dat ambtenaren hem misschien te snel hadden ontslagen.

“Ik zou graag meer bewijs willen horen in plaats van een verklaring”, zei dhr. Smithy zei: “Hij wil zijn kant van het verhaal vertellen.”

READ  Gurman: 'Veel nieuwe Macs' worden volgende week aangekondigd tijdens 'Apple's langste ooit' WWDC-keynote

Een dag later kwam er een stemming in de commissie van het Huis Uren gedetailleerde getuigenissen Van het team van onderzoekers op woensdag – voormalige advocaten Mr. Ze werden ingehuurd door de commissie om beschuldigingen van corruptie tegen Paxton te onderzoeken.

Austin vastgoedontwikkelaar en donateur om Mr. Hoe Paxton zijn ambt misbruikte en misbruikte, Mr. Paxton huurde ook een vrouw in met wie hij een relatie had, en Mr. Bureau van de procureur-generaal.

Dhr. Het vermeende wangedrag door Paxton steeg tot het niveau van een mogelijk misdrijf, zeiden onderzoekers, inclusief gevallen van vergelding tegen mensen die zich uitspraken.

Het panel nam geen getuigenis af tijdens de hoorzitting van donderdag.

Dhr. Christopher Hilton, een advocaat van het kantoor van Paxton, vertelde verslaggevers dat het proces van het panel “totaal ontbrak” en dat de getuigenis van woensdag “vals” en “misleidend” was. Vorig jaar dhr. Hij zei ook dat tijdens de herverkiezingscampagne van Paxton, toen hij voor een derde termijn werd gekozen, de kwesties die door de groep naar voren werden gebracht volledig werden uitgezonden.

“De verkiezingen van 2022, de voorverkiezingen en generaal deze kwesties, deze beschuldigingen werden gehouden”, zei dhr. zei Hilton. “De kiezers hebben gesproken. Ze willen Ken Paxton als hun procureur-generaal.

En in wat leek op een vooruitblik op een mogelijke juridische betwisting van de maatregelen, zei dhr. Hilton zei dat de wet van Texas afzetting alleen toestaat voor gedrag van een eerdere verkiezing.

Trey Martinez Fischer, de Democratische leider van het Texas House, zei na de stemming dat de beschuldigingen “zeer zeldzaam en zeer ernstig” waren. Evalueer het bewijsmateriaal en kijk waar dit proces ons brengt.

Vertegenwoordiger Joan Rosenthal van Houston, een andere democraat, zei dhr. Hij zei dat de beschuldigingen tegen Paxton “zeer flagrant” waren en dat hij voor zijn afzetting zou stemmen. “Ik daag u uit om één enkele Democraat te vinden die zegt: ‘Nee, ik zal niet voor afzetting stemmen'”, zei hij.

Dhr. op beschuldiging van effectenfraude. Het proces begon in maart nadat Paxton er blijkbaar in was geslaagd om ten minste één van zijn juridische problemen achter zich te laten. Hij stemde in met een schikking van $ 3,3 miljoen met vier van zijn beste assistenten die hem aanklaagden wegens corruptie en vergelding.

READ  De aandelen Azië-Pacific stegen toen de Amerikaanse inflatiecijfers de aandacht trokken

Dhr. Paxton had de wetgevende macht van Texas om geld gevraagd om de schikking te betalen. Maar de voorzitter van het Huis, dhr. Phelan is geen voorstander van het gebruik van overheidsgeld, en Mr. Paxton zei dat hij dacht dat hij het niet goed genoeg had uitgelegd. Dhr. Dat zei de woordvoerder van Phelan.

Deze week twee dagen lang dhr. Belan tegen Mr. Paxton uitte de beschuldigingen en zei dat de spreker vorige week dronken een House-sessie voorzat. Dhr. Paxton baseerde zijn beschuldiging op een video die Mr. Beschuldigingen van Phelan verspreidden zich onder extreemrechtse activisten.

Dhr. Veel van wat over Paxton aan de commissie werd gepresenteerd, was al publiekelijk bekend door beschuldigingen in de rechtszaak van de assistenten. Assistenten Dhr. Ze brachten hun klachten over Paxton naar de FBI, die nog steeds wordt onderzocht.

De stemming van donderdag markeerde de eerste officiële uitspraak over die aanklachten, waarbij dhr. Ze bleken voldoende te zijn om het proces van het verwijderen van Paxton uit zijn ambt te starten.

De commissie stemde ook om brieven te sturen naar het Texas Department of Public Safety en de Texas Facilities Commission, die staatseigendommen beheert, dat al het bewijsmateriaal dat relevant is voor het onderzoek van de commissie “niet mag worden vernietigd of verborgen”, zei de heer Murr, de voorzitter van de commissie. .

De afzettingsstemming is de tweede keer dat de commissie de ontzetting van een gekozen functionaris uit zijn ambt heeft aanbevolen. De eerste betrof de Republikeinse staatsvertegenwoordiger Brian Slaton; Tijdens een teamonderzoek bleek hij dronken te hebben geslapen met een 19-jarige medewerker.

Dhr. Slotton nam kort daarna ontslag. Huis Daarna stemden ze unaniem Hem formeel afzetten en voorkomen dat hij in de toekomst een functie bekleedt.

David Montgomery Bijgedragen verslag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *