De kreupelheid van politieke correctheid

“Gelijkheid, broederschap en vrijheid” staat al meer dan twee eeuwen uitgebeiteld in de gevels van de Franse stadhuizen. Ook in Pontoise, een voorstad van Parijs op een 25 kilometer van het centrum op de rechteroever van het riviertje de Oise. Heeft dat heden ten dage nog iets te betekenen? zo vroeg ik me onlangs af.

Vorige maand vond hier voor de derde achtereenvolgende keer Le Salon de La Femme Musulmane plaats, waar door een aantal imams verbonden aan moskeeën in Frankrijk voordrachten gehouden werden. Om maar meteen de juiste toon te zetten: “Moet je je vrouw slaan” was er één van de onderwerpen die uitvoerig werden bediscussieerd.

Een van de meest controversiële sprekers tijdens de “salon”, die officieel een ode aan de vrouw heet te zijn, was Nader Abou Anas, de imam van een grote moskee in Le Bourget. Zolang de vrouw zich in de keuken wilde ophouden was hij overigens best bereid die ode te brengen. Hier volgen enige citaten uit de voordracht die hij hield.

De vrouw moet zich onderwerpen

“Allah heeft aan de man de zeggenschap over de vrouw gegeven. De deugdzame vrouw is de vrouw die haar man gehoorzaamt. De vrouw dient zich te onderwerpen aan de man. Dat zijn niet mijn woorden, maar het is Allah die dit gezegd heeft”.

“Een vrouw mag zonder de toestemming van haar man het huis niet verlaten. In principe moet ze in haar huis blijven.”

“ ‘s Avonds heeft de man behoefte, maar als de vrouw dan liegt en zegt, ik ben moe of ik ben dit, ik ben dat, dan gaat de man er onderdoor. Een vrouw mag een man niet zonder geldige reden weigeren.”

“Als een man dan het huis verlaat, moet ze niet meteen aan de telefoon gaan hangen om een vriendin te bellen en haar zeggen: weet je wat hij me allemaal aandoet? Want dan bevuilt ze de eer van de man. Een vrouw moet de eer van haar man te allen tijde hooghouden. Want weet dat de vrouw die haar man in ere houdt het hellevuur bespaard wordt.”

“Iemand die zegt ik ben moslim en tolerant is naar anderen die christen, joods of boeddhist zijn, brengt zijn Tawhid (eenheid met Allah) in gevaar. Geloven dat ook anderen op de weg naar de waarheid kunnen zijn is uit den boze. De enige religie die door Allah geaccepteerd wordt is de islam”.

Zonder hoofddoek geen bescherming tegen aanranding

Een andere spreker was Rachid Abou Houdeyfa, imam van een moskee in Brest, die er de volgende theorie op nahoudt:

“De hijab (hoofddoek) is de deugdzaamheid van de vrouw. Als een vrouw niet deugdzaam is heeft ze geen eer. Als ze het huis verlaat zonder eer, moet ze er niet versteld van staan dat de moslimbroeders, maar ook niet-moslim mannen haar (seksueel) misbruiken en haar geen enkele waarde toekennen…”

Een andere misogyn, die het podium beklom was Hatim Abou, imam van de moskee As Salam de Maisons-Alfort. Hij bestempelde vrouwen die zich charmant gedragen of een geurtje op hebben als ontuchtpleegsters en stelde hen een verschrikkelijke straf in het vooruitzicht.”

Een middel om minderheden te beschermen

Als ik deze mannen zo bezig hoor gaat het me duizelen. Ooit praktiseerden we politieke correctheid, onder meer naar moslims, als een middel om minderheden te beschermen. Maar dat middel lijkt inmiddels zijn doel volkomen voorbijgeschoten te zijn. Nu zijn het de moslima’s, die beschermd moeten worden tegen hun eigen mannen.

Wetten moeten onophoudelijk worden aangepast aan nieuwe realiteiten, die zich aandienen. Een van die nieuwe realiteiten is het groeiende aantal moslims in Europa. Mischien is er een nieuwe wetgeving nodig in de trant van: degenen die het woord aan anderen willen ontnemen, moet een spreekverbod worden opgelegd. Om gelijkheid, broederschap en vrijheid te kunnen garanderen voor iedereen.

Het zal geen gemakkelijke taak zijn. In de VS was er een burgeroorlog nodig om de slavernij af te schaffen. Het afschaffen van de islam met 1,3 miljard aanhangers, zoals door bepaalde vrouwen uit de moslimwereld gepropageerd wordt, zal minder eenvoudig zijn.

 

(De Salon trok ook veel aandacht door leden van feministische actiegroep Femen. Zij stormden topless het podium op om tegen de daar verkondigde opvattingen over vrouwen te protesteren. Op deze You Tube video is te zien dat moslimmannen dan geen enkele moeite hebben met gelijke behandeling van vrouwen en mannen.

https://www.youtube.com/watch?v=wM-wxU86v8g

Antonin Cee
Over Antonin Cee 149 Artikelen
Antonin Cee woont sinds eind jaren tachtig in Chiangmai en voerde themareizen uit. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk en werkte enige tijd als redacteur bij The Nation in Bangkok. Ook schreef hij artikelen voor verschillende Nederlandse, Belgische en Engelstalige magazines. Met zijn achttienjarige dochter vormt hij een eenoudergezin en brengt elk jaar enige tijd door in Zuid-Frankrijk. Hij publiceerde een verhalenbundel getiteld 'Inheems Kruid'. Onlangs bracht hij zijn tweede boek 'Thailand tegen het Licht' uit. Beide boeken zijn zonder verzendkosten te bestellen bij www.amazon.de.

2 Comments

 1. Politiek correct zou niet meer mogen zijn dan wat er staat. Politieke correctheid, zoals decennia lang in Nederland gepraktiseerd, had het ontkennen van problemen dan wel het negeren van protesten tot gevolg. Die politieke correctheid heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de opkomst van demagogen als Janmaat, Fortuijn en Wilders.
  De gedachte achter Antonin’s verzuchting over ‘misschien in de trant van een spreekverbod’ begrijp ik volledig. Wordt nog duidelijker als je die naar de huidige situatie in ons woonland slaakt. In dit geval gaat het om mensen die zich in landen vestigen waar vrijheid van meningsuiting in de grondwet is verankerd maar die zich dat niet eigen kunnen maken. Zij snoeren niet alleen binnen hun eigen groep mensen de mond, maar proberen hun heilige gelijk ook op te leggen aan andersdenkenden. Juist progressieve mensen moeten daar scherp stelling tegen nemen, zodat die plicht om je te verzetten tegen domme opvattingen een krachtiger en geloofwaardiger vertaling krijgt dan die van xenofoben en islamhaters.
  Ik wil in dit verband zeker wijzen op de wat mij betreft even belangrijke plicht van progressieve mensen hun eigen heilige huisjes kritisch te blijven beschouwen. Tino Kuis haalt net als Antonin de slavernij aan. Laat ik een mij aangereikt voorbeeld geven van een progressieve wetenschapper die dit deed en perfect onder woorden brengt wat ik bedoel: emeritus hoogleraar Henk den Heijer. Hier de link naar een Volkskrant-interview met deze bewonderenswaardige wetenschapper: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-herstelbetalingen-voor-slavernij-je-moet-niet-overdrijven~a4154831/. Mocht de link niet werken en ben je geïnteresseerd in dit interview dan stuur ik je desgwenst het artikel toe. Mail post@thailandtref.com.

 2. Tahirih was een islamitische feministe, dichteres en theologe in het Perzië van de 19e eeuw. Ze werd geboren in 1814 of 1817 en geëxecuteerd in augustus 1852. Haar levensverhaal staat hier:
  https://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1hirih
  Tijdens een vergadering met alleen mannen deed zij haar sluiers af. Haar laatste woorden voor haar executie waren:
  “You can kill me as soon as you like, but you cannot stop the emancipation of women.”
  Er is een tijd geweest dat slavendrijvers en slavenhouders een beroep deden op den Bijbel om hun opvattingen ten aanzien van de slavernij te rechtvaardigen. Zij die de slavernij wilden afschaffen deden een beroep op diezelfde Bijbel. En wat de Koran betreft……….
  Spreekverbod? Het is juist het spreekverbod in islamitische, en sommige boeddhistische, landen die de ellende hebben veroorzaakt. Als vrouwen in Saoudie-Arabie hun mond open mochten doen……. Je verzetten tegen domme opvattingen is ieders plicht, iemand te mond snoeren zal niet helpen. Maar misschien is deze opvatting politiek te correct. ……

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.