De gesprekken over het Amerikaanse schuldplafond zijn over deze kwesties vastgelopen

President Biden zei zondag dat hij gelooft dat hij de bevoegdheid heeft om de grondwettigheid van de leenlimiet van het land aan te vechten, maar dat hij niet gelooft dat een dergelijke uitdaging zal slagen om te voorkomen dat de federale schuld in gebreke blijft als wetgevers de limiet niet snel verhogen.

Op een persconferentie na de top van de Groep van 7 in Hiroshima, Japan, zei dhr. “De vraag is of het op tijd kan.”

Nadat de huidige crisis is opgelost, zal dhr. voegde Biden eraan toe. Hij zei ook dat hij, toen hij de wereldleiders ontmoette, hen niet kon verzekeren dat de Verenigde Staten hun schulden niet zouden nakomen – een gebeurtenis die volgens economen een financiële crisis zou veroorzaken die de wereld zou overspoelen.

“Ik kan niet garanderen dat ze geen wanbetaling afdwingen door iets buitensporigs te doen”, zei dhr. Zei Biden, verwijzend naar Republikeinen in het congres die hebben aangedrongen op forse bezuinigingen op de federale uitgaven in ruil voor het verhogen van de leenlimiet.

Dhr. Biden en spreker Kevin McCarthy onderhandelen over een fiscaal pakket dat onder meer het leenplafond verhoogt. Ze liggen ver uit elkaar op belangrijke punten, waaronder beperkingen op federale uitgaven, nieuwe werkvereisten voor ontvangers van federale armoedebestrijding en financiering om de IRS te helpen bij het optreden tegen grootverdieners en belastingontduikende bedrijven.

Na de persconferentie van zondag zei dhr. Toen Biden terugkeerde naar Washington, zouden de twee telefonisch spreken in de hoop de gesprekken nieuw leven in te blazen. Het gesprek kwam tijdens een weekend waarin Republikeinse leiders en functionarissen van het Witte Huis beschuldigingen uitwisselden van een halve wereld ver – onderbroken door de aanvallen van Biden op Republikeinen op een persconferentie.

READ  Er verschijnt een vreemde werveling tussen het noorderlicht aan de nachtelijke hemel van Alaska

Ambtenaren van het ministerie van Financiën schatten dat de federale regering twee weken verwijderd is van het verlies van haar vermogen om haar rekeningen op tijd te betalen. Dhr. Biden en dhr. Beide McCarthy spraken eind vorige week groeiend optimisme uit dat het de weg zou effenen voor het Congres om de leningslimiet te verhogen en tegelijkertijd te snijden in enkele federale uitgaven, waarvan de Republikeinen volhouden dat het een voorwaarde is voor elke schuld. – Bereik vergroten.

In de afgelopen 48 uur is die hoop een beetje gezakt. Dhr. De assistenten van Biden hebben de Republikeinen ervan beschuldigd zich terug te trekken op belangrijke punten van de gesprekken, en de Republikeinen hebben de conservatieven van het Witte Huis ervan beschuldigd te weigeren hieraan prioriteit te geven.

Dhr. Biden bekritiseerde zondag. Hij zei dat hij een discretionair bestedingsplafond voorstelde dat $ 1 biljoen over een decennium zou besparen in vergelijking met basisprojecties.

“Het wordt tijd dat de Republikeinen accepteren dat er geen budgetdeal is op hun partijdige voorwaarden”, zei hij.

Sommige zieners leken de basis van elke partij te verhogen. Hardnekkige geldverslinders in het Huis, Mr. De heer Biden vroeg om meer concessies. benadrukte McCarthy. Sommige progressieve democraten zeggen dat dhr. Biden heeft de onderhandelingen afgebroken en in plaats daarvan aangedrongen op eenzijdige betwisting van het schuldenplafond op constitutionele gronden.

De twee partijen hebben de afgelopen week een gemeenschappelijke basis gevonden in de besprekingen, waaronder de teruggave van een aantal ongebruikte middelen van de eerder goedgekeurde Covid-hulpwetgeving. Ze zijn het in grote lijnen eens geworden over een soort plafond voor de federale uitgaven voor ten minste de komende twee jaar. Maar de details van die limieten, inclusief hoeveel te besteden aan discretionaire programma’s in het volgende fiscale jaar – en hoe die kosten te verdelen over het leger en andere programma’s.

READ  De House Ethics Committee heeft een onderzoek geopend naar afgevaardigde George Santos

Het laatste bod van het Witte Huis zou zowel de militaire uitgaven als andere uitgaven – inclusief onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, milieubescherming en meer – stabiel houden van het huidige fiscale jaar tot het volgende, volgens een persoon die bekend is met de voorstellen van beide kanten. Die maatregel zou de nominale uitgaven niet verlagen zonder correctie voor inflatie, iets waar de Republikeinen hard aan werken. Gevraagd door een verslaggever op zondag, Mr. Biden zei dat zijn voorgestelde bezuinigingen geen recessie zouden veroorzaken.

Een wetsvoorstel dat vorige maand door de Republikeinen is aangenomen, zou in vergelijking met de huidige prognoses ongeveer $ 5 biljoen aan nettobesparingen opleveren over een decennium, met bezuinigingen in combinatie met verhogingen van de schuldlimiet.

Het nieuwste plan van de Republikeinen omvat een nominale daling van de totale discretionaire uitgaven volgend jaar. Maar die korting is niet gelijkmatig verdeeld; In hun plan zouden de militaire uitgaven blijven stijgen, terwijl andere programma’s fors zouden worden bezuinigd.

Dhr. Het bod van Biden zou een bestedingslimiet voor twee jaar stellen. Republikeinen zouden ze voor zes jaar stellen.

Republikeinen hebben verschillende maatregelen voorgesteld om geld te besparen, waar functionarissen van het Witte Huis zich tegen hebben verzet. Deze omvatten nieuwe werkvereisten voor Medicaid-ontvangers en een tijdelijk hulpprogramma voor behoeftige gezinnen. Ze zouden het ook moeilijker maken voor staten om af te zien van de werkvereisten voor ontvangers van federale voedselhulp die in gebieden met hoge werkloosheid wonen – een voorstel dat ze hebben aangenomen en dat niet in de wet op het Republikeinse schuldplafond stond.

READ  Opperrechter Roberts weigert te getuigen voor Senaatspanel: NPR

Republikeinen blijven proberen de handhavingsfinanciering voor de IRS te verlagen, wat volgens schattingen van het Congressional Budget Office het begrotingstekort zou vergroten door toekomstige federale belastinginkomsten te verminderen. En, volgens een persoon die bekend is met het voorstel, probeerden ze enkele bepalingen toe te voegen aan een strengere immigratiewet die onlangs door het Huis is aangenomen.

Republikeinse leiders bleven de onderhandelaars van het Witte Huis zaterdag de schuld geven van wat zij een ineenstorting van de discussies noemden.

“Het Witte Huis gaat achteruit in de onderhandelingen”, zei dhr. McCarthy schreef op Twitter. In een apart bericht schreef dhr. Hij beschuldigde Biden ervan te hebben gezegd: “De president denkt niet dat er ook maar één dollar aan besparingen in de begroting van de federale overheid zit.”

Dhr. Biden stond er zondag op dat hij bereid is te bezuinigen. Sommige Republikeinen geloven dat Trump de herverkiezing zal winnen. Hij stelde ook voor om de economie te verlammen zonder de leningslimiet te verhogen om het vertrouwen van Biden te schaden.

Als de natie faalt, zal Mr. Biden zei ten gronde: “Ik zal pleiten niet schuldig te zijn” – wat betekent dat Republikeinen schuldig zijn. Maar “in zijn politiek is niemand onschuldig”, zei hij.

“Ik denk dat er enkele MAGA-republikeinen in het Huis zijn die weten welke schade het aan de economie toebrengt, en omdat ik de president ben, is de president verantwoordelijk voor alles, zal Biden de schuld op zich nemen”, zei hij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *