De economische groei in de VS vertraagt ​​in het eerste kwartaal doordat bedrijven hun voorraden afbouwen

  • Het BBP in het eerste kwartaal stijgt met 1,1%
  • Consumentenbestedingen nemen toe; De bedrijfsinvesteringen zijn matig
  • Wekelijkse werkloosheidsaanvragen dalen met 16.000 tot 230.000

WASHINGTON, 27 april (Reuters) – De economische groei in de VS vertraagde meer dan verwacht in het eerste kwartaal doordat een versnelling van de consumentenbestedingen werd gecompenseerd doordat bedrijven hun voorraden liquideerden in afwachting van een zwakkere vraag en hogere financieringskosten later dit jaar.

De eerste daling van particuliere voorraden in 1,5 jaar, gerapporteerd door het ministerie van Handel in een momentopname van het bruto binnenlands product van het eerste kwartaal op donderdag, is goed nieuws voor de economie dit kwartaal, aangezien deze aan het einde van het jaar. De vrees bestond dat aanpassing aan de grondstoffenhausse een ernstige economische neergang zou veroorzaken.

De daling van het afgelopen kwartaal wekte de hoop dat bedrijven op het punt staan ​​ongewenste voorraden af ​​te werpen, waardoor ze in een betere positie zouden zijn om voorraden weer op te bouwen als dat nodig is.

“Klankere voorraden betekenen dat het BBP in het tweede kwartaal op een solide basis staat”, zegt Chris Lowe, hoofdeconoom bij FHN Financial in New York. “Natuurlijk hangt het voortbouwen op dat fundament van veel dingen af, waaronder de groei van banen en inkomens en vertrouwen en de beschikbaarheid van krediet.”

Het bruto binnenlands product groeide het afgelopen kwartaal met 1,1% op jaarbasis, zei de regering in een voorlopige schatting van de bbp-groei in het eerste kwartaal. De economie groeide in het vierde kwartaal met 2,6%. Door Reuters geraadpleegde economen hadden voorspeld dat het BBP met 2,0% zou stijgen.

Investeringen in particuliere voorraad daalden met een tempo van $ 1,6 miljard, de eerste daling sinds het derde kwartaal van 2021. De daling, geleid door groothandelaren en fabrikanten, verhoogde het tarief met $ 136,5 miljard in het vierde kwartaal.

READ  Tamar Hamlin twitterde dat hij vanuit huis naar de playoff-wedstrijd van Bills zal kijken

Economen zeiden dat zowel de instroom gepland leek te zijn, aangezien bedrijven terughoudend waren om voorraden onverkochte goederen aan te vullen, als het resultaat van sterke consumentenbestedingen.

Na een stijging van 1,47 procentpunt in het voorgaande kwartaal daalden de goederen met 2,26 procentpunt ten opzichte van het bbp. In het tweede kwartaal zijn zakelijke uitgaven voor materieel gecontracteerd. De totale bedrijfsinvesteringen bleven gematigd, waarschijnlijk als gevolg van lagere winstmarges.

BBP-bijdragers

Investeringen in woningen vertoonden de achtste achtereenvolgende kwartaaldaling, hoewel het tempo van de daling tussen oktober en december aanzienlijk vertraagde. De overheidsuitgaven namen toe, terwijl een kleiner handelstekort voor het vierde achtereenvolgende kwartaal bijdroeg aan de bbp-groei.

Exclusief goederen, handel en overheidsuitgaven groeide de economie met 2,9%, het hoogste tempo sinds het tweede kwartaal van 2021. Deze volumestijging was het gevolg van een binnenlandse vraag van 3,7%, die in het vierde kwartaal gelijk bleef. De groei van de consumentenbestedingen volgde in de periode oktober-december een voetgangertempo van 1,0%.

Consumentenbestedingen waren goed voor meer dan tweederde van de Amerikaanse economische activiteit, geleid door aankopen van motorvoertuigen en gezondheidszorg, en doordat Amerikanen vaker restaurants bezoeken en in hotels verblijven.

De versnelling ging gepaard met een stijging van de inflatie. De bruto binnenlandse aankoopprijsindex, een maatstaf voor de inflatie in de economie, steeg met 3,8% na een stijging met 3,6% in het vierde kwartaal. De kern-PCE-prijsindex, een van de maatstaven die door de Federal Reserve wordt gevolgd, steeg met 4,9% na een stijging met 4,4% in het voorgaande kwartaal.

Verwacht wordt dat de Fed volgende week de rente met nog eens 25 basispunten zal verhogen, de laatste verhoging in de snelste cyclus van verstrakking van het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank sinds de jaren tachtig. De centrale bank heeft haar beleidsrente sinds maart vorig jaar met 475 basispunten verhoogd van bijna nul naar de huidige bandbreedte van 4,75%-5,00%.

READ  61 cryptocurrencies worden nu door de SEC als effecten beschouwd

Aandelen noteerden hoger op Wall Street. De dollar steeg ten opzichte van een mandje valuta. De prijzen van Amerikaanse staatsobligaties daalden.

Consumentenbijdrage aan het bbp

Krap op de arbeidsmarkt

De consumentenbestedingen van het afgelopen kwartaal, die in januari de leiding hadden, werden gestimuleerd door een stijging van het beschikbaar inkomen van huishoudens met 8,0% na correctie voor inflatie.

De beschikbare inkomens werden gestimuleerd door een sterke loongroei en een stijging van de sociale uitkeringen van de overheid. De spaarquote steeg van 4,0% in het vierde kwartaal naar 4,8%.

Maar de detailhandelsverkopen daalden in februari en maart, terwijl de loonstijgingen vertraagden en een groot deel van de verhoging van de inkomsten uit de sociale zekerheid vervaagde, waardoor de consumentenbestedingen in het tweede kwartaal op een pad van tragere groei terechtkwamen.

“De overdracht van de uitgaven voor het tweede kwartaal blijft zwak en de vooruitzichten voor consumenten voor de rest van 2023 blijven somber”, zegt Michael Capen, hoofdeconoom van de VS bij Bank of America Securities in New York.

De consumentenbestedingen worden echter ondersteund door een krappe arbeidsmarkt, gekenmerkt door een werkloosheidspercentage van 3,5%. Uit een afzonderlijk rapport van het Arbeidsdepartement op donderdag bleek dat de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen van de staat met 16.000 daalden tot een seizoengecorrigeerd aantal van 230.000 in de week die eindigde op 22 april.

Verminderde toegang tot krediet voor bedrijven en huishoudens heeft echter gevolgen voor de vraag en uiteindelijk voor de werkgelegenheid. Er wordt ook gespeculeerd dat trage bedrijfsinvesteringen een verandering in het gedrag van bedrijven zouden kunnen signaleren, wat de werkgelegenheid zou kunnen schaden.

READ  Mike Johnston kondigde zijn overwinning aan bij de burgemeestersverkiezing van Denver

In de week die eindigde op 15 april daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met 3.000 tot 1.858 miljoen na de eerste week van de subsidie.

De zogenaamde doorlopende schadegegevens hebben betrekking op de periode waarin de overheid in april huishoudens bevroeg naar het werkloosheidspercentage. Tussen de enquêteperiodes van maart en april stegen ze gematigd.

Werkloosheid aanspraken

Economen zijn voorzichtig optimistisch dat elke vertraging gematigd zal zijn. Anderen geloven dat de ineenstorting helemaal kan worden vermeden. Ze merkten op dat de angst voor een recessie de prijzen van grondstoffen zoals olie zou verlagen, wat de kostendruk voor bedrijven zou helpen verminderen en de economie als geheel ten goede zou komen.

De olieprijzen hebben al hun winsten uitgewist sinds de Organisatie van olie-exporterende landen en bondgenoten van producenten, zoals Rusland, begin april extra productieverlagingen aankondigden tot het einde van het jaar.

Gus Faucher, hoofdeconoom bij PNC Financial in Pittsburgh, Pennsylvania, zei: “De Amerikaanse recessie zal in de tweede helft van het jaar beginnen.” “Dit zou echter moeten matigen, aangezien de balansen van de consument sterk blijven en een krappe arbeidsmarkt ontslagen ontmoedigt.”

Verslag van Lucia Muticani; Bewerking door Andrea Ricci

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *