Conversaties met Kafkaianen

 

Kafkaiaan 1: Hstaatburgereer of Geert Geertsen van PRC Gerechtsdeurwaarders

 

Goedemorgen, met PRC Gerechtsdeurwaarders, de heer (?) Geertsen (zuidelijk accent, vermoedelijk Geert Geertsen. Geert heten ze bijna allemaal ten zuiden van de rivieren.)

Meneer, ik heb bericht ontvangen van de SVB dat uw kantoor beslag heeft laten …..

Geertsen: burgerservicenummer graag.

Ehh, burger 000000000. Ik weet van niks heer Geertsen, waar gaat…..

Geertsen: U heeft een schuld van 2785 Eurgo en 7 centjes bij het ZiN….

Het wat?

Geertsen: het Zorginstituut Nederland.

Nooit van gehoord. Ook nooit post van gekregen. Trouwens van uw kantoor ook niet.

Geertsen: jaja… ZiN was voorheen CVZ, College van Zorgverzekeraars. U heeft trouwens wel van ze gehoord, u heeft met ze gebeld.

Niet dat ik weet. Hoe komt u daarbij?

Staat in mijn dossier. U bent dus wel degelijk op de hoogte ….

Meneer, kunt u me uit dat dossier vertellen wanneer ik met deze organisatie heb gebeld (stemverheffing verraadt groeiende ergernis).

Geertsen: (geritsel van papier hoorbaar). Euhh, nee, dat staat er niet bij maar …

Verkoop me dan geen LULKOEK (geluid uitslaande brand). U zet mij voor….

Geertsen: Meneer, als u gaat schelden beëindig ik dit gesprek…

Ik zei dat u mij niet moet bestoken met beweringen die u niet kunt waarmaken. En ik vroeg u ook waarom ik van uw kantoor geen bericht heb gehad.

Geertsen: ehh (meer papiergeritsel) ehh…het is verstuurd per aangetekende….

OK, heeft u een recu?

Geertsen: ehh, u heeft dat ontvangen volgens onze partner…. Wij hebben onze wegen om dat….

(plof van vallend geduld) Meneer, als ik hier aangetekende post bezorgd krijg moet ik tekenen. Heeft uw kantoor een door mij getekende bevestiging van ontvangst?

Geertsen: wij zijn er zeker van dat ….

Dag meneer Geertsen.kafkatek

Kafkaiaan 2, mevrouw Bakker van het Zorginstituut Nederland

Goedemorgen, met ….??? Bokkum van ZiN (gedecideerde zakelijke stem)

Mevrouw Bokkum, ik heb zojuist met….

Bakker, Bákkér is de naam. Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Burgerservicenummer 000000000. Uw werkgever heeft beslag laten leggen op mijn AOW-pensioen, hoorde ik van SVB en gerechtsdeurwaarder. Ik heb geen idee waarom.

Bakker: U viel van eind 2006 tot eind 2009 onder de Nederlandse zorgverzekeringswet. U verbleef toen in Italië. Uw zorgpolis liep via ons, destijds was de naam College van Zorgverzekeraars. Wij hebben ontdekt dat u in die periode te weinig premie heeft betaald. En omdat u niet op onze aanmaningen reageerde hebben we de deurwaarder opdracht gegeven de achterstallige premie te innen.

(Zucht van kalmte willen bewaren) Mevrouw Bakker, die premie werd niet door mij bepaald, ik heb wel altijd betaald. Zegt u me eerst maar eens om welk bedrag het gaat en waarom ik niet eerder ben ingelicht.

Bakker: Eens kijken. Over 2008 is het tekort 166,29, over 2009 651,84. Euro. Dat is samen achthonderd….

Mevrouw, ik kreeg van de deurwaarder een bedrag te horen van tweeduizend zevenhonderd …….

Bakker: oh, sorry, ik zie hier nog een aantekening. Eventjes kijken… (papiergeritsel). Ja, daar heb ik het. Over 2007 gaat het om 1916,94. En daar komen dan natuurlijk nog deurwaarderskosten bij, maar dat is niet zo’n grote post.

(Momenten van verblufte stilte) Mevrouw, wilt u me alsjeblieft uitleggen hoe het kan dat ik in 2015 hiermee wordt geconfronteerd. Dat is acht tot zes jaar na dato. En het gaat ook nog eens om een fout die niet door mij is gemaakt maar door uw instituut. Ik begrijp nu waarom het in de Nederlandse gezondheids..zor….

Eh, eh, meneer Geleijnse. De premiebedragen verrekenen wij op basis van de opgave van de Italiaanse zorgverzekeraar ASL. Wij betalen hen. Daar gaat wat tijd overheen. Wij hebben dit in 2011 en 2012 ontdekt. Het is nu 2015, zo’n lange tijd is er nu ook weer niet verstreken.

(gekreun, naar adem snakken) Maar uw werkgever had aanzienlijk minder tijd nodig om de deurwaarder in te schakelen. Waarom? Ik ben niet op de vlucht. Ik sta overal geregistreerd. Bij twee pensioenmaatschappijen. Bij de Thaise autoriteiten. Bij de Nederlandse ambassade in Bangkok, Wat is dit voor idioot gedoe, zijn jullie gek geworden?

Bakker (ijzige stem) Nee, dit is een volkomen normale zaak. Wij sturen u drie aanmaningen. Ik heb er hier eentje, Navy House, eh eh, Tsjonnieburie of zoiets… wel degelijk Thailand dus…

Jezus, Navy House, daar woonde ik in 2010 korte tijd. Vijf jaar geleden. Toen hadden jullie de fout nog niet eens ontdekt….. Wat een puinhoop is dit zeg.

Bakker: Na drie aanmaningen zetten we de deurwaarder erop….

Waarom hebben jullie niet bij de SVB geïnformeerd? Dat deed de deurwaarder ook….

Bakker: meneer Geleijnse. Dat kan niet. U bent uitgeschreven, zit niet meer in de Gemeentelijke Basis Administratie. Dan kunnen wij niet zomaar bij andere overheidsinstellingen om uw adres gaan aankloppen.

(gesis van machteloze woede) weet u wat, ik ga uw waardeloze instituut in gebreke stellen. U heeft mij volkomen onterecht als wanbetaler gebrandmerkt en de deurwaarder ingeschakeld. Dit muisje gaat…

Bakker: (lachje) eh, meneer denkt u nu echt dat we dit niet juridisch hebben afgedekt? Wij handelen volgens bestaande en normale procedures. Natuurlijk kunt u bezwaar aantekenen, maar ik geef u weinig kans op succes. Het beste kunt u daarvoor naar onze website gaan: www.zor……

(cynisch lachje) Ja hoor mevrouw. Ik wens u nog een hele fijne tijd op uw onZin-werkplek.

Bakker, koeltjes: u nog een heel prettige dag, meneer Geleijnse.

 

kafkabolOppermachtige Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland, Diemen, overheid, ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg.

Bereidwillige Beul: PRC Gerechtsdeurwaarders & Incasso, Breda. ‘’innovatief, dynamisch en no-nonsense Gerechtsdeurwaarderskantoor dat is gespecialiseerd in nationale en internationale bulkincasso’s.’’

Serviele Sanctioneerder: Sociale Verzekerings Bank. Roermond. Dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. Ruim 5 miljoen klanten rekenen op ons. En zij kúnnen op ons rekenen.

Belaagde Burger: nummer 000000000 J.A. Geleijnse, 70, Nederlander, gehuwd, sinds 2010 in Thailand woonachtig. Voor eerste maal in zijn leven besprongen door deurwaarder.

Franz Kafka, Tsjechisch schrijver 1883-1924. Werd wereldberoemd door zijn roman Het Proces, over de individuele burger die vermalen dreigt te worden in de bureaucratische raderen van de onpersoonlijke doodgeregelde samenleving.

 

Hans Geleijnse
Over Hans Geleijnse 318 Artikelen
Hans Geleijnse (1944, Zaandam). Voormalig beroepsmilitair en dienstweigeraar. Passie voor reizen, schrijven en muziek. Belandde in journalistiek, leerde het vak in de praktijk. Werkte twee decennia als buitenlands correspondent voor persbureau GPD en div. andere Nederlandse media. Woont sinds 2010 met partner en dochter in Thailand.

2 Comments

  1. Ik ga niet in op de achtergronden, die ken ik niet. Maar ik lees voor de zoveelste keer dat de communicatie mank gaat bij adreswijzigingen en helemaal als er buitenlanden bij betrokken zijn.

    De overheid heeft in haar grote wijsheid besloten ‘mijn overheid punt nl’ in het leven te roepen, ik zit daar ook bij, en ondervind het groot (on)genoegen dat de ene overheidsgebonden club, svb, wel en de andere grote club, de club die er prat op gaat het niet leuker te kunnen maken, zich daar niet presenteert met berichten. En dat zal in het onderhavige geval ook wel zo zijn.

    Het komt er straks nog op neer, ook gezien de DigiD-problemen bij ABP en het niet beschikbaar zijn van DigiD als je geen NL-er bent (de wereld stopt immers bij Terneuzen, Vaals of Delfzijl…) dat we een postduif gaan houden, de paardentram in ere herstellen of een familielid vragen de brievenbus beschikbaar te stellen.

    Maar we leven dan ook nog in 1815. Toch?

  2. De conversatie lezend, kreeg ik kaakkramp van ingehouden woede, zonder het lijdend voorwerp te zijn. Kun je nagaan…

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.