Kerrie met rijst; pittig India & Birma (66)

Kerrie met rijst, Erik Kuijpers, India, Birma, chuprassie

 

‘Twenty-one days in India being the tour of Sir Ali Baba K.C.B.’

 

De rode chuprassie (Of: de corrupte lictor)

De rode chuprassie is onze coloradokever, onze aardappelziekte, onze huisbaas, ons lijk in de kast en the little rift in our lute, onze pijn-in-de-nek.

Kerrie met rijst, Erik Kuijpers, India, Birma, chuprassie
De lictor.

De chuprassie met zijn rode jas is de kanker in onze administratie. En daar los van komen is een operatie die je niet graag ondergaat.

Je verwijdert gemakkelijker de bisschop van Bombay, amputeert gewoon de gouverneur van Madras, stopt een draineerbuis in het salaris van de luitenant-generaal van Bengalen en dan zouden we hartelijk lachen. Maar de chuprassie, nee.

De rode chuprassie is alomtegenwoordig; hij zit op de veranda van het huis van iedere ambtenaar in India van de gouverneur-generaal af naar beneden. Hij zit in de zuilengang van iedere rechtbank, bij Financiën, op ieder stadskantoor, iedere overheidsschool, iedere apotheek in het land.

Hij loopt achter de belastingontvanger, volgt de monumentenraad, ziet toe op sollicitanten, kijkt mee naar aanklager en beschuldigde, achtervolgt de raja en pest de belastingbetaler.

Hij draagt het keizerlijk livrei; hij is voor de bevolking van India de vertegenwoordiger van de Britse wetten. Hij is de schoonma van leugenaars, de hogepriester van afpersers en de Ontvanger-Generaal van smeergelden.

Door hem ziet de bevolking haar leiders. De chuprassie bepaalt hoe het volk zijn meester ziet. Iedere leugen die hij vertelt en elke streek die hij flikt draagt de naam van zijn meester. De aartsbelasteraar van onze naam in India.

Geen stad, geen gemeenschap, geen nederzetting ergens ver weg en de chuprassie vindt er wel gezworen broeders in het kwaad. Alle klerken en de politiemensen doen met hem mee en ook hoge lokale ambtenaren.

Kerrie met rijst, Erik Kuijpers, India, Birma, chuprassie
Corrupt legislation.

Wordt er invoerrecht betaald dan zit hij op de veranda bij de belastingontvanger en geen enkele bezoeker waagt het daar te komen zonder hem betaald te hebben. Wil je een baan, ben je goed opgeleid, heb je de mond vol over zuiverheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, en zo meer, dan noem je hem maharadj en stopt wat munten in zijn jeukende handen.

In de afgelegen staten bloeit de chuprassie onstuitbaar.

Hij heeft een vast salaris maar krijgt overal waar hij komt, bij bezoeken, van hofhoudingen, op feestdagen en publieke bijeenkomsten een belachelijk hoge beloning. Zijn meester is soms bang voor hem want hij kan hem maken en breken.

Ook Engelse ambtenaren die te lang uit Europa weg zijn gebruiken hem om hun invloed te vergroten. Een maharadja vertelt me dat hij is gaan drinken vanwege zijn chuprassie. Hij noemt hen de losgeslagen schavuiten van India.

Hij zegt dat de chuprassie die officieel zeven roepies per maand verdient en er duizend uitgeeft eigenlijk gearresteerd moet worden en in de cel gestopt.

Kerrie met rijst, Erik Kuijpers, India, Birma, chuprassie
Het goud tellen…..

Ik maak in mijn staf korte metten met zo’n chuprassie.

Een lokale Indiër kan gewoon niet rijk worden zonder zich te laten smeren. Je ziet hem eerst vet worden van het smeergeld, dan gaat ie op zijn geld zitten alsof hij het in de grond heeft begraven, als een kip op haar eieren. Zo’n baan betaalt echt beter dan aandelen in de goudmijnen van Madras.

Het zijn parasieten. Noem me communist of zoek een ander liefkozend woord voor me maar we moeten van die lui af. Wij zijn zelf wel netjes maar als we dit toelaten zijn we net zo schuldig.

Nu hoor ik dat de regering van India dat ook inziet en een gemengde commissie heeft opgericht om te bespreken of lokale leiders wel smeergeld moeten betalen.

Ik verwacht dat ze na hun studie slechts zullen verwijzen naar de gewoontes en moraliteit in India……..

 

Toelichtingen

De chuprassie is de officieel aangestelde boodschapper, lakei, in keizerlijke outfit, die is toegevoegd aan hoge ambtenaren in India.

De lictor was een dienaar die de hoogste Romeinse ambtenaren vergezelde. Lictoren droegen fasces (roedenbundels waarin een bijl zat), symbool van de rechtsmacht van de ambtenaren. De lictor vormde een erewacht voor aanzienlijke personen met een officiële functie in de Romeinse maatschappij.

A rift in the lute, letterlijk ‘een barst in de luit’, vertaald met ‘een haar in de boter’ of ‘pijn-in-de-nek….’

Losgeslagen schavuiten; het boek verwijst naar de Pindarries uit het begin van de 19e eeuw. Website globalsecurity.org en zoek naar pindarry.

Foto’s en prenten

Chuprassie; uit het boek.

De lictor in vol ornaat; wikimedia, curid, 1582200.

Corrupt legislation, muurschildering uit 1896 van Elihu Vedder (1836–1923); wikimedia, curid, 4068003.

Je goud tellen; naar de Ierse vertellingen over Leprechaun, prent rond het jaar 1900; wikimedia, curid, 464071.

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland