De Chinese vrouw: lijden maar niet mogen scheiden

China, social harmony, Erik Kuijpers

In een immens land als China trouwen per jaar 10 miljoen mensen met elkaar en 4,5 miljoen mensen willen scheiden. De wetgeving voorziet daarin. Maar als mevrouw Dung en haar dochter zijn mishandeld door haar man en zo ernstig dat zij gedeeltelijk doof is en haar dochter aan haar hand gehecht moet worden dan wil ze scheiden van die vent.

China heeft gelukkig wetgeving tegen huiselijk geweld en de rechter legt haar man een tijdelijk straatverbod op. Maar scheiden? Nee!

De rechter, ‘Jullie huwelijk heeft nog steeds een stevig fundament en jouw man moet een kans krijgen’.

China, social harmony, Erik Kuijpers

Wegens social harmony geen echtscheiding

Wegens onderlinge eensgezindheid dus. Dat mevrouw gedeeltelijk doof is telt ogenschijnlijk niet mee. Ook de mishandeling van hun dochter niet. Wegens ‘promote family harmony and social stability‘ komt er geen echtscheiding en mevrouw Dung is niet de enige, tussen 2009 en september 2016 is aan 100.000 mishandelde vrouwen echtscheiding geweigerd.

Onderzoek van de Indiana University toont aan dat als de man echtscheiding verzoekt dat dit sneller wordt toegewezen. Vreemd. Maar een rem op echtscheidingen is wel naar de zin van de sterke man, Xi Jinping, die social harmony belangrijk vindt en het gezin ‘het hart van de samenleving’. Xi zelf is in 1982 na slechts drie jaar van zijn eerste vrouw gescheiden maar daarover praten of schrijven is in China verboden…..

Scheiden in China

Bij overeenstemming tussen de partners kun je scheiden op het stadhuis. Maar in 16 procent van de gevallen eindigt het bij de rechter en die weigert in twee derden van de aanvragen de echtscheiding. Ook al is sprake van huiselijk geweld. Vermoed wordt dat de volle agenda van de rechter daar ook een rol in speelt: nee zeggen tegen een echtscheiding is een kwestie van minuten en ook de rechter wordt afgerekend op zijn productie.

En, daar komt bij, de rechter moet ook aan zijn hachje denken. Hij kan aan de reactie van een van de partijen aflezen dat er mogelijk geweld zal worden gebruikt, tegen de partner of tegen de rechter zelf, en dan luidt het ‘beter blo Jan dan do Jan…’. Over social harmony gesproken!

China, social harmony, Erik Kuijpers

Leftover women en social harmony

Een boek van de Amerikaanse onderzoekster Leta Hong Fincher, ‘Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China’. De heropleving van sekse-ongelijkheid in China. Zij beschrijft hoe tegenwoordig vrouwen de gang naar de rechter maar laten lopen vanwege de houding van de rechters.

Rechters moeten in dat land niet alleen de wet uitvoeren maar ook luisteren naar de hoogste rechter die heeft geoordeeld ‘Als je een familiegeschil beslecht gaat het niet alleen om het geluk van betrokkenen maar ook om de onderlinge eensgezindheid, de stabiliteit en de vooruitgang van onze beschaving’.

Mevrouw Dung is in beroep gegaan en heeft gewonnen. Zij zijn nu definitief uit elkaar en hebben hun twee huizen moeten verdelen. Maar een schadevergoeding voor haar medische ellende heeft ze niet gekregen; het hof oordeelde dat gehoorschade geen ‘serious consequence’ is….. Ook tegen deze beslissing heeft ze beroep aangetekend maar ze vertelt de pers dat ze dit alleen heeft kunnen volhouden omdat ze als lector een goede baan heeft.

Mishandeling en verkrachting binnen het huwelijk

Eigenlijk kan de man in China zijn gang gaan. Mishandelen en verkrachten binnen het huwelijk zijn geen misdrijven in China. Een straatverbod is al heel wat als de vrouw goed bewijs kan leveren, en voorts staat er een gevangenisstraf op van slechts 15 dagen…..

Zoals mevrouw Dung het uitdrukt: wil je veilig leven, trouw niet en neem geen kinderen. Is dat dan social harmony?

Het land onder leiding van Xi Jinping duldt geen tegenspraak van mensenrechtenorganisaties; ook niet als het om rechten van de vrouw gaat. Hij heeft wel opgeroepen om alle vormen van geweld tegen vrouwen te stoppen, maar maakt het afdwingen daarvan er bepaald niet gemakkelijker op.

Bron:

The Economist, 10 oktober 2019

Meer lezen?

Mishandeling van vrouwen; op deze site.

Foto’s en prenten

Foto’s van pixabay.
Leftover women; pic amazon.com

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland

2 Comments

  1. Wat een trieste situatie. Sommige landen gaan op dit stuk helaas nog verder. Zo is het, bijvoorbeeld, in de Filippijnen zelfs wettelijk onmogelijk om te scheiden.

  2. Een trieste bedoeling als bazige partners met losse handjes (of andere vormen van mishandeling) er mee weg komen wegens de ‘harmonie van het gezin’. Dan zou je inderdaad nog liever nooit een gezin vormen…

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.