China. Het Mandarijn wordt wereldtaal nummer één

China, Mandarijn, Erik Kuijpers

你好 Nihao. We horen het op TV. Hallo!

De 1,4 miljard Chinezen zeggen dat dagelijks tegen elkaar en wij straks ook; althans, dat is de diepste wens van de Chinese leiders die Mandarijn, beter: vereenvoudigd Mandarijn, graag zien uitgroeien tot de eerste wereldtaal. Nu delen Engels en Mandarijn de eerste plaats.

China, Mandarijn, Erik Kuijpers

Mandarijn als eerste taal in China

Vanaf de stichting van de People’s Republic of China (de PRC) zijn de eerste taken van de overheid het ‘nation building’ en gelijk daarmee het promoten, zeg maar: opleggen, van het Mandarijn als de enige Chinese taal. Voorts worden alle talen binnen het grondgebied officieel vastgelegd en benoemd naar hun oorsprong; meer dan 50 etnische groeperingen met meer dan 200 talen maken van China een waar multilinguaal land.

Slechts tien van deze talen worden als Chinees beschouwd maar alleen al de varianten Kantonees en Mandarijn zijn zo afwijkend qua uitspraak dat de overheid geen andere keus heeft dan een voorkeurstaal dwingend op te leggen. Het is het vereenvoudigd Mandarijn geworden.

Rond de 92 procent van de bevolking is Han-Chinees. De naam komt uit de tijd van de Han-dynastie die regeert van 206 vC tot in het jaar 220 nC. Zij vormen de grootste etnische groep in de wereld; 92% van de bevolking van China, 98% van Taiwan, 74% van Singapore en rond de 24% van Maleisië.

In China resteert dan 8% niet-Han-Chinezen en daarin vind je de Mongolen en Tibetanen alsmede bevolkingsgroepen die Turkse talen spreken zoals Oeigoeren, Kazakken, Kyrgyzen en Oezbeken. Op het eiland Hainan, nabij Vietnam, wonen de Tsat die een Maleis-Polinesische taal spreken.

China, Mandarijn, Erik Kuijpers

Mandarijn? Nee, dat gaat niet vanzelf.

Er is veel weerstand tegen de dwang om Mandarijn te spreken maar de staat houdt vast aan haar streven dat iedereen de standaardtaal gaat beheersen. Om die weerstand te breken zijn miljoenen Han-Chinezen vrijwillig verhuisd naar met name Tibet en Sinkiang om te integreren met Tibetanen en Oeigoeren en om in het onderwijs Mandarijn door te drukken.

Je moet jong beginnen, vindt de overheid; hoewel cijfers ontbreken zijn naar schatting een kwart miljoen schoolkinderen uit Tibet en Sinkiang voor vier jaar naar kostschool gegaan in Han-gedomineerd centraal China om het Mandarijn onder de knie te krijgen. ‘For educational work … for the socialist motherland … and to safeguard national unity …’. Tibetanen en Oeigoeren vinden dit ingrijpen linguicide, taalmoord.

Dat deden de V.S. en Canada overigens ook met hun First Nations projecten. Kinderen van inheemse volken die geen Inuit of ‘mestis’ waren werden gedwongen naar kostscholen gestuurd.

Maar het Engels dan?

Het Engels hoort bij de planning om het Mandarijn wereldwijd te verspreiden. Dat klinkt vreemd in de oren maar in deze wereld kun je niet zonder Engels als je een internationale carrière wilt maken. En daarvoor heeft China een belangrijk hulpmiddel: de fel bekritiseerde Confucius Instituten.

China, Mandarijn, Erik Kuijpers
Confucius Instituut

Het Confucius Instituut

De werkwijze heeft weinig met Confucius te maken maar alles met de verspreiding van het Mandarijn en de Chinese taal en cultuur. Armlastige universiteiten wordt een vette $-worst voorgehouden om op de campus een Confucius Instituut toe te laten waar studenten Mandarijn leren en waar ze worden doordrenkt met de Chinese visie op de maatschappij zeker waar het etnische en religieuze minderheden betreft.

Men noemt het wel het ‘paard van Troje’ binnenhalen en hier en daar is de samenwerking al stopgezet.

China wil het Mandarijn tot wereldtaal nummer één maken om de invloed vast te houden en uit te breiden. Je ziet in de wereld al dat waar Chinezen werken het Chinees ineens voertaal wordt en ‘wil je meedoen dan pas je je maar aan’…..

En nu het internet nog……

Computercode en internet moeten ‘ontengelst’ worden! En daar is China al hard voor aan het werk. In de negentiger jaren was in China een kloon van Linux actief met de naam Red Flag. Er is gewerkt aan een MSDOS besturing met Chinese tekens. Met zo’n achterban aan mensen die van huis uit Mandarijn spreken is het al de tweede taal op internet. Straks kan op internet, op protocollen na, het Engels worden vervangen door Mandarijn.

Dat is wat China wil. Mandarijn als wereldtaal en China dominant in de wereldpolitiek en -handel. De softe weg, geen wapengekletter. Een goed gevulde portemonnee doet de rest zoals weer eens duidelijk is na het bezoek, vorige week, van Duterte aan Xi Jinping. Natuurlijk, ze worden het wel eens over die eilandjes in de Zuid-Chinese Zee! (Zie hieromtrent https://www.trefpuntazie.com/china-vietnam-zuid-chinese-zee/ ). Mooie woorden maar Duterte vertrekt feitelijk met lege handen.

China gaat dit wereldwijd winnen.

China, Mandarijn, Erik Kuijpers
“Mandolins in the moonlight….”

Geen Boris Johnson, Vladimir Poetin of Donald Trump. Dus Perry, als je ooit terugkomt, dan wordt het ‘Mandarin in the moonlight…’. Maar wel in het Chinees….

Bron:

WorldPoliticsReview: https://tinyurl.com/y6j6m2pl

Meer lezen?

Over simplified Chinese: https://tinyurl.com/y5ujm32k

Confucius Instituten:

https://www.trefpuntazie.com/zijn-confuciusinstituten-te-vertrouwen/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Confuciusinstituut

Foto’s en prenten

Vereenvoudigde Chinese karakters; 1935. Wikimedia, 1420153.

Volksrepubliek China; wikimedia, 5076057.

Schrift, Song dynastie; wikimedia, 41804.

Logo Confucius Instituut; wikipedia, 60828566

Perry Como (1912-2002); wikimedia, 16972022.

 

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland