De heilstaat China: 1,4 miljard robots uit de partij-paplepel

China, indoctrinatie, Erik Kuijpers

De protesten in Hong Kong hebben China doen beven. ‘Wij doen het dus verkeerd….’ is ineens doorgedrongen in de hoofden van de partijbonzen. De les die ze hebben geleerd, luidt ‘Als wij niet het monopolie krijgen op bewustzijn en kennis dan zal er geen politieke stabiliteit zijn in China’.

Nou, dan organiseer je toch dat monopolie? Vrije geesten, zijn ze nou helemaal betoeterd? Paal en perk daaraan stellen. Beteugelen, die hersens!

China, indoctrinatie, Erik Kuijpers

De indoctrinatie op scholen is verscherpt

De Communistische Partij heeft richtlijnen gepubliceerd en die zijn direct ingegaan in het hele land. Op scholen mag geen lesmateriaal uit het buitenland worden gebruikt en alle schrijvers en uitgevers van schoolboeken en de leraren moeten de levendige gedachten van Xi Jinping promoten. Xi Jinping is secretaris-generaal van de partij en president van China.

‘Alle lesmateriaal in basis- en voortgezet onderwijs moet de wens van de partij en van de staat weergeven’ staat in de nieuwe regels die op 19 december zijn ingegaan. En om die reden is tevens bepaald dat al het lesmateriaal eerst moet worden goedgekeurd door experts in het marxisme, in de traditionele Chinese cultuur en in de waarden van de revolutie. En mocht het boek afwijken van de politieke lijn en van de waarden van de staat, dan is het geen schoolboek meer… Bovendien is dan iedereen rond het boek verantwoordelijk voor dit falen: schrijver, uitgever en leraar. En voorts, tot de leeftijd van 16 jaar mag geen lesmateriaal van buiten China worden gebruikt.

Deze indoctrinatie van de jeugd in het verplichte onderwijs gaat overigens gewoon door bij het voortgezet hoger onderwijs. Daar mag wel buitenlands lesmateriaal worden gebruikt, mits in overeenstemming met de nieuwste nationale richtlijnen…

Eén land, één ideologie vanaf de eerste schoolklas

‘Beijing wantrouwt alles wat vooruitstrevend en progressief is’ volgens een filosofiestudent aan de University of Georgia. ‘Chinese ambtenaren hebben regelmatig op de protesten in Hong Kong gewezen, want die zouden zijn veroorzaakt door te liberaal onderwijs op de overheidsscholen. Je kunt, in hun visie, eenheid in de ideologie bereiken door toegang tot buitenlandse schoolboeken te beperken.’

China, indoctrinatie, Erik Kuijpers

De hoofdredacteur van Beijing Spring (Beijingse Lente, naar de Praagse Lente in 1968), Chen Weijian, ziet het optreden ook als reactie op de Hong Kong protesten. ‘Sinds Xi Jinping aan de macht is, wil hij terug naar het Mao-tijdperk. Alles van het Westen wil hij verbieden om ieders denken op één lijn te krijgen. Dus indoctrinatie zoals toen.’

China, indoctrinatie, Erik Kuijpers

‘Terug naar de tijden van toen is het ultieme doel. En begin met de jongsten in de eerste klas. Geen schoolboeken meer uit Hong Kong, want die zijn de schuld van de protestbeweging daar.’ Anderen drukken het zo uit: ‘Beijing wil een generatie bouwen van jonge Chinezen die niets anders kunnen dan de lof van de Communistische Partij bezingen.’

Deze indoctrinatie betekent een stap terug

‘Maar ook schoolboeken van Chinese schrijvers ontmoeten strenge censuur. Opleiding moet primair gaan dienen de jeugd zo dom te houden over politiek, dat ze alleen nog revolutionaire liederen kunnen zingen. Eigenlijk mogen kinderen niet meer zelf denken. Na de volledige controle over internet moet nu het klaslokaal er aan geloven. En dat is vreemd want het onderwijs in China staat al bol van nationalisme.’

In december 2016 riep Xi Jinping al op dat schoolboeken een werktuig van de overheid moeten worden om de wil van de overheid naar de klaslokalen te brengen. Afgelopen augustus zijn in alle schoolboeken verwijzingen naar ‘god’ en naar ‘bijbel’ geschrapt. Nota bene zelfs uit boeken gedrukt door de eigen ‘People’s Education Press‘ zoals in ‘The Little Match Girl’ (Het meisje met de zwavelstokjes) van Hans Christian Andersen en in ‘Robinson Crusoe’ van Daniel Defoe.

Tja, er is in China maar één bijbel: de gedachten van Xi Jinping……

Bron:

Radio Free Asia. Zie weblink.

Foto’s en prenten

Partij-embleem; wikimedia, 607363.

Schoolkinderen; foto Ministry of Education.

Beijing Spring; logo website.

Het Rode Boekje van Mao, 1966; wikipedia, 30865184.

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland