China’s nachtmerrie: de Straat van Hormuz

China, aardolie, Erik Kuijpers

China is de grootste importeur van aardolie ter wereld en hoewel het zelf ook ruwe olie produceert is het geen OPEC lid noch lid van het International Energy Agency (IEA) dat 30 leden heeft waaronder Japan en Z-Korea. Dergelijke lidmaatschappen vereisen openheid over een aantal zaken en daar houdt China niet zo van. Het gebrek aan die openheid brengt met zich dat het gissen is naar de cijfertjes van dat immense land maar om toch iets te noemen:

Cijfers uit China, maar met een veiligheidsmarge

China, aardolie, Erik Kuijpers

De eigen productie van aardolie, zowel op land als op zee, is lang niet genoeg om de behoefte van het land te vullen. De schattingen over de  import lopen uiteen maar cijfers boven de 70 procent doen de ronde. Dat betekent dat China zwaar afhankelijk is van import.

Uit de golfstaten importeert China dagelijks een hoeveelheid aardolie overeenkomend met 4,5 miljoen barrels; een barrel staat voor 159 liter ruwe olie dus je praat over 715 miljoen liter per dag. Een dergelijke hoeveelheid betekent een enorm risico als in de golf iets gebeurt.

De Straat van Hormuz is van levensbelang voor de export van aardolie en de westelijke corridor loopt door de territoriale wateren van Iran. Iran erkent het belang van vrije scheepvaart maar ‘als wij worden aangevallen….‘, enfin, men behoudt zich alle rechten voor.

Er zijn pogingen gedaan een Britse tanker tegen te houden en er is een tanker in beslag genomen wegens ‘oliesmokkel’. Twee tankers zijn daadwerkelijk beschoten maar Iran ontkent hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Spanningen

De spanningen tussen Iran en de USA zijn bekend. Iran heeft herhaaldelijk aangegeven dat bij een aanval op het land tankers tot zinken zullen worden gebracht en die blokkeren dan de vaargeul. Of Iran zo ver zal gaan? Het blokkeert dan ook zijn eigen export.

Maar niemand zit op onrust te wachten, zeker niet omdat bij onrust de olieprijs, thans 57 euro per barrel, fors omhoog zal gaan.

Er zijn alternatieven; vanuit Saoedi-Arabië en de kleine golfstaten lopen aardolie- en gas-pijpleidingen naar de Middellandse Zee en de Rode Zee maar hun capaciteit is onvoldoende om het verlies van de scheepvaart op te vangen. Bovendien zijn er al aanslagen gepleegd op die pijpleidingen, mogelijk wegens de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de oorlog in Jemen.

China, aardolie, Erik Kuijpers

Hoe lang houdt China het dan vol?

China heeft naar verwachting een te kleine strategische reserve van aardolie; de Strategic Petroleum Reserve, de SPR. Wereldwijd wordt 90 dagen aanbevolen maar China is nog lang niet zo ver; de schattingen gaan richting 30 tot 50 dagen. Maar dat is niet voldoende als er oorlog uitbreekt in de golfregio; liggen er eenmaal gezonken tankers dan kan het maanden duren voor de vaargeul weer vrij is.

Zolang China geen lid is van de IEA hoeft het ook niet op steun te rekenen; verdeling van de beschikbare aardolie elders is dan geen optie of landen in de regio moeten zo vriendelijk zijn … maar die krijgen dan zelf ook minder ruwe olie binnen.

De olievoorraden van China worden zo goed en zo kwaad dat kan in de gaten gehouden door de National Bureau of Asian Research (NBR) te Seattle. Directielid Mikkal Herberg: ‘Op de korte termijn is er niets dat China kan doen om de afhankelijkheid van aardolie uit de golfstaten te verminderen. Overstappen op andere leveranciers kan niet zo maar, die mogelijkheden zijn beperkt. Beijing kan beter gaan werken aan het terugdringen van de eigen behoefte.’

Daarbij wordt gedacht aan elektrische voertuigen, meer efficiency, terugdringen van het eigen vervoer en rantsoenering. Dat zal ook de luchtkwaliteit in China ten goede komen.

Bron:

Radio Free Asia; https://tinyurl.com/y26yg4gc

Foto’s en prenten

Straat van Hormuz; wikimedia, 79202.

Vat, barrel; wikimedia, 34919946.

Tanker; wikimedia, 55142.

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland