Cambodja kampt met relatief jonge populatie

Cambodja kampt met relatief jonge populatie
Jonge vrouwen in Phnom Penh. Foto: Bert Vos.

Cambodja heeft een relatief jonge populatie. Volgens het World Factbook van het Central Intelligence Agency (de CIA) bestaat een derde deel uit mensen in de leeftijd van nul tot 14 jaar, is bijna 18 procent tussen de 15 en 24 jaar en veertig procent tussen de 25 en 54 jaar oud. De gemiddelde leeftijd komt op 25 jaar.

Een van de oorzaken van de overwegend jonge populatie ligt bij de burgeroorlogen en het Rode Khmer Regime dat een hele generatie heeft uitgemoord in iets van vier jaar tijd (1975 – 1979.) Daarnaast is een hele infrastructuur en een een compleet onderwijssysteem weggevaagd en is er veel kennis verloren gegaan. Dit doordat Rode Khmer-leider Pol Pot van het land een boerenstaat wilde maken. Ondanks dat het land beschikt over een van de grootste jongerenpopulaties in de ASEAN-landen worden de jongeren geconfronteerd met grote uitdagingen als het aankomt op het vinden van een baan en het volgen van onderwijs. Veel NGO’s springen daarop in.

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter
Foto: Stichting Beetje Beter

Vroege schoolverlaters

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn veel jongeren gestopt met school. Wat betreft de toegang tot het secundair onderwijs zijn er grote ongelijkheden tussen geslacht, locatie en socio-economische groepen. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters neemt ook toe als leerlingen de stap nemen naar het voortgezet onderwijs. Vooral op het platteland en bij de armste lagen van de bevolking is het schoolinschrijving-niveau laag in vergelijking met de stad en de jeugd van rijke komaf. Volgens de OESO zijn toegang als wel de kwaliteit van het onderwijs belangrijke aandachtspunten. Er is volgens de organisatie een groeiende behoefte aan gerichte onderwijsprogramma’s, voldoende opgeleide leraren en meer middelen voor schoolverbeteringen.

Steenovens

Het onderwijsniveau is vaak te laag en veel jongeren in Cambodja werken al ergens zodat ze niet de mogelijkheid en kans krijgen om nieuwe vaardigheden te leren. 74,5 procent van de mannen tussen de 15 en 24 jaar is werkzaam, voor vrouwen ligt dat op 68 procent. Daarnaast, zegt de Cambodjaanse Liga voor de Promotie en Verdediging van Mensenrechten (LICADHO), is kinderarbeid schering en inslag. Een Blood Bricks-onderzoeksproject leidde  tot een fototentoonstelling over schuldarbeid in de baksteenindustrie. Op basis daarvan is duidelijk te zien dat veel van degenen die in deze steenovens werken kinderen zijn. Hard bewijs voor de bewering dat veel kinderen in Cambodja in feite werken in plaats van studeren.

Jonge populatie

Cambodja kampt met relatief jonge populatie
Foto Digital Sevilla.com

Toch heeft de Cambodjaanse overheid actief stappen ondernomen om kinderarbeid aan te pakken. Maar niet genoeg zo blijkt. Ook al is deze vorm van arbeid gedaald door overheidsinspanningen, nog steeds zijn er kinderen in diverse sectoren aan het werk. Vaak door armoede gedreven. De oude generatie wordt steeds meer vervangen wordt door de jonge populatie. En de vraag blijft of Cambodja zijn kinderen en jongeren wel voldoende kansen biedt om zich te ontwikkelen tot bekwame, deskundige, geschoolde en ontwikkelde burgers en toekomstige leiders.

Bronnen: Asean Post/OESO

 

Bert Vos
Over Bert Vos 162 Artikelen
Bert Vos is journalist, tekstproducent, Azië-liefhebber, publicist en ZZP'er in Amersfoort.

1 Comment

  1. Quote – “De oude generatie wordt steeds meer vervangen door de jonge populatie”. – Unquote.
    Dit roept o.m. de vraag op ‘hoeveel van die oude generatie zonder inkomen uit hun voor hen vervallen functies, kunnen daarna nog in hun eigen levensonderhoud voorzien. Rekening houdend met het gegeven, dat waarschijnlijk een fors percentage van hen geen kinderen en/of kleinkinderen meer heeft – als een gevolg van de consequenties van het Pol Pot-regiem – om hen te ondersteunen in hun levensonderhoud’.
    Mij is niet bekend of het huidige ook rekening houdt met dit soort (mogelijke) consequenties.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*