Cambodja. Stichting Beetje Beter maakt het verschil

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter
Ze weten dat hun werk in Cambodja een druppel op de gloeiende plaat is. Maar als je de resultaten van alle hulpinitiatieven en Ngo’s bij elkaar optelt, dan maken ze toch wel het verschil. Dat zeggen Jacqueline Dunnink en Greg van Eick, bestuurslid en penningmeester van Stichting Beetje Beter. Deze organisatie biedt kansarme kinderen onderwijsprogramma’s aan in een van de armste landen van Zuidoost-Azië. “Door onderwijs te stimuleren plant je juist zaadjes en werk je mee aan de opbouw van een land. Dat is structurele hulp”, stelt Jacqueline pragmatisch.

Aanvankelijk concentreerde de hulp zich op kinderen die met hun ouders op de vuilnisstort Stung Meanchey bij Phnom Penh verkoopbare spullen bij elkaar scharrelden en in de nabijgelegen sloppenwijk woonden. Ouders kregen toen, en dat is nu nog steeds, een baal van vijftig kilo rijst als ze hun kroost met het educatie-programma mee lieten doen. “Die school is begin dit jaar gesloten. Onze hulp was niet meer nodig, er zaten al genoeg andere hulpverleners op. We hebben ons daar overbodig gemaakt. Enkele gezinnen uit dat project ondersteunen we nog steeds”, legt het bestuurslid uit.

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter

‘Ik moet ook iets doen’

De grondlegger van Beetje Beter, opgericht in 2006, is Ferrald Dunnink, voorzitter van de stichting. Hij had de wereld rondgereisd, zag veel armoede, deed vrijwilligerswerk en dacht: ‘ik moet ook iets doen’. In Cambodja aangeland zag hij een mogelijkheid en begon zijn plan uit te werken. “Eigenlijk toeval. Het had ook ergens anders kunnen zijn”, beaamt zijn zus.

Het huidige project van deze non-gouvernementele organisatie (NGO) is een agrarische gemeenschap net even buiten de hoofdstad. Daar gaan kinderen uit de allerarmste gezinnen met hulp van de organisatie naar school. “Omdat er een hele laag Cambodjanen met een goede opleiding tijdens de Pol Pot periode is uitgemoord staat het onderwijs op een laag niveau. Heel anders dan de omringende landen waar ze zich wel hebben kunnen ontwikkelen. Pas sinds 2000 draaien de scholen in Cambodja weer op volle toeren”, vertellen Greg en Jacqueline.

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter

Het Khmer-onderwijs is slechts een dagdeel per dag en klassen zijn groot. Tot wel veertig kinderen. Ze krijgen de basiskennis van taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Voor individuele aandacht is geen tijd. De inspanningen van Beetje Beter houden niet op bij onderwijs. Tijdens het andere dagdeel kunnen de kinderen terecht in het Leercentrum. Dit is een plek voor ontmoeting waar ze gebruik kunnen maken van een bibliotheek. Ze volgen Engelse lessen en computerles en er wordt aandacht besteed aan gezondheid en hygiëne. Zo komt er regelmatig een tandarts langs voor een gratis consult.

Leren en gezondheid

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter

Het Leercentrum biedt plaats aan totaal 150 kinderen. Ook de jeugd uit de buurt maakt gebruik van de faciliteiten. “Veel kinderen halen bij ons het einddoel, dat wil zeggen een plek op de arbeidsmarkt. Sommigen stromen zelfs door naar de universiteit. Daarvoor hebben we hulp van een dame uit Portugal die getalenteerde kinderen verder helpt met hun opleiding.”

Elke maand is er een ouderbijeenkomst waar de ouders, om hen te motiveren om te verschijnen, tevens hun zak rijst in ontvangst nemen. Aan  enkele kostwinners zijn microkredieten verstrekt voor het opzetten van een bedrijfje. Die betalen keurig terug merkt Jacqueline op. De NGO werkt tevens samen met de organisatie Friends, die kinderen vanaf zestien jaar na hun schooltijd helpt met het leren van een vak. “We werken intensief samen met onze Cambodjaanse partner, de heer Kimlay Lim. Hij is als bestuurslid het lokaal aanspreekpunt, stuurt de plaatselijke staf aan en is vanaf de start betrokken bij onze de werkzaamheden.”

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter

Effect schandalen hulporgansaties

Beetje Beter ontvangt geen overheidssubsidie. Financiële steun komt van individuele donateurs, via sponsoracties en bedrijven die het werk een warm hart toedragen. Echter, de schandalen bij enkele grote organisaties zoals het Rode Kruis, Terre des Hommes en NOVIB, waar medewerkers en vrijwilligers van misbruik werden beschuldigd, heeft ook hen getroffen, merken Greg en Jacqueline op. “Dat heeft ons veel geld gekost. Ook omdat een grote partij ineens afhaakte. Die wilde even niets met ontwikkelingshulp te maken hebben. Bij ons is echter alles transparant en iedereen wordt gescreend. Elke cent gaat naar het project en niemand krijgt een onkostenvergoeding.”

Het geld wordt onder andere besteed aan rijst voor arme gezinnen, huur, elektriciteit en internet voor de leercentra, salaris en verzekeringen voor de Cambodjaanse staf (docenten en twee nachtwakers), schoolgeld, schooluniformen, lesmateriaal, schoonmaakspullen, tandpasta, zeep en educatieve activiteiten. Om het project optimaal te laten draaien heeft de organisatie 3000 euro per maand nodig.

Vrijwilligers met diepe betrokkenheid

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter

De hulporganisatie biedt mogelijkheden om op de leercentra als vrijwilliger te helpen. Ter ondersteuning van de Cambodjaanse leraren bij het geven van Engels of computerles. Vrijwilligerswerk in het buitenland en zeker ook in Cambodja vergt een zorgvuldige en deskundige selectie, screening, voorbereiding en begeleiding. De stichting heeft als doelstelling om iedere cent aan de projecten te besteden. Voor het werven van vrijwilligers worden kosten gemaakt. “Daarom hebben wij onze stichting en het vrijwilligerswerk van elkaar gescheiden en uitbesteed aan  Voluntoura, die begeleidt vrijwilligers op een betrouwbare en professionele wijze.”

Iedereen die bij of via Beetje Beter zich inspant voor het project doet dat vanuit een diepe betrokkenheid, aldus Greg en Jacqueline. Het lijkt misschien weinig wat we doen zeggen ze. Maar ze zijn zich ervan bewust dat wanneer alle hulporganisaties en Cambodja verlaten dit een rampzalige impact zal hebben op het openbare leven in al zijn facetten.

Bert Vos, Cambodja, Interview, Beetje beter

 

Alle foto’s: ©Archief Stichting Beetje Beter

 

Meer op Trefpunt over Cambodjaanse kinderen: Verpletterende werkelijkheid sloppenwijk

 

Bert Vos
Over Bert Vos 183 Artikelen
Bert Vos is journalist, tekst-producent en Azië-liefhebber. Hij woont in Amersfoort.