Belastingdienst: Vrijstelling loonbelasting ook met pensioen naar nl bankrekening


Goed nieuws over de remittance base

Goed nieuws voor de longstayers in Thailand met Nederlands inkomen.

Remittance base betekent dat het pensioen rechtstreeks door de pensioenbetaler moet worden overgemaakt naar een Thaise bankrekening wil je vrijstelling van loonbelasting krijgen. Deze verplichting werd door de belastingdienst opgelegd op grond van artikel 27 van het verdrag tussen beide landen.

Ik heb hier vragen over gesteld, en over andere onderwerpen, en na een week of acht een e-mail ontvangen plus het verbod die openbaar te maken in blogs. Voor wat dat verbod waard is voer ik overleg met een collega en met een jurist.

Ik vind echter dat de paragraaf over remittance base in de e-mail van 27 juni jongstleden zo belangrijk is dat ik een tekst aanbied aan Trefpunt Thailand en aan een blog. Het raakt namelijk veel mensen in Thailand met Nederlands inkomen.

De belastingdienst noemt het opleggen van die verplichting thans juridisch onjuist.

Belanghebbenden kunnen in een brief verzoeken die paragraaf uit hun beschikking te halen; als er een verbeterde beschikking ligt kan de pensioenbetaler er rekening mee houden en staat het je vrij het pensioen te laten storten op een bankrekening waar dan ook ter wereld.

De andere onderwerpen in de bedoelde e-mail waaronder het heikele onderwerp rond het aanleveren van documenten van de Thaise belastingdienst worden eerst bestudeerd. Of het verbod tot publicatie houdbaar is zal een jurist me vertellen; er kan sprake zijn van auteursrecht. Dan zal ik een resumé moeten overwegen in mijn eigen woorden.

 


Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland