De krottenwijken in de Stad der Engelen

De krottenwijken in de Stad der Engelen

Thailand heeft veel moois te bieden zowel wat natuur als cultuur betreft. Maar er zijn ook veel krottenwijken achter de tempels met gouden Boeddhabeelden en naast de winkelparadijzen. Wijken die soms als een toeristische attractie worden neergezet.  Wat mij vooral opviel was de veel grotere diversiteit bij de inwoners dan ik had verondersteld. Daarover een korte inleiding.

In 2003 was er in Bangkok een bijeenkomst van leiders van de  landen gelegen aan de Stille Oceaan. Ze voeren over de Chao Phraya langs een spandoek dat hen hartelijk welkom heette. Dat spandoek was, zegt men, het grootste uit de wereldgeschiedenis: 360 bij 10 meter en het kostte een slordige 9 miljoen baht. Op die manier werd de Tha Tien krottenwijk aan de oevers van de rivier aan het oog onttrokken.  De wijk gelegen net ten zuiden het Grand Palace is al vele malen bedreigd met ontruiming om zo het toeristische aanzien van Bangkok te verbeteren.

Wat is een krottenwijk?

De definitie kan variëren maar bevat meestal de volgende elementen. Er is overbevolking met meer dan 15 huizen op een rai (1.600 vierkante meter) en tot 6 bewoners per huis (normaal 3+),  er is weinig privacy,  de woningen zijn gebrekkig en de omgeving is vaak verwaarloosd met veel afval, stank en vochtigheid. Deze definitie is ten dele subjectief, vandaar dat de aantallen krottenwijken (soms veel) kan verschillen.

De ‘slums’ in Bangkok

Ze liggen verspreid over heel Bangkok maar met een concentratie dicht bij het centrm en juist meer in de periferie. Sommige wijken zijn klein met een 10-50 woningen, andere groot zoals Khlong Toei met rond de 100.000 inwoners. Er zijn twee soorten cijfers gebaseerd op verschillende criteria.  Het gemeentebestuur van Bangkok zegt dat er 1.700 krottenwijken zijn in Bangkok met 1.700.000 inwoners terwijl de Nationale Woningbouwvereniging een lager getal geeft met 800 wijken en 1.000.000 inwoners.  Die laatste cijfers zouden betekenen dat 20% van de bevolking in een krottenwijk woont. (Ik rond de getallen af). Ook in de geïndustrialiseerde gebieden rond Bangkok, zoals Pathum Thani, Samut Prakan en Samuth Sakhorn, ligt het percentage van inwoners in krottenwijken tussen de 10 en 20%.

De rest van Thailand

In de rest van Thailand woont een 1% van de bevolking in krottenwijken. In onderstaande link staat een goed verhaal over krottenwijken in Chiang Mai. Gelegen naast het zeer vervuilde afwateringskanaal Mae Kha dat tussen de oude stadskern en de Ping rivier loopt. Hoewel illegaal lozen veel hotels en bedrijven hun afvalwater op dit stinkende kanaal terwijl de krottenbewoners er de schuld van krijgen.

De krottenwijken in de Stad der Engelen
Foto: Coconuts Thailand

Wie wonen er?

Veel mensen veronderstellen dat het voor het grootste deel gaat om plattelanders die naar de stad zijn geëmigreerd, Isaan boeren wonend in de stad. Dat is al lang niet meer zo. Voor meer dan 70% bestaat de bevolking van krottenwijken uit mensen die in Bangkok zijn geboren en getogen. Hoewel gemiddeld genomen de bevolking in deze wijken minder verdient en minder goed is opgeleid is ze toch heel divers en er is zeker vooruitgang in de afgelopen decennia. De meeste bewoners van deze wijken hebben werk, vaker in minder goed betalende beroepen en de informele sector, maar in de afgelopen 20-30 jaar toch steeds meer in professionele werkzaamheden. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het werkvolk in Bangkok.

Gemiddeld inkomen

Een klein gedeelte van de inwoners heeft geen inkomen en wordt onderhouden door familie, vrienden en diverse stichtingen. Het gemiddelde inkomen in de krottenwijken is wat hoger dan die op het platteland maar de uitgaven zijn redelijk veel meer.  Ook de wat rijkere middenklasse is vertegenwoordigt in de krottenwijken. De boeiende vraag is dan waarom mensen met een redelijk inkomen toch in een slum blijven wonen? Ze geven aan dat ze het doen omdat ze dicht bij hun werk wonen, goedkope huisvesting hebben en de saamhorigheid niet willen missen. Dat beeld wordt versterkt als gekeken wordt naar de bezittingen van de bewoners. In 2003 werd vastgesteld dat iedereen een tv bezat, 65% had een wasmachine en een mobiele telefoon, bijna de helft had een scooter en 27% een auto, en 15% kan zich de luxe van een airco permitteren. Ook de onderwijs situatie is verbeterd: 10% heeft geen opleiding genoten, 50% heeft alleen de lagere school doorlopen, 20% ook de middelbare school en er zijn een kleine 10% met een universitaire opleiding.  (Dit zijn helaas de laatste cijfers uit 1993, de situatie zal al weer verbeterd zijn).

De woonsituatie in een krottenwijk

Het zal duidelijk zijn dat hier de meeste knelpunten liggen. Een derde van de inwoners van krottenwijken zijn squatters, landkrakers en kunnen elk moment worden uitgezet. Het land in de Khlong Toei gemeenschap is eigendom van de Haven Autoriteit, men woont er illegaal. De oprichtster van de Duang Prateep Stichting vertelt dat ze al 6 keer in uitgezet en telkens een ander onderkomen moest zoeken. Een grotere groep huurt land en bouwt vervolgens een eigen huis of huurt een huis.  De huurprijzen liggen meest tussen de 500 en 1000 baht per maand met uitschieters naar 1500. De huizen staan zeer dicht op elkaar, er is een groot gebrek aan privacy. Terwijl in Thailand een huishouden gemiddeld iets meer dan 3 personen telt is dat in de krottenwijken gemiddeld 6 personen.

Beerputten

De bouw van de huisjes is eenvoudig, vaak van hout met een golfplaten dak.  De paden zijn smal en oneven. De meesten hebben elektriciteit en waterleiding. De afvoer van afvalwater is misschien het grootste probleem. Er zijn beerputten maar veel stroomt gewoon in de omgeving weg die daardoor sterk verontreinigd is en stinkt. Er wordt weinig gedaan aan de afvoer van regenwater waardoor het land drassig is en soms gewoon meer op een waterplas lijkt. Ook stapelt het afval zich op. de autoriteiten aarzelen vaak de openbare voorzieningen te verbeteren omdat ze liever willen dat de krotbewoners vertrekken.

De krottenwijken in de Stad der Engelen
Foto: Bert Vos. Bangkok 2017

Wat is er aan gedaan?

Hoewel meer aandacht uitging naar het armoedeprobleem op het platteland zijn er toch in de afgelopen decennia veel initiatieven geweest om het krottenwijk probleem aan te pakken. Goedkope en gesubsidieerde appartementsgebouwen werden neergezet. Dat was vaak een mislukking: ze waren toch te duur, te ver van het werk en zonder een prettige sociale omgeving. Veel mensen verhuurden het aan anderen en keerden terug naar hun slum met een extra inkomen. Ontruiming van krottenwijken gebeurde ook, vaak ter verfraaiing van Bangkok. De bewoners kregen een geldelijke compensatie maar gingen elders weer in een krottenwijk wonen.  Het gebeurde te weinig dat de bewoners betrokken werden bij de plannen die van bovenaf werden opgelegd. Meestal verzetten ze zich. Het gebeurt ook vaak dat eigenaren de huur van land en huis opzeggen om het land te kunnen verkopen. Vooral in de centrale gebieden van Bangkok brengt dat veel geld op.

De toekomst

Plannen voor hervestiging blijven bestaan. Daarnaast wil de overheid de landeigenaren uitkopen en het land voor een zacht prijsje verkopen aan de bewoners die dan, zo leert de ervaring, meer gaan investeren in een betere woonomgeving. De meest mensen neigen echter naar de mening dat het niet in de eerste plaats een huisvestigingsprobleem is maar een algemeen armoedeprobleem. In 1958 lag 46% van alle huisvesting in krottenwijken, nu nog maar 6%.  Misschien een reden voor optimisme.

Bron: https://www.slideshare.net/xingledout/the-eyesore-in-the-city-of-angels-slums-in-bangkok

Een boeiende korte treinreis door Khlong Toei met passend commentaar. Kijken! https://www.youtube.com/watch?v=RLKAImfBjsI

 Over krottenwijken in Chiang Mai: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/287226/Merel%20Deelder%20-%20Master%20Thesis%20SD%2C%20digital%20version.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 Over  Prateep Ungsongtham en haar al 40 jaar bestaande stichting Duang Prateep die vele projecten vooral voor onderwijs opzetten in de Khlong Toei slum.Een ontroerend verhaal. https://en.wikipedia.org/wiki/Prateep_Ungsongtham_Hata

Zie ook: https://www.bangkokpost.com/print/317726/

Tino Kuis
Over Tino Kuis 125 Artikelen
Tino Kuis. gepensioneerde huisarts, woont in Zutphen. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als tropenarts in Tanzania en daarna vijfentwintig jaar als huisarts in Vlaardingen. Hij heeft in Nederland drie volwassen kinderen. Tino verbleef van 1999 tot 2017 in Thailand. Zijn 18-jarige Thaise zoon studeert in Chiang Mai. Tino heeft zich gespecialiseerd in Thaise taal, cultuur en geschiedenis.

3 Comments

  1. Arnoldus G M Koll, ik zie het verband niet tussen sloppenwijken in Thailand en krakers in Nederland; dat is een totaal andere materie.

    De sloppenwijken, die er echt wel zijn in Thailand, moeten dringend aangepakt worden want zijn een broeinest van ziektes als malaria en wat muggen verder nog brengen. Er heersen daar vaak onhygiënische woonomstandigheden zoals het ontbreken van sanitair en riolering en dat brengt weer andere ziektes. Het is hoog tijd dit aan te pakken en wat is er dan mis met het signaleren hiervan?

  2. wat heeft het voor zin om dit te publiceren ik leef al 15 jaar in Thailand maar ik maak van zulke zaken geen ophef, vertel dezelfde zaken over de kraak bandieten in Nederland die gewoon eigendom toe eigenen van de eigenaar zonder bestraft te worden dan heb je een verhaal maar niet met zon onzin te publiceren in Nederland ga naar Amsterdam Den Haag Utrecht Maastricht daar zie je precies hetzelfde maar daar hoor ik jou niet over !!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*