Back in the USA 2

Deel 2 De Mormonen

24 september 2015

In 1820 beweert ene Joseph Smith, veertien jaar oud, in een visioen antwoord te hebben gekregen op zijn zoektocht naar het ware geloof. God de Vader en Jezus Christus waren aan hem verschenen en hadden hem duidelijk gemaakt dat geen enkele van de christelijke stromingen het bij het rechte eind had. In de daarop volgende jaren krijgt hij van hemelse boodschappers te horen dat hij de gewezen persoon is om de enig en echte ware kerk te stichten.

Op 6 april 1830 begint Joseph Smith met zijn Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vlak ervoor had hij het Boek van Mormon gepubliceerd, een boek vol ongerijmde kletspraat met als onzinnig dieptepunt, dat de indianen uit Israël afkomstig zouden zijn.

De leden van de kerk van Smith kregen de bijnaam mormonen. Zij werden in die dagen hevig vervolgd door lieden die vonden dat ZIJ het ware geloof hadden, reden genoeg om Joseph Smith in 1844 te vermoorden.

We lunchen op tiende verdieping van de Joseph Smith Memorial building. Nu is de bediening waar je ook komt in de VS altijd vriendelijk, voorkomend en hulpvaardig, maar bij de jonge mormoon die ons bedient, druipt de serviliteit er vanaf. Zou hij ons met zijn geglibber willen bekeren, vragen wij ons af, want mormonen willen je altijd, overal, waar ook ter wereld bekeren.

Na de lunch, op weg naar de lift, worden we aangesproken door een vrouw van middelbare leeftijd. Marge Foster staat er op de badge op haar bloemetjesjurk. Of wij het uitzicht hebben gezien, of wij geïnteresseerd zijn in enige uitleg.

We kijken uit over Salt Lake City, rechte straten, hoge gebouwen, in de verte omzoomd door heuvels. Marge wijst ons op twee heel oude neoklassieke gebouwen uit het einde van de 19de eeuw.
‘Goh wat oud,’ bevestigen wij.
‘Over deze heuvels kwamen de eerste mormonen, met huifkarren, te paard en te voet,’ zegt Marge.

mormontempleslcityZij wijst op een gebouw vlak beneden. ‘Daar zetelen onze president en de twaalf apostelen: de president staat in rechtstreeks contact met God en een paar decennia geleden heeft God tegen hem gezegd, dat ook black people mormoon mogen worden.’ We horen het aan met gepaste gene.

‘Hebben jullie de Tempel gezien?’ vraagt Marge.
‘Ja, maar we konden er niet in. Wanneer is hij open?’
Marge legt uit dat alleen wie worthy, waardig, eerzaam is naar binnen mag en worthy zijn zij die eerlijk en oprecht zijn, geen haat in hun hart hebben, familiale conflicten hebben opgelost en het ware geloof hebben. Niet voor ons dus.
‘Ik mag erin,’ zegt Marge nog even gauw.

‘De beste architecten van over de hele wereld hebben meegewerkt aan de bouw, het graniet is met ezels uit een groeve tientallen kilometers verderop aangevoerd, of we ooit zoiets moois hebben gezien?’
‘Mooier dan de Notre Dame in Parijs,’ liegen wij en nemen afscheid met een ‘have a great and wonderful day.’

Het is avond we rijden naar ons hotel. Op de hoek van een kruising staat een man tussen mormonen, die zojuist hun tempel hebben verlaten. Hij houdt een bord omhoog met: Joseph Smith lies.com. Hier staat de verkondiger van een ander enig en echt waar geloof, veronderstellen wij.

Chris Ebbe
Over Chris Ebbe 203 Artikelen
Chris Ebbe, vader van twee dochters, grootvader van drie kleinkinderen. Chris is begonnen als onderwijzer, werd daarna leraar biologie en decaan aan een middelbare school in Spijkenisse. Heeft evenals zijn vrouw, kunsthistorica, een brede belangstelling voor alles wat te maken heeft met stad en platteland, mens en natuur, kunst en architectuur. Werkt, gewapend met familieverhalen en na genealogisch onderzoek, aan een roman.