Azië. Meer centen? Dan ook meer drinken!

Azië, alcohol, Erik Kuijpers

Alcohol. Azië wordt blauwer en blauwer…….

Het alcoholgebruik neemt toe met de welvaart. Dat vertelt een artikel in het gezaghebbend weekblad The Lancet dat al vanaf 1823 bericht over ontwikkelingen in de medische wereld.

The Lancet laat een overzicht zien over de jaren 1990 en 2017 alsmede de schatting voor 2030 en de twee buitenste jaren zijn als volgt weer te geven voor Azië (dus respectievelijk 1990 en 2030):

Azië, alcohol, Erik Kuijpers
Jaar 1990
Azië, alcohol, Erik Kuijpers
Geschat 2030

De diepste kleur betekent een gebruik van meer dan 12 liter pure alcohol per inwoner per jaar. Nederland zit thans in het gebied met een gebruik van circa 7 liter per jaar net zoals Thailand in 1990. Goed te zien is dat de consumptie in grote delen van Azië in 2030 verschuift van licht naar zwaar.

Verschuiving naar het zwaar occasioneel drinken

Zwaar occasioneel drinken‘ zegt het rapport, ‘Heavy episodic drinking‘, is sinds 1990 vergroot in China, Thailand, Oost-Timor en Vietnam. Vreemd genoeg vindt dit ook plaats in het enige land ter wereld met een ‘Minister voor gelukszaken’ en het ‘Bruto Nationaal Geluk’: in het kleine Bhutan halen meer en meer mensen ‘verlichting voor hun zorgen’ uit de fles…..

Het incidenteel zwaar doorzakken neemt in genoemde landen toe tot verdubbeling in China aan toe, in Thailand is dat met 40%. Maar voor een avond doorzakken moet je geld hebben; gelukkig biedt de economische groei en stijging van de lonen in het grootste deel van Azië die mogelijkheid. Nou ja, ‘gelukkig’…?

Toename van probleemdrinkers

Azië, alcohol, Erik Kuijpers
Ach vaderlief, toe drink niet meer….

In meer en meer landen wordt de vrijdag en/of de zaterdag het moment om eens goed geld over de balk te gooien en te verbrassen aan alcohol.

Mensen geven hun alcoholonthouding op; het ‘hoort bij de lifestyle‘, het is ‘en vogue’ en je wilt er bij horen, nietwaar?

Zo zie je een toename van het occasioneel drinken met name in China en Vietnam waar thans 35 tot 40% van de mensen aan meedoen tegen 16% 30 jaar geleden. Het aantal probleemdrinkers neemt met gelijke tred toe.

De brouwers spelen daar uiteraard op in. Diageo, de brouwer van Guinness, heeft in de regio fabrieken gebouwd terwijl gigant Heineken een brouwerij heeft op Oost-Timor. Advertenties en marketing doen de rest.

De enige rem lijkt religie

De gehele moslimwereld onttrekt zich aan deze trend alsmede de helft van de hindoes in India. Enkele moslim gedomineerde landen hebben een totaal alcoholverbod; in Iran mag een niet-moslim het thuis stoken en consumeren. Binnenshuis dus.

Levenslange onthouding zie je bij 90% in Afghanistan, Bangladesh, Brunei en Pakistan, terwijl in Indonesië 80% van de bevolking nimmer drinkt. De islam is sterker dan de ontwikkeling van alcoholgebruik.

Niet alle religies wijzen alcohol af……

Azië, alcohol, Erik Kuijpers

Christenen gaan daar gemakkelijker mee om, getuige ook het karafje miswijn tijdens de liturgie. De druif is niet voor niets geschapen, toch?

Bron:

Asiatimes; https://tinyurl.com/y5zeumvh

Foto’s en prenten

Bier (foto bewerkt); wikimedia, 707997.

Landenschema 1990 en 2030 (bewerkt); thanks to The Lancet.

Poster, vrij vertaald ‘Wanneer stop je nu eens met die alcohol?’; wikimedia, 36249708.

Miswijn; wikimedia, 11508909.

Erik Kuijpers
Over Erik Kuijpers 806 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland