Azië en Pacific. Een cent voor preventie voorkomt een euro aan zorgkosten

Thailand, malaria, Erik Kuijpers

 

Azië/Pacific wil in 2030 malaria overwinnen

De Verenigde Naties hebben in enkele verklaringen wensen geuit voor de toekomst. In de ‘Sustainable Development Goals‘ zijn voornemens voor de wereldbevolking neergelegd en een ervan is het doel genummerd 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

In de verslaggeving over het jaar 2018 geeft de secretaris-generaal aan welke de verbeteringen zijn op onderdelen; ik stip er enkele aan:

  1. Het sterftecijfer onder vrouwen ten gevolge van complicaties bij zwangerschap en bevalling is sinds 2000 met 37% gedaald. Toch sterven in 2015 nog 303.000 vrouwen aan deze complicaties.
  2. In de jaren 2000-2005 wordt 62% van de bevallingen begeleid door bekwaam medisch personeel; in de jaren 2012-2017 is dat gestegen tot 80%.
  3. De neonatale sterfte is van 2000 tot 2016 gedaald met 39% en de kindersterfte (tot 5 jaar) met 47%.
  4. Het vóórkomen van HIV/AIDS daalde van 0,40 tot 0,26 persoon per 1.000 mensen tussen 2005 en 2016 al komt in delen van Afrika, in ‘sub-Saharan Africa’, nog een aantal voor van 2,58 per 1.000 mensen.
  5. De gevallen van malaria stegen wereldwijd tussen 2013 en 2016 van 210 miljoen naar 216 miljoen. Gevallen van TB en Hepatitis-B daalden evenwel.

Thailand, malaria, Erik Kuijpers

Het gebied Azië en Pacific

Onder Pacific worden verstaan de landen rond de Grote Oceaan doch uit de beide Amerika’s alleen de Verenigde Staten omdat die in de Grote Oceaan een aantal eilanden besturen, de United States Minor Outlying Islands.

De leiders van deze landen hebben zich verenigd in het secretariaat van APLMA, Asian Pacific Leaders Malaria Alliance. Hun doel is malaria uitbannen tegen 2030, een termijn van 15 jaar vanaf het begin van de samenwerking.

Thailand, malaria, Erik Kuijpers
Klachten bij malaria.

Malaria is vooral een ziekte van armen in afgelegen gebieden; het treft in 2015 in dit gebied 8 miljoen mensen. Een belangrijk gegeven is dat in deze regio 61% van de bevolking woont in gebieden waar de ziekte heerst. Dat zijn (sub)tropische regio’s waar klimaat en ecologie de voorwaarden scheppen.

De enig juiste manier om dat aan te pakken is een goed werkende gezondheidszorg om alle infectieziekten te bestrijden inclusief malaria. Want los van de menselijke ellende: deze ziekte kost geld.

Thailand, malaria, Erik Kuijpers
Waarschuwing tegen malaria; WOII.

Geld is wat telt! Geld, geld, geld

Als in een land de algemene gezondheidszorg niet op orde is krijg je te maken met het uitbreken van besmettelijke ziektes en dat brengt hoge kosten met zich die economische groei belemmeren. Investeringen in gezondheidszorg zijn net zo belangrijk als het plannen van economische groei. Geef iedereen toegang tot gezondheidszorg zodat de bevolking geen onnodige risico’s loopt en niet bang hoeft te zijn door zorgkosten aan de bedelstaf te raken.

Een nationale zorgverzekering is een van die mechanismen om geld in te zamelen en de gezondheid van de bevolking te verbeteren. Je spreidt daarmee de risico’s en ontneemt niemand de toegang tot de zorg. Niemand hoeft meer bang te zijn die zorg niet te kunnen betalen.

Thailand, malaria, Erik Kuijpers
Aanbeveling voor kinine, 1927.

De regeringsleiders achten het plan, malaria uitbannen tegen 2030 een realistische doelstelling die naar schatting een positieve bijdrage aan de economie geeft van 300 miljard US dollar naast het bereiken van een betere gezondheid. Een volksverzekering voor zorg wordt door de landen gezien als een unieke gelegenheid die gelijk deze ziekte kan bestrijden onder de bevolking, vooral onder de armen in afgelegen gebieden.

De regio wil nu de koe bij de horens vatten om de gezamenlijke economische groei te beschermen door de aanval op de mug. Schade aan de economie wordt daarmee voorkomen en de gezondheid van de bevolking wordt daarmee verbeterd. Een mes dat aan twee kanten snijdt.

De zorg in Thailand

De zorg kent drie pijlers. De regeling voor ambtenaren en hun gezin, de sociale zekerheid voor werknemers en het Universal Coverage System dat in theorie beschikbaar is voor alle inwoners van Thaise nationaliteit, beter bekend als het 30-baht schema. Het laatste wordt gefinancierd uit de rijksbegroting.

Het 30-baht schema is in werking sinds 2001 en is bijzonder; er zijn weinig vergelijkbare landen die dit ook hebben. Speerpunten zijn anticonceptie, prenatale zorg, hulp bij bevalling door gekwalificeerd personeel, vaccinaties en algemene gezondheidszorg. Malaria valt onder de werking van deze zorg. Thailand heeft inspanningen verricht om in vrijwel het gehele land goed drinkwater bereikbaar en betaalbaar te maken en bijna 100% van de huishoudens heeft goede rioolafvoer.

Resistente malaria in Thailand

Het Reuters rapport van 15-12-2017 waarschuwt voor resistente vormen van malaria in de regio rond Bo Rai, provincie Trat aan de grens met Cambodja. Die vormen blijken ongevoelig voor de combinatie van artemisinine en piperaquine, middelen die elders wel werken.

De vrees bestaat dat deze vorm van malaria zich zal verspreiden over Cambodja, Laos en Vietnam. Malaria is niet van mens op mens besmettelijk maar wel via een malariamug naar een ander mens. De hoge arbeidsmobiliteit in deze regio bevordert de verspreiding.

Een/derde van de besmette mensen is migrant-worker: gastarbeider. Juist deze groep is lastig te volgen op medicijntrouw; het probleem wordt verergerd door medicijnverkoop op internet waar lang niet altijd de juiste kwaliteit wordt aangeboden, of gewoon een tabletje van suiker…..

Overigens zijn in Bo Rai, ooit een smokkelnest van de Rode Khmer, in 2017 slechts 16 gevallen van malaria geconstateerd tegen 774 in het jaar 2002. De aanpak blijkt te werken.

Thailand kent in 2017 10.000 geregistreerde gevallen van malaria, een afname van 60% ten opzichte van 2016. In 2024 wil Thailand van malaria af zijn. ‘We have entered the malaria elimination stage‘ zegt de Thaise ambtenaar, Piti Mongklangoon. Maar helemaal uitbannen zal lastig worden want muggen houden zich niet aan grenzen……

 

Bronnen: Policyforum en Onlinelibrary. Vertaald en bewerkt door Erik Kuijpers.

Meer weten?

UN Sustainable Development Goal 3 Report 2018; https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
APLMA; https://www.aplma.org/
Resistente malaria, het Reuters rapport; https://www.reuters.com/article/us-thailand-malaria/thailand-battles-drug-resistant-malaria-strains-that-imperil-global-campaign-idUSKBN1E90YR

Toelichtingen

Dr Geoff Clark, auteur van The Cost of Malaria, is Senior Strategic Health Advisor to the Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA). De andere auteurs van de vermelde artikelen zijn artsen met jarenlange expertise over ziektes in afgelegen landen en gebieden.

Foto’s en prenten

Malariamuskiet, Anopheles maculipennis, 1818 Meigen, een van de verspreiders van malaria; wikimedia, 23808956.

Klamboe; wikimedia, 690992.

Malariasymptomen; wikimedia, 6557991.

Waarschuwing voor de koorts, WOII; wikimedia, 16701376.

Kinine, reclame, 1927; wikimedia, 35997577.

Redactie
Over Redactie 575 Artikelen
De auteursnaam van de redactie van Trefpunt Azië. Wij publiceren onder deze naam berichten van de redactie en bijdragen die niet onder naam van de bron kunnen worden geplaatst.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*