Wereld. Als de klimaatramp door Kasjmir komt……

Wereld, Azië, klimaatramp, Erik Kuijpers

Daar heb je weer zo’n onheilsprofeet!

Dat mag je denken als je de bronnen van deze bijdrage ziet. Maar geleerden, klimaatdeskundigen en enkele media vatten de koe bij de horens over wat er dreigt in het Kasjmirgebied in het uiterste noorden van India aan de grens met Pakistan en met China. Als het daar los gaat krijg je een klimaatramp van de hoogste orde, nog los van menselijk leed.

Over wat er heeft gespeeld vanaf 1948 is een bijdrage op deze site verschenen: https://www.trefpuntazie.com/wereld-azie-kasjmir/

Wereld, Azië, klimaatramp, Erik Kuijpers
1+2 Pakistan, 3+6 China, 4+5 India

Herrie tussen twee nucleaire mogendheden

India en Pakistan zijn betrokken in een oorlog met woorden en schermutselingen; vier keer hebben de wapens gekletterd en thans is de situatie verergerd in die zin dat een oplossing verder weg lijkt dan ooit.

India heeft de bijzondere status van Kasjmir en Jammu ingetrokken; de gebieden zijn feitelijke geannexeerd en thans van de buitenwereld afgesloten. Internet en telefoon afgesloten, politieke tegenstanders opgepakt: de knoet ligt er over. India eist thans de door Pakistan gecontroleerde gebieden in Gilgit-Baltistan en Azad Kashmir op.

Pakistan eist de gebieden op die India in bezit houdt; dat zijn Kasjmir en Jammu. Gebieden die overwegend worden bevolkt door moslims en Pakistan heeft de soevereiniteit over dat gebied al geclaimd vanaf 1948.

De standpunten zijn thans onwrikbaar; men bestookt elkaar met woorden en dreigementen en de eerste minister van Pakistan heeft gezegd een nucleair conflict niet uit de weg te gaan. En een nucleair conflict leidt tot een klimaatramp.

In Ladakh dreigen voor India weer problemen met China.

China is de derde atoommacht betrokken bij dit conflict. Het gebied Ladakh ligt in het oosten van Kasjmir en wordt bewoond door boeddhisten en moslims. China en India beschieten elkaar van tijd tot tijd in het grensgebied van het door China bestuurde gebied Aksai Chin. Meer naar het zuidoosten aan de grens met Bhutan hebben China en India ook schoten gewisseld in het gebied genaamd Doklam. Zie hiervoor op deze site https://www.trefpuntazie.com/corridor-bhutan-china-india-erikkuijpers/

Wereld, Azië, klimaatramp, Erik Kuijpers

Wanneer komen de kernwapens uit de doos?

India heeft een duidelijk standpunt: het land zal nooit kernwapens gebruiken tenzij een andere partij begint met biologische, chemische of atoomwapens. Pakistan zal ze ook niet gebruiken tenzij het een oorlog met conventionele wapens niet kan winnen.

Wat dat laatste betreft: een aanval door India met conventionele wapens gaat Pakistan altijd verliezen. En dan ontstaat een klimaatramp van ongekende omvang.

Wereld, Azië, klimaatramp, Erik Kuijpers
Schilderij: de brandende stad

Een nieuwe ijstijd door de klimaatramp?

Naar verwachting sterven direct tussen 50 en 125 miljoen mensen. Hoeveel op de vlucht slaan en waarheen, daar kun je slechts naar gissen maar beide landen herbergen samen 1,5 miljard mensen.

Geleerden en klimaatdeskundigen hebben een simulatie gemaakt van een nucleaire oorlog tussen de twee genoemde landen in 2025. Beide landen hebben tegen die tijd tussen 200 en 250 kernkoppen van 100 tot 150 kiloton (‘Hiroshima’ was 15 kiloton TNT) en brandende steden zullen een uitstoot van roet (black carbon) geven met een gewicht van 16 tot 36 teragram. Een teragram is 1 biljoen gram, dus een 1 met 12 nullen…..

Het zal een uitbarsting van zwarte roetdeeltjes worden in onze dampkring tot enkele kilometers hoogte en dat zal het zonlicht verduisteren. We krijgen een temperatuurdaling van 2 tot 5 graden Celcius. Men heeft het effect bestudeerd van de atoombommen op Japan in 1945 en kent de impact op de dampkring.

De roetwolk houdt zonlicht tegen en de regenval zal drastisch afnemen. De groei van gewassen neemt dramatisch af en in de oceanen neemt de vissterfte toe. Het effect op het leven op aarde zal veel zwaarder zijn dan de inslag van de asteroïde die een einde maakte aan de dino’s op aarde. Er volgt een klimaatramp van ongekende omvang.

Een nieuw verdrag?

Dat is er bijna. The Treaty on the Prohibition of Nucleair Weapons van 2017 is door de V.N. aangenomen. Het wordt pas dwingend recht als 50 landen het ondertekenen maar dat zijn er nu pas 32.

Is dat het dan?

Er liggen nu ook al verdragen en lang niet alle staten met atoombommen hebben dat ondertekend en zullen dat ook niet ondertekenen of controle toelaten. Noord-Korea is een van de voorbeelden. En dan nog, er zijn meer verboden wapens op de wereld zoals chemische en biologische en ook daar faalt de controle. Loze beloften en mooie woorden kenmerken deze materie.

We zullen het voorlopig moeten doen met het gezonde verstand van de heren Khan en Modi. Praten lost immers meer op dan schieten.

 

Bron:

The American Association for the Advancement of Science. AAAS.org; https://tinyurl.com/yya4hx9s

Andere bronnen: Ars Technica, Public Radio International PRI, The National Interest, en andere.

Foto’s en prenten

Nagasaki, 9 augustus 1945; wikimedia, 56719.

Het betwiste gebied; wikimedia, 804756.

De paddenstoelwolk; wikimedia, 162759.

De brandende stad, schilderij van Hubert Robert (1733-1808); wikimedia, 6606073

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland