Thailand

Geletterdheid en bibliotheken in het oude Siam

Het is niet zo gemakkelijk vast te stellen wat ‘geletterdheid’ en ‘analfabetisme’ nu precies inhouden. Hoeveel of weinig kennis moet iemand bezitten om ‘analfabeet’ te worden genoemd? En ‘geletterdheid’ betekent ook dat je veel van taal en literatuur weet. Hier betekent geletterdheid dat iemand in staat is een eenvoudig briefje te lezen en te schrijven. . . [lees verder]