Beste buren (1). Palau tussen de China’s


Hoe de Chinese Draak een idyllisch eiland bestookt

Alex Ouddiep, Buren, Chinese Draak, Palau

Kranten in Hongkong en Australië meldden recentelijk dat China beperkingen oplegt aan het toerisme naar Palau. Even opfrissen. Palau is een groep van honderden eilanden in de Stille Oceaan ten noorden van West Irian en ten oosten van de Filippijnen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het een mandaatgebied van de VN, onder beheer van de VS. Onafhankelijk geworden in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het lid van de Verenigde Naties en onderhield nauwe contacten met Taiwan en de Verenigde Staten. En ook met China.

De idyllische archipel werd een gewilde vakantiebestemming voor Chinezen van het vasteland. Daarmee gepaard gingen door China verstrekte leningen, miljoeneninvesteringen in de toerismesector: hotels, chartervluchten, restaurants. En meer werd in het vooruitzicht gesteld.

Die ontwikkeling lijkt nu gestopt. De Chinese regering heeft groepsreizen naar de eilandengroep verboden, met gevolg dat de stroom van 150.000 toeristen gehalveerd is en dat deze maanden zelfs geen enkele toerist vanuit het vasteland meer naar Palau kwam. Een economische ramp voor dit land met nog geen 200.000 inwoners.

Alex Ouddiep, Buren, Chinese Draak, Palau
Paradijs Palau, natuurschoon voor de ‘betere toerist’

Wat zit er achter deze burenruzie? Het is de decennia oude familievete tussen Beijing en Taipeh. Continentaal China houdt vast aan de opvatting dat er maar één China is, dat dit dat ook het eiland Taiwan omvat en dat Taiwan dus een afvallige provincie is. Één natie, één staat. Taiwan beschouwt zich echter als tweede Chinese staat, al zou een deel van de bevolking mogelijk aansluiting bij Beijing willen.

Het staatje Palau is in deze vete getrokken omdat het Taiwan als een onafhankelijke staat beschouwt, en als teken daarvan een ambassade in Taipeh aanhoudt. China hoopte dat – in de bekende beeldspraak – het opportunisme van de koopman in Palau het zou winnen van de beginselen van de dominee (Even in herinnering roepen: ooit gaf het democratische Nederland in een soortgelijk dilemma toe aan het Communistische China met het vooruitzicht van een miljard Chinezen die vele miljarden pakjes Unilever-margarine konden versmeren).

Maar Palau lijkt anders te reageren, het bindt niet in en zal dit ook in de toekomst niet doen, stelde de president. En na de wortel neemt de Draak nu de stok ter hand. Het hoeft niemand te verbazen. De Grote Draak gebruikt sinds tijden alle middelen, groot en klein, in zijn poging zijn wil aan anderen op te leggen. En als dat niet lukt bij sterke opponenten, dat stelt de Draak zich des te krachtiger op bij de kleintjes, zoals de recente opening van diplomatieke betrekkingen met Beijing van El Salvador, Burkina Faso en São Tomé & Príncipe illustreren. De middelgrote landen van Asean, zoals Thailand en Myanmar zijn door ervaring wijs of murw geraakt en gaan vrijwel altijd een openlijke confrontatie met China uit de weg.

Wat dit sympathieke rijkje in de Pacific nu overkomt, zouden staten in Afrika en elders ter harte kunnen nemen. De kolossale leningen die zij aangaan voor de exploitatie van hun hulpbronnen en voor hun eigen technologische ontwikkeling vormen een zwaar gewicht om hun nek – een gewicht dat het uitvoeren van diepe buigingen richting Draak vergemakkelijkt …

 

Island paradise in peril: Western Star
Kaart Palau: Map Library
Chinese draak: Wikipedia

Lees ook: Het hogesnelheidsnetwerk dat niemand echt wil. Trefpunt Azie

 

Noot van redactie:
Alex Ouddiep zal onder de noemer Beste Buren geregeld  zijn visie geven op ontwikkelingen en gebeurtenissen van belang voor en in het Asean-gebied