Armoede neemt toe in Thailand, lagere inkomens dalen


Een pas uitgekomen rapport van de Wereldbank laat zien hoe in de afgelopen vijf jaar het aantal mensen onder de armoedegrens is toegenomen van 7.2 naar 9,8 procent. Het aandeel in het nationale inkomen van de 40% laagste inkomens nam af.

Tino Kuis, Armoede neemt toe in Thailand
Bron: World Bank Group

Ik geef hier de voornaamste conclusies weer van het rapport van de Wereldbank. Het cursieve gedeelte zijn mijn uitleg, aanvullingen en mening.

Tino Kuis, Armoede neemt toe in Thailand, Infographics
Bron: World Bank Group

Wat Thailand goed heeft gedaan

Thailand heeft het in de afgelopen decennia goed gedaan waar het zekere aspecten van het welzijn van de bevolking betreft, vergeleken met andere Zuidoost Aziatische landen. Het gaat dan om de toegang tot de gezondheidszorg, schoon water, elektriciteit en het lager onderwijs. Tussen 1980 en 2018 daalde het aantal mensen onder de armoedegrens van 65% naar 9.8%. In Bangkok daalde dat percentage van 24.7 in 1988 naar 1.4 in 2018.

De armoedegrens ligt in Thailand bij 2.920 baht per maand.

De toename van de armoede in de afgelopen jaren

Tussen 2015 en 2018 nam het percentage mensen onder de armoedegrens toe van 7.2 tot 9.8 procent, terwijl het absolute aantal arme mensen onder die grens toenam van 4.9 tot 6.7 miljoen. De toename van de armoede vond plaats in alle regio’s en in 61 van de 77 provincies, maar was groter in het Diepe Zuiden.

Hoge cijfers van aantal mensen onder de armoedegrens zijn er in de volgende provincies:

Mae Hong Son 49%
Pattani 39%
Kalasin 31%
Narathiwat 30%
Tak 29%
Chainat 27%
Sa Kae 27%

De armoede is het hoogst, en dat zal niet verbazen, bij huishoudens die van de landbouw moeten leven, achtergebleven regio’s en provincies en bij laagopgeleiden. Leerlingen over geheel Thailand hebben geen gelijke toegang tot goed onderwijs.

De redenen voor de toenemende armoede

De Wereldbank noemt de tegenvallende economische groei (tussen de 2 en 3 procent) als een belangrijke reden van de toegenomen armoede. Inkomen en andere verdiensten stagneren. Verder noemen ze overstromingen en de droogte als factoren die het inkomen van met name landbouwers hebben aangetast.

In het verleden was er een toenemende armoede tijdens de economische crises van 1998, 2000 en 2008 en bovendien in 2016 en 2018. Andere Zuidoost-Aziatische landen zagen geen toename van de armoede sinds 2000.

Andere Zuidoost-Aziatische landen kenden een groei van 5-7 procent in de afgelopen decennia.

De ongelijkheid in inkomens is toegenomen

Thailand is al langer een land met één van de grootste ongelijkheden in inkomen (en bezit) in de wereld. Deze ongelijkheid is in de afgelopen jaren groter geworden: de minst verdienende 40% ging er op achteruit terwijl de hogere inkomens erop vooruitgingen. Dit ondanks de steunmaatregelen voor weinig verdieners van de regering. Die vermindering was zowel zichtbaar in salarissen als in inkomen van boeren en zakenmensen.

Hoe verder?

Het Wereldbank rapport vindt het vooral belangrijk een beter vangnet op de bouwen voor kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten, arbeidsongeschikten en bij natuurrampen. Thailand moet meer aandacht besteden aan de achtergebleven gebieden, vooral waar het onderwijs betreft.

De grote ongelijkheid in inkomens en bezit zal bestreden moeten worden. Dat kan door meer belastingen te heffen op hogere inkomens en bezit. Nu gaat slechts ongeveer 20% van het bruto nationale inkomen naar de staat. Dat moet meer worden en ten goede komen aan de armere regio’s en kwetsbare groepen. Begin met een goed ouderdomspensioen en meer sociale voorzieningen voor gehandicapten en arbeidsongeschikten. Ook de informele sector van de economie zal hier aan mee moeten doen.

 Meer weten?

Het rapport van de Wereldbank: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/thailands-poverty-on-the-rise-amid-slowing-economic-growth

Puntsgewijze uitleg van armoede en ongelijkheid in Thailand: https://www.worldbank.org/en/country/thailand/publication/taking-the-pulse-of-poverty-and-inequality-in-thailand

Interessante infografics over armoede en ongelijkheid in Thailand, verdeling ovder de regio”s en provincies voor een snel en gemakkelijk overzichthttps://www.worldbank.org/en/news/infographic/2020/03/03/tackling-poverty-and-inequality-in-thailand

Een artikel uit The Nation (2017): armen worden armer sinds de staatsgreep van 2014, ook wel een ‘Coup for the Rich’genoemdhttps://www.nationthailand.com/national/30331972

 

 

 


Tino Kuis
Over Tino Kuis 135 Artikelen
Tino Kuis. gepensioneerde huisarts, woont in Zutphen. Na zijn opleiding werkte hij drie jaar als tropenarts in Tanzania en daarna vijfentwintig jaar als huisarts in Vlaardingen. Hij heeft in Nederland drie volwassen kinderen. Tino verbleef van 1999 tot 2017 in Thailand. Zijn 18-jarige Thaise zoon studeert in Chiang Mai. Tino heeft zich gespecialiseerd in Thaise taal, cultuur en geschiedenis.

2 Comments

    • Ik heb dat niet goed vermeld in het begin, later wel. Het rapport van de Wereldbank gaat over de periode tot en met 2018. In hoeverre de afname van het toerisme daarna invloed heeft op banen en inkomen weten we nog niet.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*