India. Abortus als een dochter je te duur wordt…… Foeticide!

India, Erik Kuijpers, Abortus, Foeticide

.

Foeticide: jouw dochter met het badwater weggooien.

Hoewel India geen éénkindpolitiek heeft wijkt de verhouding tussen jongens en meisjes van nul tot zes jaar oud binnen dat grote land significant af van de cijfers die verwacht mogen worden.

Jongens:meisjes in de verhouding (103-107):100 wordt normaal geacht maar aan de west- en noordwestkant van India loopt die verhouding hier en daar op tot 128:100. Heeft dat te maken met religie?

Nee. Het verschijnsel abortus doet zich voor onder de Hindoe meerderheid maar ook onder moslims, christenen en sikhs. Religie is niet de oorzaak dat men vindt dat een vrouw beter een jongen kan baren dan een meisje.

India, Erik Kuijpers, Abortus, Foeticide
Abortus door massage; Angkor Wat, jaar 1150.

Van oudsher gegroeide sociale aspecten

‘Een jongen gaat werken, een meisje niet’.

In de arme gebieden is dat nog steeds zo en dat kan de voorkeur voor een jongen verklaren. Trouwt een meisje dan moet de familie een bruidsschat ophoesten en trouwt ze niet dan blijft ze de familie tot last en doemen er medische kosten op.

Dus ZAL de vrouw een jongen baren en lukt dat niet dan is er aan haar iets verkeerd en zal de echtgenoot in veel gevallen een ander zoeken.

Deze barensdwang heeft geleid tot illegale abortus en daarom is het in India bij wet verboden het geslacht tijdens de zwangerschap te bepalen via de methodes die sinds de jaren 90 beschikbaar zijn. ‘Ultrasoon’ is er daar een van. Sekse-selectieve en illegale abortus zijn bij wet verboden. Doch deze wetgeving wordt bepaald niet nageleefd en gecontroleerd.

Een hausse aan illegale abortussen

Blijkt de vrouw zwanger van een meisje dan komt men in actie.

In India zijn in zwang de SSD’s: sex selection drugs; veelal natuurlijke producten die fyto-oestrogeen bevatten, plantaardige oestrogeen, die de vrouw moet gebruiken. Er zijn nog gevaarlijker dingen in omloop op basis van zware metalen.

Doodgeboren kinderen en kinderen met ernstige geboorte-afwijkingen komen daar uit voort, nog los van de risico’s voor de vrouw.

India, Erik Kuijpers, Abortus, Foeticide
Poster Sovjet Unie, 1925.

Geen baas in eigen buik

India is een mannenmaatschappij en dat leidt mede tot de asymmetrische geboortecijfers.

India heeft veel wetgeving op dat terrein maar er wordt de hand mee gelicht en vrouwen worden gedwongen middelen in te nemen ‘om het geslacht van de ongeboren vrucht te wijzigen’ al weet men best dat dit niet kan.

De vrouw heeft in India beduidend minder rechten.

In dit kader herinneren wij ons de vele verkrachtingen van jonge vrouwen, vaak kinderen nog, die door de politie niet serieus worden genomen. ‘Je hebt vast aanleiding gegeven’ is een bekende kreet.

India, Erik Kuijpers, Abortus, Foeticide
Reclame in Zuid-Afrika

Landelijke acties

De organisaties die zich inspannen dit verschijnsel aan te pakken zijn een landelijke actie tegen abortus begonnen samen met bekende Indiërs, mannen, om de maatschappij bewust te maken van de foute keuze.

‘Maak niet de fout die ik maakte’ is een slogan waarin mannen die hun vrouw of hun kind aan de SSD-methode verloren zich tot het grote publiek richten.

Maar hoe bereik je de gebieden in de periferie waar ‘wijze oude mannen’ de dienst uitmaken en waar werk vinden voor jongens moeilijk en voor meisjes onmogelijk is?

Bron: theguardian.com

 

Toelichtingen

Foeticide, feticide, het aborteren van een foetus buiten de legale kanalen om. Voor India: https://en.wikipedia.org/wiki/Female_foeticide_in_India

Foto’s en prenten

Save the girl child; Photograph: Dr Dhiraj/Alamy

Abortus door massage, uit 1150, Angkor Wat; wikimedia, curid, 6300604.

Poster, Sovjet Unie, circa 1925, waarschuwend voor illegale abortus; wikimedia, curid, 6576370.

Abortusposter in Zuid-Afrika; wikimedia, curid, 26622726.

Over Erik Kuijpers 862 Artikelen
Erik Kuijpers (1946) werkte 36 jaar als aangiftemedewerker inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2002 emigreerde hij naar Nongkhai in Thailand waar ook zijn partner en pleegzoon wonen. Erik pendelt nu afhankelijk van de seizoenen tussen Thailand en Nederland

1 Comment

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.