Tunesische schrijver Abdelaziz Kacem: strijd tegen islamisme en onwetendheid van de moslima

‘Hoofddoekjes hebben niet met islam van doen’

 

Antonin Cee, Hoofddoek, Moslima, Abdelaziz Kacem

 

‘O mensen! Ik zeg niet dat die wetenschap die gij goddelijk noemt fout is. Maar wat mij aangaat, ik ben een kenner van de wetenschap der mensen.’
Averroës

De Tunesische schrijver Abdelaziz Kacem ziet het als zijn grootste ideaal dat islam zich op een dag werkelijk zal weten te bevrijden en Averroës zich aan tafel zal zetten met Descartes om met elkaar in samenspraak te gaan.

Maar hij moet een gevecht voeren op verschillende fronten tegelijk. Zoals dat tegen het naar politiek links leunende, super mediageile vriendenpaar schrijver Michel Houellebecq en de joodse in Frans-Algerije geboren filosoof Henri-Bernard Levy. De laatste heeft weinig sympathie voor de voor Arabieren zeer belangrijke Palestijnse kwestie; beschimpen van de islam is de hoofdschotel van het filosofisch menu van Houellebecq.

Andere geduchte tegenstanders van Abdelaziz zijn de conservatieve groeperingen in het Franse politieke en religieuze spectrum en ironisch genoeg ook tegen de extreem rechtse elementen. Ironisch omdat juist hij een man is die tot integratie en secularisatie maant. Iets wat hem in sommige moslimkringen ook niet in dank wordt afgenomen.

In zijn laatste boek  l’Occident et Nous et vica versa’ (2016) zoekt hij naar het weer op gang brengen van een humanistische dialoog tussen islamitische wereld en het Westen. De tekenen zijn niet gunstig, we zijn in een tijd, schrijft hij, dat ‘aanslagen van jihadisten, oorlogen en crises, de koorts van nationalisme en religie en de grote influx van immigranten het denken vertroebelt’.

Antonin Cee, Hoofddoek, Moslima, Abdelaziz Kacem

De noodzaak van ‘modernisering’, van bevrijding van dogmatisch denken binnen de islam-gemeenchap zelf bepleitte hij al in zijn in 1993 in boekvorm gepubliceerde voordracht ‘Le voile est-il islamique?’. Zijn boodschap heeft veertien jaar later weinig aan actualiteit ingeboet.

Er bestaat geen islamitische kleding

‘Laat ik het hier hardop zeggen’, zei hij tijdens zijn presentatie. ‘Er bestaat geen islamitische kleding, niet voor vrouwen noch voor mannen’.
Hij citeert de Iraanse Chirine Ebadi die in 1993 de Nobelprijs voor de vrede kreeg: ‘In plaats van vrouwen te bevelen hun hoofd te bedekken zou het beter zijn hun te leren hun geest te ontwikkelen’.

Voor Kacem, die zowel in het Arabisch als het Frans schrijft, is dat waar het aan mankeert: ‘Wat weten de vrouwen die zich onderwerpen aan zgn. goddelijke voorschriften van de Koran? Hebben ze die gelezen? Hebben ze de diverse biografieën gelezen van de Profeet en zijn gezellen?’
Om de Koran te kunnen lezen en verstaan zijn twee dingen nodig, betoogt hij verder. Op de eerste plaats moet men vertrouwd zijn met het Arabisch uit de 7de eeuw, omdat veel woorden die nu nog steeds gebruikt worden toen een andere betekenis hadden. Bovendien zijn er verzen die duidelijk een tijdelijke betekenis hadden omdat ze slechts in een bepaalde historische situatie van toepassing waren.

Maar, zo legt hij uit, in de islamitische wereld hebben we te maken met een groot aantal manipulerende predikers. Door verdraaiingen van twee verzen uit de Koran, slagen die er in goedgelovige vrouwen om hun vinger te winden. Vrouwen die geen enkel middel hebben om na te gaan of wat ze verteld wordt ook daadwerkelijk zo is. Hij beschouwt het onderwijs in Arabische landen sowieso in vrije val: ‘De culturele leemte die daardoor ontstaat wordt opgevuld door het ‘cultuele’.

Ze worden gereduceerd tot een seksobject

De sluier waarvan gepretendeerd wordt dat ze islamitisch is betitelt hij als ‘een kuisheidsgordel voor de vrouw, die worden gezien als constant bloot te staan aan haar eigen aandriften, waardoor ze gereduceerd tot een seks object’. Kacem omschrijft deze islamisten als ‘misdadig en misogyn’.

Het is in dit verband verhelderend een toespraak aan te halen van Rachid Abou Houdeyafa, imam van een moskee in Brest. ‘De hijab (hoofddoek) is de deugdzaamheid van de vrouw. Als een vrouw niet deugdzaam is heeft ze geen eer. Als ze het huis zonder eer verlaat moet ze er niet versteld van staan dat de moslimbroeders, maar ook niet moslim mannen haar (seksueel) misbruiken…’
Directer gezegd is dat uit te leggen als: een vrouw zonder hoofddoekje mag verkracht worden.

Dit soort opvattingen worden volgens Kacem tevens gepropageerd door televisiestations in het Midden-Oosten waar ook in Europa volop naar gekeken wordt.

Een gedeelte van de wereld zakte terug in duisternis

In zijn boekje gaat hij ook in op het islamisme voorkomend uit het Wahabisme zoals dat in Saoedi-Arabië beleden wordt. Zijn stichter Ibn Abd al-Wahhab 1703-1792 was een tijdgenoot van de westerse filosofen van de Verlichting.

‘Door zijn toedoen zakte een gedeelte van de wereld terug in duisternis, terwijl een ander gedeelte de moderne tijd binnenstapte. En met de petrodollar achter zich, heeft het islamisme zich ook buiten de woestijn waar het ontstond, kunnen verspreiden. Het is erin geslaagd om alle Arabische landen te dwingen bepaalde aspecten van het openbare leven te re-islamiseren’.
Kacem noemt het islamisme zonder enige terughoudendheid een ‘totalitaire ideologie, een helse machine waarvan islam niet de motor is maar de brandstof levert’.

Antonin Cee, Hoofddoek, Moslima, Abdelaziz Kacem
Politieagentes in Iran

Een ding is zeker’, liet hij destijds zijn gehoor weten. ‘Als de strijd om het hoofddoekje gewonnen is komen de islamisten met nieuwe eisen, zoals de aanpassing van het onderwijs dat in overeenstemming gebracht moet worden met wat in hun ogen de voorschriften van islam zijn: verwijderen van de evolutietheorie uit leerboeken, geen vrijdenken meer in filosofische kwesties, ontheffing voor jonge moslima om deel te nemen aan sportieve activiteiten, geen vrije vermenging van mannen en vrouwen en tijd en plaats vrijmaken voor het gebed.’

Wat islam volgens Kacem vooral nodig heeft is een duidelijke secularisatie om zich te wapenen tegen wat hij noemt de ‘roofdieren van de Apocalyps’ en hij roept Frankrijk op minder scrupules te hebben zich tegen zgn. islamitische kleding te weer te stellen.

Europa wil het ‘monster’ niet tegen de haren strijken

Maar voor hem lijkt het erop dat Europa met de islamisten een niet aanvalsverdrag wil sluiten en ‘het monster niet tegen de haren in wil strijken’. Een monster dat in de ‘gematigden’ die door de media zo vaak opgevoerd worden onverwachte hulp heeft gevonden. Kacem waarschuwt: ‘Het prototype van de “gematigde’’ is niet anders dan een roofdier met een zachte glimlach, die weet dat het bloedige Islamisme overal weerzin wekt en zich tot een specialist heeft gemaakt de pil die hij wil doen slikken te vermommen’.

Zijn voordracht en boekje eindigen met een oproep aan de moslima’s van Frankrijk: ‘Beleid islam op serene wijze. Jullie hebben het privilege te wonen in een democratisch land met een grote culturele traditie. De Franse bibliotheken puilen uit met werken over islam. Ga lezen en ga terug naar de echte bronnen en laat je niet intimideren door lieden die voor het merendeel in intellectueel opzicht inferieur aan jullie zijn.’

Een ontroerende oproep. Eeuwen geleden bevrijdden islamitische geleerden Europa uit de omknelling van zijn middeleeuwse borstrok. Misschien zullen in Europa wonende moslims hun land van herkomst op een dag weten te bevrijden van ‘het islamistische monster’.

Ze waren alleen maar bezorgd

In Frankrijk en in haar culturele diaspora in Noord-Afrika wonen veel hoogopgeleide Moslim mannen en vrouwen die daartoe in staat geacht moeten worden. In landen zoals Algerije komen jonge progressieve vrouwen steeds vaker in opstand tegen de verplichte zogenaamde islamitische kleding.’ Misschien zet Averroës zich op een dag opnieuw aan tafel met Descartes.

Peter van Nuijsenburg, Backbencher, Burgemeester, Van der Laan. Hoofddoek, Fatima
Fatima Elatik met collega
Zie Carel Brendel.nl

Helaas moeten we het in Nederland in het publieke debat vaak stellen met mensen als Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk van Denk, politici die in een praatprogramma niet verder kwamen dan ‘we zijn ze bezorgd over de ontwikkelingen onder Erdogan aan de gang gezet in Turkije.’ Een afwijzing van wat er daar plaatsvindt kregen ze niet over hun lippen en je kunt je afvragen waarom. .

Of met een figuur van twijfelachtige reputatie als voormalig PvdA-politica Fatima Elatik, zelf hoofddoekdraagster, die als directeur diversiteit voor 12.000 Euro per maand werd binnengehaald bij de Amsterdamse politie. Om meer allochtone mensen te werven voor vacatures bij het korps adviseerde ze het dragen van hoofddoekjes toe te staan.

De schrijver

Antonin Cee, Hoofddoek, Moslima, Abdelaziz KacemAbdelaziz Kacem studeerde af in letteren aan de Sorbonne. Hij was docent aan de Universiteit van Tunis en op l’Institut de Presse et des Sciences. Hij was tevens directeur van de Nationale Omroep in Tunesië. Later werd hij directeur van het bureau buitenlandse relaties en internationale samenwerking op het Ministerie van Cultuur. In 1998 werd hij door de Academie Française onderscheiden met een medaille.
‘Le voile-est-il Islamique’ is een uitgave van Chèvre Feuille Etoilée, geleid door Marie-Noël Arras. Ze is getrouwd met een Algerijn en woonde jaren in Sidi-Bel-Abbès totdat de opkomst van de gewelddadigheden van de FIS dat onmogelijk maakte.
Deze kleine uitgeverij publiceert voornamelijk boeken van in het Frans schrijvende vrouwen van Arabische afkomst. Tijdens mijn bezoeken aan Frankrijk had ik het genoegen enkele van deze schrijfsters te ontmoeten en was onder de indruk van hun onophoudelijke en oprechte inzet om islamisering uit het openbare leven te bannen.

Antonin Cee
Over Antonin Cee 117 Artikelen
Antonin Cee woont sinds eind jaren tachtig in Chiangmai en voert themareizen uit. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Montpellier in Frankrijk en werkte enige tijd als redacteur bij The Nation in Bangkok. Ook schreef hij artikelen voor verschillende Nederlandse, Belgische en Engelstalige magazines. Met zijn dertienjarige dochter vormt hij een eenoudergezin en brengt elk jaar enige tijd door in Zuid-Frankrijk. Hij publiceerde een bundel met verhalen uit Thailand getiteld ‘Tussen Eigen en Ander’, dat per internet te bestellen is bij www.freemusketeers.nl en in Thailand via tusseneigenenander@hotmail.com. Eveneens verkrijgbaar in de Nederlandse en Belgische boekhandel (ter besparing van verzendkosten).

5 Comments

 1. Ik dank Antonin voor de bijdragen over Messin ‘Issa en Abdelaziz Kacem. Heb er het nodige van geleerd. Goed dat ze op deze site een plaats kregen. Wil natuurlijk niet zeggen dat ik het met ieder woord eens ben. Raar dat het in mijn beleving van pluralisme en verdraagzaamheid niet bij me is opgekomen om verwijdering te vragen van wat me niet aan hun verhalen bevalt. Kennelijk ben ik niet fanatiek genoeg. Maar dat ga ik rechtzetten. Ik sla de boeken met wijze raadgevingen dicht en ga op vredesmissie. In het autootje. De rijrichting is hier al jaar en dag links, maar ik ben enigszins geindoctrineerd en koester mijn identiteit op de rechter weghelft. Die linksrijders hebben daar vast wel begrip voor. Is me verzekerd door de lokale autorijschool Issa & Kacem waar ik twee bijlessen heb genomen. Ze zeiden, jongen, geen zorg, we zijn allemaal automobilisten en op weg. Dat schept een band. Probleem opgelost. OK?

 2. In feite noemt hij die wel. Zo heeft hij het bijvoorbeeld over het TV station ‘Iqra’ waar in Arabische landen veel bekeken wordt. Regelmatig treedt daar een predikant op die gedurende een verblijf van enkele maanden de kunst zou hebben afgekeken van de evangiliserende Amerikaanse TV stations. Ook hij het over het ochtendgebed van de goede gelovige jood: “Heer ik dank u dat u mij niet als vrouw geschapen heeft”. En natuurlijk is hij niet blind voor de rol die het oliehongerige Westen gespeeld heeft in de opkomst van het Islamisme. Een enkel voorbeeld: de druk die de Amerikanen uitoefenden op Turkije tijdens de koude oorlog om wat meer ‘religie” te introducen in deze grotendeels gesculariseerde staat om zodoende de bevolking ideologisch te kunnen winnen voor de strijd tegen het tegen het atheistische communisme.
  Veel van deze mensen spreken in van plaats van een Europa gebaseerd op joods-christelijke grond slag liever van een grieks-latijnse cultuur. Ook Albert Camus was een van hen.

 3. Uitstekend verhaal, zo is het maar net.
  De Koran kan om allerlei redenen op vele manieren worden geïnterpreteerd vooral omdat het taalgebruik uiterst poëtisch, heel oud en deftig is. Dat is een voorname reden dat het veel gelezen wordt. Het is ook allemaal later opgeschreven omdat Mohammed zelf niet erg literair was, zeg maar bijna analfabeet. Bijna alle uitspraken in de Koran zijn in de afgelopen 14 eeuwen op geheel verschillende manier uitgelegd. Voor de Bijbel geldt hetzelfde.
  Een mooi voorbeeld zijn die 72 maagden die een martelaar voor de islam opwachten in de hemel. Dat vers (soera 56) zou zeggen dat een martelaar wijn, fruit en gevogelte krijgt, en al die maagden. Dat is zeer waarschijnlijk een verkeerde vertaling, die maagden moeten ‘witte rozijnen’ zijn. Ik las ook dat er sprake kon zijn van een spelfout, een medeklinker zou verkeerd overgeschreven zijn (denk aan ‘soep’ en ‘poep’). Zielig voor die martelaars. Bovendien is zelfmoord verboden in de islam.
  https://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5

  • Helemaal mee eens. Uitstekend verhaal. Minpuntje is wel dat Kacem niet waarschuwt tegen de totalitaire fundamentalistishe stroming in het christendom, die met Jezus-terroristen en een verwrongen bijbelexegese in Europa actief is. Bij Messin ‘Issa viel me die onevenwichtige benadering ook al op.

   • Nou, inderdaad, Hans. Ik wil nog een stapje verder gaan. Waarom noemt Kacem niet de totalitaire fundamentalistische terroristische stroming in het boeddhisme, zo zichtbaar in Sri Lanka en Myanmar? Daar moet iets achter zitten!
    Ik las net het dunne maar mooie boekje van Amos Oz, getiteld ‘Hoe genees je een fanaticus’ (De Bezige Bij, 2016). Daarin betoogt hij dat het niet gaat om de waarden van de islam of de mentaliteit van de Arabieren maar om de aloude strijd tussen fanatisme en pluralisme, tussen fanatisme en verdraagzaamheid. Hij vertelt over zijn eigen jeugd in Jerusalem rond de stichting van de staat Israel toen hij zelf ook nog een fanatiekelingetje was en hoe hij recentelijk van een bevriende schrijver (Sammy Michael) hoorde hoe een taxichauffeur een vurig pleidooi hield voor het doden van alle Arabieren.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*